Průzkum: Rodiče a letní tábory 2019 – ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: 22 července, 2019

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky Tábory členských spolků

Průzkum: Rodiče a letní tábory 2019 - ČRDM

Autor: ČRDM
http://www.adam.cz/clanek-2019070028-pruzkum-rodice-a-letni-tabory-2019.html
Letní tábory pro děti a mládež můžeme považovat v České republice za celospolečenský fenomén.

Podle šetření KANTAR Lifestyle 2018 odvozujeme, že z celkové české populace 16–65 let se klasických letních táborů s nocováním ve stanu či týpí účastnilo 49 % Čechů. U táborů s nocováním v budovách to bylo 38 %. 
Zajímalo nás ale také, jak vlastně současní rodiče letní tábory vnímají. Jinými slovy: jak jsou s nimi spokojeni, co je ovlivňuje při výběru tábora, jakou volnost mají jejich děti při výběru… Nebo také jak často děti na tábory jezdí, jak jsou tábory ekonomicky dostupné i proč rodiče své děti na tábory neposílají.

Rozhodli jsme se proto v roce 2019 realizovat samostatné šetření, které by nám pomohlo najít odpovědi na tyto otázky. 
Dobrou zprávou hned na začátek je, že letní tábory jsou rodiči vnímány velmi pozitivně, což nás vede k obecnému přesvědčení o vysoké kvalitě a dobře odváděné práci ze strany organizátorů táborů. 
Spokojené byly i samotné děti, když jsme se jich ptali v loňském roce. 

Několik zajímavostí z šetření „Rodiče a letní tábory 2019“:

• Mezi rodiči převládá spokojenost s tábory, na které jejich děti jezdí. Více než 90 % rodičů je spokojeno i s poskytnutými informacemi o táboře a jeho organizaci, stejně tak podle rodičů i děti vnímaly tábor kladně.
• Více než 80 % rodičů již v minulosti své dítě na tábor poslalo nebo tak plánuje učinit do budoucna. Podobné procento rodičů se zároveň v dětství letních táborů samo účastnilo. 
• Tábory jsou navštěvovány v podobné míře ve všech ekonomických skupinách obyvatel – rodinný příjem nehraje zásadní roli. 
• Nejčastěji si rodiče pamatují, že tábor, který jejich dítě/děti navštívily, pořádaly domy dětí a mládeže, dále skautské, turistické a pionýrské oddíly, případně školy. Na ostatní pořadatele si rodiče již po několika měsících konkrétně vzpomínají jen ve velmi omezené míře. 
• Rodiče považují tábory za místo, kde by si měly děti od moderních technologií odpočinout. Paradoxně však často sami vyžadují kontakt s dětmi během pobytu právě i pomocí moderních technologií. 
• Podle rodičů by také měly tábory sloužit k dalšímu osobnímu rozvoji jejich dětí, osamostatňování se apod.

Celý výzkum najdete zde:
http://crdm.cz/wp-content/uploads/rodice-a-letni-tabory-2019-crdm.pdf


Naši partneři