Priority programů pro rok 2016 – MŠMT

Napsal: kancelar | Dne: 3 září, 2015

Kategorie: Novinky

Priority programů pro rok 2016 - MŠMT

http://www.msmt.cz/mladez/priority-programu-pro-rok-2016

Ministerstvo
MŠMT vyhlašuje v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“ následující priority pro rok 2016.
  1. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.
  2. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže ať už v oblasti výživy, pohybových aktivit, prevence užívání návykových látek nebo mentálního zdraví.
  3. podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.

 

Related Images:


Naši partneři