Nový průzkum ČRDM: tábory 2018

Napsal: kancelar | Dne: Červenec 25, 2018

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky

Nový průzkum ČRDM: tábory 2018

Nový průzkum ČRDM: tábory 2018

Na přelomu dubna a května jsme se reprezentativního vzorku 1001 deseti- až osmnáctiletých dětí a dospívajících zeptali, jakou mají zkušenost s organizovanými letními aktivitami pro děti a mládež a kam se letos chystají.

„O České republice se s oblibou v zahraničí říká, že patří k táborovým velmocem a v počtu táborů a dětí na nich nám může v přepočtu na obyvatele konkurovat snad jen Slovensko. V letošním roce se na letní pobytový tábor chystá každý druhý náctiletý do 18 let, mezi deseti- až dvanáctiletými jsou to dokonce dvě děti ze tří. Mírně převažují dívky nad chlapci,“ uvádí vedoucí analytik ČRDM Jan Husák.

Co ještě šetření ukázalo?

http://crdm.cz/clanky/aktuality/novy-pruzkum-crdm-tabory-2018/

Každý druhý náctiletý se chystá letos na pobytový letní tábor

Autor: ČRDM | 
„O České republice se s oblibou v zahraničí říká, že patří k táborovým velmocem a v počtu táborů a dětí na nich nám může v přepočtu na obyvatele konkurovat snad jen Slovensko.

Na letním táboře (foto Havlínovi)

V letošním roce se na letní pobytový tábor chystá každý druhý náctiletý do 18 let, mezi deseti- až dvanáctiletými jsou to dokonce dvě děti ze tří. Mírně převažují dívky nad chlapci,“ uvádí analytik Jan Husák z České rady dětí a mládeže. Na více než jeden pobytový tábor potom vyrazí pravděpodobně pětina dětí, což platí jak pro mladší, tak pro starší náctileté.

Vyplývá to z šetření České rady dětí a mládeže, která se s pomocí agentury KANTAR Millward Brown zeptala na přelomu dubna a května reprezentativního vzorku 1001 deseti- až osmnáctiletých dětí a dospívajících jakou mají zkušenost s organizovanými letními aktivitami pro děti a mládež a kam se letos chystají.

Příměstské tábory, byť jejich popularita v posledních letech narůstá, za těmito počty zásadně pokulhávají. Na příměstský tábor se letos chystalo jen jedno dítě z pěti, u mladších deseti- až dvanáctiletých to bylo však už jedno ze tří. Na soustředění se potom chystala přibližně třetina mladých a něco málo přes deset procent vyrazí na nějakou letní školu.

Ideální tábor si dnes mladí spojují především s kamarády a přírodou, hodně pohybem, celotáborovou hrou, nočními hrami, stany a s plněním úkolů např. bobříků, vyplývá dále z šetření. Byť to plnění úkolů oceňují především ti mladší do 13 let, u starších je postoj k nim poněkud vlažnější. Ti, kteří se zatím žádného tábora neúčastnili, vnímají atributy jako celotáborovou či noční hry nebo výpravy mimo tábor jako atributy ideálního tábora výrazně méně. Stejně tak nevnímají tolik, že by měl být tábor spojen s odpočinkem, a to jak pasivním, tak aktivním.

Letní pobytové tábory můžeme v České republice považovat opravdu za národní stříbro a součást dětství a mládí. Z šetření dále vyplývá, že alespoň jednoho se ve svém životě účastnilo 85 % dnešních šestnácti- až osmnáctiletých. Zároveň přibližně 74 % dnešních desetiletých již na nějakém pobytovém táboře bylo v minulosti. Popularitu tak mají jak u dětí, tak mladistvých. Letos se na pobytový tábor chystají 4 % nováčků, kteří zatím takovou zkušenost nemají. U stanového tábora bude mít premiéru 8 % mladých.


Naši partneři