Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

Napsal: kancelar | Dne: 28 února, 2016

Kategorie: Novinky

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT
Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT Cílem programu je podpora projektů nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje, které budou zaměřeny na:1. aktivity podněcující tvořivost, rozvíjející manuální zručnost a využívání nových technologií, 2. aktivity posilující zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a podporující děti a mládež k jejich aktivní účasti na společenském dění.

29.03.2016

termín vyhlášení

08.04.2016
do 12:00 hodin termín ukončení podávání žádostí
Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace AP PRK, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stažení el.žádosti (.fo)
Program Filler (.exe)

http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Related Images:


Naši partneři