MŠMT – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA LÉTA 2011-2015

Napsal: kancelar | Dne: 18 prosince, 2012

Kategorie: Novinky

MŠMT - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA LÉTA 2011-2015

Odbor pro mládež, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace do Informačního systému pro mládež do 31. října 2012.

Jedná se o výsledky vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2013, konkrétně programu č. 1 – zabezpečení pravidelné činností NNO pro organizované děti a mládež, programu č. 2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, programu č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež a programu č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Oficiální výsledky včetně přidělených finančních prostředků programů č. 1, 2 a 5 budou uveřejněny po schválení návrhu poradou vedení v polovině měsíce ledna 2013. Výsledky programu č. 3 budou zveřejněny na webových stránkách do konce února 2013.

Výsledky programu 1, 2, 3 a 5:

Předběžné výsledky.doc

Related Images:


Naši partneři