Tisková zpráva č. 3 – Bambiriáda 2014 otevřela své brány – 23.5.2014

Napsal: kancelar | Dne: 23 května, 2014

Kategorie: BAMBIFEST - Bamboška - Bambiriáda Novinky Tiskové zprávy

Tisková zpráva č. 3 -  Bambiriáda 2014 otevřela své brány - 23.5.2014

Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 v Jihočeském kraji je tradičně Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK. Bambiriáda byla dnes zahájena Českých Budějovicích v areálu u Sportovní haly.

 

Mottem 16. ročníku jedinečné celorepublikové akce Bambiriáda 2014, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), je tentokrát „Znáte nás? Jsme tu už (zase) 25 let.“ Děti a mládež mají v dnešní době spoustu možností, jak mohou trávit volný čas. Dětská a mládežnická sdružení mají přitom v ČR úctyhodnou tradici. Ta sahá daleko do minulosti a zahrnuje i období, kdy se zmíněné organizace – pro svoji touhu po volnosti, kvůli podpoře aktivního přístupu a výchově k osobní zodpovědnosti členů – stávaly často trnem v oku autoritářským režimům. Některé významné organizace ve své historii čelily jejich represím bohužel opakovaně. Připomeňme si proto, že je tomu již 25 let od událostí, jež rozhodly o tom, že se náš sektor může rozvíjet svobodně a podle svých představ. Bambiriáda jako prostor pro vzájemné seznámení rodičů a jejich ratolestí, sdružení dětí a mládeže i „domečků“ a středisek volného času, je k tomu zajisté vhodnou příležitostí, říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Cílem Bambiriády je upozornit na důležitost vhodného nakládání s volným časem dětí a mládeže. Jedná se v podstatě o druh mimoškolní výchovy, na kterou je třeba klást u dětí a mládeže velký důraz. Vychovávat s citem k dítěti, k jeho individualitě, pomocí zábavy a her.

 

Bambiriádu slavnostně zahájili v 9,30 hodin zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s pozvanými hosty z MŠMT, ČRDM, Jihočeského kraje, Statutárního města Č. Budějovice, se zástupci Armády ČR a společnosti E.ON ČR, s.r.o., která je i v letošním roce regionálním generálním sponzorem.

 

Bambiriáda je i letos místem aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže, tisíce dětí si zde mohou vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou aktivitu nebo letní tábor. Pro děti byla připravená aktivní přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací hrady, prezentace Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice, BESIP Ministerstva dopravy ČR, Městské policie, Jihočeských informačních center pro mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, čajovna, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, ukázky karate, sebeobrany a řada dalších soutěží a ukázek.

 

Několikrát proběhlo na podiu slosování kartiček se jmény dětí, které splnily disciplíny u spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. Děti dostaly hodnotné ceny věnované regionálními partnery.

 

Celý den se na podiu střídala hudební a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a mládeže.

 

V 16.30 hodin byli vyhlášeni vítězové 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 , kterou pro společnost E.ON pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje.

Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času mladé generace. Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež v kategoriích: Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv, nebo Velká skupina. Celá soutěž probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz.Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč. Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč. Soutěžící si vybrali věcné ceny dle vlastního výběru.

 

Na prezentaci  Armády ČRse i v letošním roce  spolu s Krajským vojenským velitelstvím České Budějovice podílí 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic. K předvedení byl připraven protiletadlový raketový komplet S -10 a RBS – 70, obrněné vozidlo Dingo, Tatra 810 a ruční zbraně zavedené v AČR. Děti si mohly prohlédnout i interiér vojenských vozidel. Vojáci dětem namalovali obličeje bojovými barvami..

Jednotky CLS – Combat Life Saver přivezly na ukázku vojenskou sanitku a každý den připravili 2 ukázky zdravotnického výcviku. Vojáci s pomocí dětí zachraňovali těžce zraněného s otevřeným poraněním dolní

i horní končetiny. Záchranná služba si od nich zraněného převzala a odvezla do traumacentra.

K vidění byly 2  praktické ukázky bojového umění MUSADO. BESIP Ministerstva dopravy ČR připravil na Bambiriádu 2014 v Českých Budějovicích překážkovou dráhu, jízdu na koloběžkách a stánek s testy znalostí pravidel silničního provozu. Děti si mohly prohlédnout na Bambiriádě 2014 v Českých Budějovicích také na sanitku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a ukázky jejího vybavení. Tělovýchovná škola, půjčovna lodí a sportovního materiálu VYDRA připravila pro děti jízdy na kánoích, ve stánku Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s. si děti vyzkoušely chůzi se slepeckou holí a přečíst Braillovo písmo.

 

Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) připravilo pro děti hru na hrací roury Bobotubes, házecí soutěže a rekord v navlékání PET víček, děti měly možnost vyrobit si originální odznak – placku. ICM Č.B. představilo činnost i ostatních Jihočeských informačních center, zajišťovalo komunikaci s médii a tiskové zprávy.

 

Regionální záštity přijali v letošním roce Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje, JUDr. Tomeš Vytiska — člen Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma primátor Statutárního města České Budějovice a Mgr. Petr Podhola – náměstek primátora pro školství a sociální věci. Akci v regionu podporují25. protiletadlový raketový pluk Strakonice, Krajské vojenské velitelství České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Městská policie České Budějovice,Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Regionálními partnery jsou Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Europe Direct České Budějovice, Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o., IGY centrum, vyladenyinternet.cz, Evocati s.r.o., Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou, Lanový park Máj a Hopsárium – Svět rodinné zábavy, mediálními regionálními partnery jsou Rádio Kiss České Budějovice, Český rozhlas České Budějovice a webový portál www.jihočeskýkalendář.cz.

Dnes Bambiriáda přivítala 1400 návštěvníků.

 

Návštěvní doba:

23.05.2014 8.00 – 17.00 – Den pro školy
24.05.2014 9.00 – 17.00 – Den pro rodiny

 

 

Bambiriádu navštívili zahraniční partneři – pracovníci Zemského referátu pro mládež z Horního Rakouska. Soutěžní disciplíny pro děti přivezli na Bambiriádu také členové Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska.

 

Další informace lze nalézt na adresách http://www.bambiriada.cz/2014/ceske-budejovice/nebo www.radambuk.cz .

 

Tak neváhejte a přijďte si k nám zasoutěžit !!! Těšíme se na vásJ Vstup na akci je zdarma !!!

Přiložené soubory


Naši partneři