MŠMT – PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ROK 2020

Napsal: kancelar | Dne: Září 20, 2019

Kategorie: Novinky

MŠMT - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - ROK 2020

T

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020 (dále jen Programy).  Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2020

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde: 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2020

Žádosti o dotaci pro rok 2020 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT.

Další metodické pokyny budou zveřejněny v průběhu měsíce září.

Během září a října proběhnou též informační semináře k podávání žádostí na rok 2020. Bližší informace k seminářům naleznete zde.

Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je:

RNDr. Helena Knappová, tel. 234 815 346, e-mail: helena.knappova@msmt.cz

Ing. Jana Häcklová, tel: 234 815 289, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz


Naši partneři