Nadace ČEZ – Grantové řízení Podpora regionů pro rok 2013

Napsal: kancelar | Dne: 30 listopadu, 2012

Kategorie: Novinky

náhled obrázkuGrantové řízení Podpora regionů pro rok 2013

Grantové řízení Podpora regionů pro rok 2013 se řídí Podmínkami grantového řízení Podpora regionů pro rok 2013 a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

  • Zaměření

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů pro rok 2013.

  • Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek

Vyplnit a podat žádost lze výhradně prostřednictvím webového formuláře na  https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/. K jeho otevření je třeba  bezpečnostní klíč, který žadatel získá při prvním vstupu do žádosti.  Při vyplňování žádosti doporučujeme využít dokument Návod, jak vyplnit žádost. Bezpečně Vás provede celým procesem vyplnění a podání žádosti.

  • Počet žádostí o nadační příspěvek podaných jedním žadatelem

Žadatel může podat více žádostí

  • Spoluúčast žadatele a částka nadačního příspěvku

Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

  • Termín podání žádostí

27. listopadu 2012 – 30. září 2013

  • Vyhlášení výsledků

Všichni žadatelé budou o výsledku informováni e-mailem na adresu statutárního zástupce  a kontaktní osoby.

Termín podání žádosti

Termín vyrozumění žadatele

do 31. ledna 2013 31. března 2013
do 31. května 2013 30. července 2013
do 30. září 2013 30. listopadu 2013

 

  • Kontaktní osoba

Ivana Götzová

Tel.: 211 046 724

Email: Ivana.gotzova@cez.cz

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Related Images:


Naši partneři