Prohlášení o prodloužení členství v Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje na rok 2014

Napsal: kancelar | Dne: 15 ledna, 2014

Kategorie: Novinky

Vyplněná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2014″ doručí členská sdružení  do 31.1.2014 v originálu s razítkem a podpisem do kanceláře RADAMBUK, Husova 45, Č.B. Pokud došlo k nějakým změnám ve stanovách, volbě statutárního zástupce a v dokladu o přidělení IČ, přiložte v kopii. Dokumenty, které jste předkládali v roce 2013 jsou v kanceláři uložené, znovu předkládat nemusíte.  Pokud sdružení některý z dokumentů nedodal, učiní tak nyní.

10. VVS RADAMBUK  rozhodlo dne 30.3.2010 o výši členských příspěvků takto:

a) Společným základním členským příspěvkem je 100,- Kč pro všechny bez ohledu na druh členství.

b) Řádný člen jehož členská základna překročí 100 osob platí členský příspěvek 1,- Kč za člena.

Po odevzdání Prohlášení o prodloužení členství na rok 2014 zašleme sdružení fakturu na úhradu členských příspěvků. Příspěvky můžete také uhradit v hotovosti v kanceláři RADAMBUK.

Prohlášení o prodloužení členství v RADAMBUK 2014

Related Images:


Naši partneři