Skeleton ESO- webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace- ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: 14 března, 2024

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Skeleton ESO-  webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace- ČRDM

Skeleton ESO, webová účetní a oddílová agenda pro neziskové organizace, je projektem ČRDM pro spolky a jejich jednotky. Aplikace byla vytvořena jako pomocník pro administrativní činnost oddílů. V současné době si aplikace klade za cíl nejen zjednodušení administrativní činnosti základních článků neziskových organizací, ale hlavně vedení specifického podvojného i jednoduchého účetnictví pro tento sektor, se zaměřením na oblast dětí a mládeže.

 

ESO obsahuje několik navzájem provázaných modulů:

Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji, zasílání hromadných mailů ad.

Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely subjektů pracujících s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem dotací…).

Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem.

Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost ukládání technických průkazů apod.

Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel.

A k tomu několik dalších modulů, které administrativní práci pro Vaši jednotku zjednoduší.

Jak se k novému ESO dostat?

Otevřete si https://eso.skeleton.cz. Mimo krátkého popisu nového ESO zde najdete i odkaz na registraci a posléze přihlášení do aplikace.

Kolik nové ESO stojí?

Licence je platná vždy celý kalendářní rok, ve kterém je objednávka uskutečněna. Jde tedy o cenu  ročně resp. 1200 Kč vč. daně ročně. Opět se zde rozlišuje malý a velký spolek dle počtu účetních položek ročně, hranicí je 1500 položek.

https://www.youtube.com/channel/UCmW1_UKrrCFEqA9J8vfUpvA

https://www.facebook.com/groups/580218465671678

 

Related Images:


Naši partneři