Pozvánka na 23. valné shromáždění RADAMBUKu

Napsal: kancelar | Dne: 16 října, 2023 | Proběhne: 19.12.2023

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2023 Novinky

Zvu delegáty valného shromáždění na 23. jednání valné shromáždění RADAMBUKu, které se bude konat v úterý 19. 12. 2023 od 16,30 hodin v prostorách RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice.

Návrh programu jednání:

 • Prezence delegátů VS
 • Zahájení VS
 • Schválení programu VS
 • Volba Mandátové komise, Návrhové komise
 • Informace z RADAMBUKu, plán činnosti
 • Účetní závěrka za rok 2022
 • Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2022
 • Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2022
 • Různé
 • Usnesení
 • Závěr

Do 30. 11. 2023 prosíme o potvrzení účasti delegátů na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Těším se na setkání.

 Ing. Peter Padúch, předseda RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.


Naši partneři