Prodloužení členství na rok 2018

Prohlášení-prodloužení-členství-RADAMBUK-2018

 Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2.

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali  již od 1.1.2018 zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2018“   do 18.12.2017 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma, v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov.   

Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou zdarma. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2018. Více informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ .

POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2018, ale až od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění.

 

Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 2018 e-mailem  nebo můžete zaplatit v roce 2018 hotově do pokladny.

Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků od 1.1.2018 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok. 

 

 

Aktualizace 8.12.2017

 

 

Přiložené soubory


Naši partneři