23. valné shromáždění RADAMBUKu

Napsal: kancelar | Dne: 20 prosince, 2023 | Proběhne: 19.12.2023

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2023 Novinky

Celkem 30 delegátů z členských organizací RADAMBUKu se sešlo 19. 12. 2023 v klubovně RADAMBUKu na jednání Valného shromáždění. Na programu jednání byl Plán činnosti RADAMBUK na rok 2024, schválení Výroční zprávy RADAMBUK za rok 2022, schválení účetní závěrky za rok 2022 a zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2022. Výši členského příspěvku stanovili delegáti na rok 2024 v nezměněné výši 500 Kč.

—————————————————————————-

Zvu delegáty valného shromáždění na 23. jednání valné shromáždění RADAMBUKu, které se bude konat v úterý 19. 12. 2023 od 16,30 hodin v prostorách RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice.

Návrh programu jednání:

 • Prezence delegátů VS
 • Zahájení VS
 • Schválení programu VS
 • Volba Mandátové komise, Návrhové komise
 • Informace z RADAMBUKu, plán činnosti
 • Účetní závěrka za rok 2022
 • Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2022
 • Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2022
 • Různé
 • Usnesení
 • Závěr

Do 30. 11. 2023 prosíme o potvrzení účasti delegátů na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Těším se na setkání.

 Ing. Peter Padúch, předseda RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Related Images:


Naši partneři