Prodloužení členství na rok 2022

 

 Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 

Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 2022 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2022 hotově do pokladny.

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků  na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 

POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2022, ale až od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění.

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali  již od 1.1.2022 zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2022“   do 16.12.2021 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.   

Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2022. Více informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ .

Aktualizace 16.11.2021

 


Naši partneři