Pobočné spolky se již mohou zapisovat do rejstříku

Napsal: kancelar | Dne: 15 února, 2014

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Pobočné spolky se již mohou zapisovat do rejstříku

Rejstřík je již zprovozněn pro zápis pobočných spolků. Vlastní vyplnění formuláře není složité. Bude však vhodné trochu plánovat tak, abyste zápis nemuseli v budoucnu zbytečně opravovat. Do té doby než se povede změnou zákona či vyhlášky odstranit povinnost platit soudům 1000 Kč za zápis či změnu, je jakákoli oprava nejen přiděláním práce sobě, soudu, ale i dodatečnou finanční zátěží.

Proč řešíme registraci pobočného spolku, bez toho, že bychom se zabývali registrací spolku hlavního? Registrace nového pobočného spolku je úkon, na jehož odklad nelze aplikovat přechodnou tříletou lhůtu. Ta je stanovená pro doplnění údajů pro všechny spolky a pobočné spolky. Můžete tedy po 3 roky existovat se zapsanými údaji, které budou odlišné od skutečného stavu, a přesto můžete i nadále vstupovat do právních vztahů. Během tří let máte čas, uvést tyto údaje do souladu se skutečností a zákonem. Od 1. 1. 2017 jsou pak údaje zapsané v rejstříku považovány za závazné. Pakliže ale potřebujete vytvořit nový subjekt – pobočný spolek, například kvůli žádosti nějakého vašeho lokálního článku (oddílu, střediska…) o dotaci na místní úrovni, nemáte jinou možnost než registraci nového pobočného spolku.

Aleš Sedláček

Related Images:


Naši partneři