Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na rok 2018

Napsal: kancelar | Dne: 17 ledna, 2018

Kategorie: Dokumenty pouze pro členy Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kronika akcí 2018 Novinky

Pojištění členských spolků RADAMBUK prostřednictvím ČRDM na rok 2018

Aktualizace 17.1.2018

Aktualizace 17.1.2018

Jednací řízení s uveřejněním pro výběr pojišťovny pro roky 2018–2021 bylo ukončeno. Vítězem se stala Generali Pojišťovna, a.s. 

https://www.generali.cz/pobocky/jihocesky-kraj

Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com

Hlášení škodných událostí: https://www.generali.cz/kontakty#skody

 

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes RADAMBUK přes registrační systém ČRDM. Bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti organizace
 • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků
 • Pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 • Základní informace
  • Pojištěni jsou automaticky všichni členové členských organizací ČRDM včetně jejich pobočných spolků a dále pak členové členských organizací krajských rad a nezastřešených organizací, které se k úrazovému pojištění připojí.
  • Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním určeným stanovami nebo obdobným dokumentem (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, plavání, kanoistika a další vnitřní i venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.).
  • Vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací (např. pokud pořádáte akci pro veřejnost a někomu z návštěvníků akce se stane úraz, pak je pojištěný).
  • Pojištění platí na úrazy v rámci celého světa – zde ale pozor!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např.: lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!
  • Denní odškodné pro děti i dospělé činí 115 Kč – více informací o pojistném plnění naleznete přímo v pojistné smlouvě na úrazové pojištění  http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-uraz.pdf
  • pojisteni-CRDM-2018-2021-info-VPP-uraz
  • pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu – Formulář oznámení úrazu
  • Nepřehlédněte: •Při komunikaci s pojišťovnou (v každém sdělení nebo dotazu) je vždy nutné uvést číslo Vaší pojistné smlouvy. V případě nejasností či dotazů je Vám k dispozici náš  Klientský servis: 244 188 188, generali.cz, e-mail: servis.cz@generali.com
   • Každý úraz nahlaste neprodleně, tj. do 14 dnů od vzniku úrazu, a to písemnou formou. Po úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc a v léčení pokračujte až do jeho skončení. Další práva
   a povinnosti spojené se vznikem škodné události jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách platných pro Vaši smlouvu.
   • Pro posouzení škodné události je nutné předložit všechny doklady, které si pojistitel vyžádá (např. v případě hospitalizace: kopii propouštěcí zprávy, v případě operace: kopii operačního protokolu, v případě pracovní neschopnosti: kopii dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné legislativy).

 

Pojištění odpovědnosti organizace

Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění vedoucích – členů pracujících s dětmi a mládeží . (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti – http://crdm.cz/download/pojisteni/2018-2021/pojisteni-CRDM-2018-2021-smlouva-odpovednost.pdf

Formulář hlášení vzniku škody pojisteni-CRDM-2018-2021-hlaseni-vzniku-skody

pojisteni-CRDM-2018-2021-info-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-VPP-odpovednost

pojisteni-CRDM-2018-2021-ZPP-odpovednost

Základní informace o pojistném plnění:

 • Povinná spoluúčast při škodním plnění dobrovolníka je 1 000 Kč.
 • Limit pojistného plnění je 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost pro každého pojištěného.
 • Odlišné limity jsou stanovené pro škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a také použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.), zde je limit pojistného plnění stanoven na 5 milionů Kč.
 • Další omezení je na škody způsobené na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (škody, které vzniknou např. na hradech a zámcích), zde je limit pojistného plnění stanoven na 500 000 Kč.
 • Do pojištění jsou zahrnuty také škody na motorových vozidlech (nejedná se o havarijní pojištění!!!) s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného, jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, proražených olejových van apod.
 • Pojištění obecné odpovědnosti je sjednáno pro:
  • Organizace
   • Členské organizace krajských rad, které se k pojištění přihlásí
  • Osoby
   • Vedoucí kolektivů dětí a mládeže, hlavní vedoucí táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků. Pojištění těchto osob je vázáno na jejich funkci, či pozici v organizaci, kterou musí být organizace schopna doložit např. formou záznamu v registračním systému apod. Tyto osoby jsou pojištěné bez jmenného seznamu a musí se jednat o osoby z členských organizací ČRDM.

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků , kteří nejsou členy spolku 

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. pojisteni-odpovednosti-nad-ramec-2018- dobrovolníci . Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace, nejsou Vašimi členy, ale pomáhají Vám příležitostně na akci, táboře, kuchaři, zdravotníci….. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Nové pojistné smlouvy a formuláře budou podepsány , předpokládáme od 15. 12. 2017,  po té zveřejníme. 

Ceny za pojištění, které bude hradit ČRDM z dotace.

 • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba
 • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 1 900 Kč
 • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 1 450 Kč

 

Related Images:


Naši partneři