POKYNY K POSKYTNUTÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV ZA ROK 2016

Napsal: kancelar | Dne: Červen 30, 2017

Kategorie: Novinky

POKYNY K POSKYTNUTÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV ZA ROK 2016

 

Všechny spolky, které obdržely od MŠMT v roce 2016 dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, jsou povinny poskytnout odboru pro mládež MŠMT nejpozději do 30. června 2017 Výroční/Roční zprávu o činnosti spolu s účetní závěrkou za rok 2016. Zprávu je možno buď vložit do uvedeného data do informačního systému ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/ jako přílohu do profilu organizace a zaslat na adresu Dotace.Mladez@msmt.cz informaci o tom, že zpráva byla do systému vložena nebo zaslat v papírové podobě poštou na adresu MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská  5, 118 12 Praha 1, příp. zaslat v elektronické formě na adresu Dotace.Mladez@msmt.cz.

 

Tato povinnost vyplývá z rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodání zprávy ve stanoveném termínu může být důvodem k neposkytnutí dotace v příštím roce, eventuálně k sankcionování organizace v případě kontroly ze strany finančního úřadu.


Naši partneři