Projekty ČRDM pro členy

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají vždy v polovině října. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.

Do projektu je možné se zapojit libovolným způsobem.. Například vymyslet úklidovou akci, natřít autobusovou zastávku, pomoci handicapovaným. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte…

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, firmám, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší. Na webu, nebo facebooku naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost.Veškeré informace najdete na adrese http://www.72hodin.cz nebo na facebooku www.facebook.com/72hodin.cz

Česká rada dětí a mládeže provozuje on-line poradnu, která poskytuje informace k legislativě organizací pracujících s dětmi a mládeží, spolkovému právu v novém občanském zákoníku (NOZ) a odpovídá i další dotazy, například ohledně pořádání dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, nebo můžete položit i vlastní dotaz.

V poradně můžete nejen hledat odpovědi, ale také se ptát ale i diskutovat. Ne vždy je jedna odpověď správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžete tak společně přispět k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více reflektovat dobrou praxi.Poradnu najdete na adrese http://poradna.crdm.cz

ADAM.cz je denně aktualizovaný zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže, který provozuje Česká rada dětí a mládeže. Cílovou skupinu pravidelných návštěvníků tvoří vedoucí dětských oddílů, pracovníci center volného času, učitelé a rodiče.

ADAM.cz přináší informace o aktivitách pro volný čas a vzdělávání děti a mladých lidí. Dále slouží jako informační zdroj pro pracovníky sdružení. V neposlední řadě je portálem pro informace ze sdružení (pro novináře, rodiče a další zájemce).Adama najdete na adrese http://www.adam.cz

POJIŠTĚNÍ

Všichni členové krajské rady dětí a mládeže se mohou připojit k projektu “Pojištění”. Je možné využít pojištění

  • úrazové pojištění
  • pojištění odpovědnosti organizace
  • pojištění odpovědnosti osob
  • pojištění zaměstnanců

K pojištění je možné se přihlásit kdykoliv během roku.Kompletní informace o pojištění najdete na adrese http://www.crdm.cz/pojisteni

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Kandidáta na cenu Přístav navrhují spolky jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží, domy dětí a mládeže a školní družiny a kluby. Navrhovatelé musí být minimálně tři. Můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Cena Přístav může být udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.Veškeré podrobnosti o Ceně Přístav najdete na webu http://pristav.crdm.cz/.

SKELETON ESO – ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ORGANIZACE

Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. Jejím cílem je nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického podvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže.

  • ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:
  • Členové – databáze členů
  • Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví
  • Akce – databáze akcí, schůzek a výprav
  • Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad
  • Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel

A k tomu několik dalších modulů, které administrativní práci pro Vaši jednotku zjednoduší.Kompletní informace najdete na webu https://eso.skeleton.cz/

Chcete si užívat svět? S naší Evropskou kartou mládeže (European Youth Card) je to hned snazší. EYCA karty jsou mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé lidi ve věku 5 – 30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. Zajímavé možnosti přináší využití karet EYCA v neziskových organizacích a ve školách.

Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již více než 28 000 a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé – má více než 5 milionů držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání.

Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak i na základních) a také jako členská karta v neziskových organizacích.

Kartu je také možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak například 50 % slevu na dopravu po celé ČR).Kompletní informace o EYCA kartách najdete na www.eyca.cz.

Díky tomuto projektu má každá organizace možnost prezentovat se srozumitelnými a graficky povedenými webovými stránkami s jednoduchou a intuitivní administrací. 

Využít této nabídky mohou jak samotné organizace, tak jejich organizační jednotky. V rámci projektu je na výběr z několika šablon, které jsou graficky i obsahově  přizpůsobeny oblasti práce s dětmi a mládeží.

Web je možné založit jak na doménách projektu (oddilovyweb.cz, mujoddil.cz, mujspolek.cz…), tak na doménách organizací (tomici.cz, skaut.cz, pathfinder.cz…).

Hosting je zdarma. Weby jsou postaveny na intuitivním WordPressu a k dispozici jsou návody, jak provádět úpravy tak, aby web mohl administrovat i ne tak zkušený uživatel PC.Kompletní informace o projektu najdete na webu http://weby.crdm.cz.

Přehled všech projektů ČRDM: http://crdm.cz/projekty/

Related Images:


Naši partneři