Prodloužení členství na rok 2023

 

PROHLASENI-O-PRODLOUZENI-CLENSTVI-NA-ROK-2023-RADAMBUK

 Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 

Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 2023 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2023 hotově do pokladny.

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků  na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 

POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2023, ale až od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění.

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali  již od 1.1.2023 zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2022“   do 16.12.2022 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.   

Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2023. Více informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ .

 

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od následujícího roku  pojistíme pouze organizace, které mají vše pořádku. Organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

ČRDM- Jak jistě víte, snažíme se, aby organizace, které jsou přes nás sdružené nebo přes nás sjednávají pojištění, měly všechny své údaje a dokumenty ve veřejném rejstříku řádně uvedené (tak jak ukládají zákony). Průběžně procházíme zápisy organizací a kontrolujeme, pokud nebudou mít vše v pořádku, nebude jim umožněno sjednat pojištění na další rok, dokud zápis a uložení dokumentů do sbírky nedají do pořádku. 

Upozorňujeme zejména na nutnost uložení účetních závěrek do sbírky listin. Je mnoho organizací, které to nemají. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché účetnictví, přestože to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a závazcích a přílohu. Tuto povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud je tam organizace nemají.

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést změnu zápisu při volbě nového statutára a to platí i v případě volby „staronového“ statutára. Tzn. i když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat znovu zapsat. Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale už se stalo, že si po několika funkčních obdobích zvolili v organizaci jinou osobu statutára a soud jim ho nezapsal, dokud nezapsali a nedoložili volbu těch předchozích (i když to byla stále ta samá osoba). Podle stanov (či zákona, není-li to určené stanovami, pak je to 5 let) je funkční období statutárního orgánu dané a v zápise v rejstříku se promítne, je tam zapsaný vznik funkce. Pokud se tam vyskytuje např. rok 2010, je na první pohled zřejmé, že něco není v pořádku. 

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků.

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte kancelar@radambuk.cz!!!!!!!

Aktualizace 10.11.2022

 


Naši partneři