MŠMT – PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Napsal: kancelar | Dne: 9 listopadu, 2021

Kategorie: Novinky

MŠMT - PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ k podání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022.

Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen postupně pro jednotlivé výzvy.

Termín pro podání žádostí je uveden u jednotlivých výzev. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro osvědčené organizace

Termín pro podání žádostí: do 22. 11. 2021

Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 8. 11. 2021

Výzva pro osvědčené organizace (pdf)

Příloha ke stažení:

Příloha č.3_avízo o vratce (doc)

V této výzvě došlo oproti roku 2021 k některým změnám. Blíže viz níže uvedený soubor.
Změny ve výzvě PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ – osvědčené organizace (doc)

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro střešní organizace

Termín pro podání žádostí: do 15. 11. 2021

Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 29.10.2021

Výzva pro střešní organizace (pdf)

Přílohy ke stažení:

Příloha č. 3_avizo o vratce (doc)

Příloha č. 5_rozpočet projektu po aktivitách (xls) – povinná příloha

Výzva PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním dopadem

Termín pro podání žádostí: do 13. 12. 2021

Předběžný termín otevření ISPROMu pro vkládání žádostí: od 15.11.2021

Výzva pro projekty NNO s nadregionálním dopadem (pdf)

Přílohy ke stažení:

Příloha č. 3_avízo o vratce (doc)

https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-rok-2022-v-1


Naši partneři