PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – VÝZVA PRO ROK 2019 – MŠMT

Napsal: kancelar | Dne: Říjen 23, 2018

Kategorie: Novinky

PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE - VÝZVA PRO ROK 2019 - MŠMT
 
MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2019. 

Podpora pomocí Programů bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O STÁTNÍ DOTACE PRO ROK 2019

Aktuální znění Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO naleznete zde: 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019

Žádosti o dotaci pro rok 2019 v programech č. 1, 2, 3 a 4 vkládají NNO prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. Ten bude otevřen pro podávání žádostí včetně předepsaných příloh v polovině září 2019. Následně žadatel o dotaci doručí žádost v listinné podobě, včetně předepsaných příloh na adresu MŠMT.

Další metodické pokyny budou zveřejněny v průběhu měsíce září.

Během září a října proběhnou též informační semináře k podávání žádostí na rok 2019. Bližší informace k seminářům naleznete zde.

 

Kontaktní osobou pro poskytování informací týkajících se těchto programů je:

RNDr. Helena Knappová, tel. 234 815 346, e-mail: helena.knappova@msmt.cz

Ing. Jana Häcklová, tel: 234 815 289, e-mail: jana.hacklova@msmt.cz

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NNO – VÝZVA PRO ROK 2019

MŠMT, odbor pro mládež, zveřejňuje hodnoticí kritéria pro Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2019.

Hodnoticí_kritéria_NNO_2019

METODIKA HODNOCENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

MŠMT, odbor pro mládež, zveřejňuje Metodiku hodnocení projektů v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2019.

Metodika hodnocení projektů 

 

http://www.msmt.cz/mladez/metodika-hodnoceni-projektu-v-ramci-programu-statni-podpory?source=rss


Naši partneři