Tři pětiny dětí při registraci na sociální síť lžou – ČRDM

Napsal: kancelar | Dne: Červen 11, 2018

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky

Tři pětiny dětí při registraci na sociální síť lžou - ČRDM

Autor: redakce ČRDM| 

Téměř tři pětiny dětí, které používají nějakou sociální síť, při zakládání svého profilu lhaly. Nejčastějším důvodem byla věková hranice nutná pro registraci, kvůli které 72 procent dětí muselo uvést vyšší věk. Více než třetina dětí odůvodnila uvádění nepravdivých informací tím, že tak chtěla chránit své bezpečí. Vyplynulo to z výzkumu pro Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) mezi tisícovkou dětí od deseti do 18 let.Hranice pro přístup dětí na sociální sítě bez souhlasu rodičů je 13 let. Nová unijní pravidla o ochraně osobních údajů (GDPR) ale umožňují členským zemím stanovit hranici v rozmezí 13 až 16 let a česká vláda ji chce zvýšit na 15 let, což ale řada expertů včetně České rady dětí a mládeže nedoporučuje.

Celý článek najdete na:
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/474445-tri-petiny-deti-pri-registraci-na-socialni-sit-lzou.html

Průzkum ČRDM na téma děti a sociální sítě

Česká rada dětí a mládeže se rozhodla realizovat toto krátké a rychlé reprezentativní šetření postojů dětí a jejich vnímání sociálních sítí a bezpečnosti po schválení návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Vláda ČR nečekaně koncem března 2018, a v rozporu s původní předlohou, schválila navýšení věkové hranice na 15 let pro možnost samostatného zřizování účtů či profilů online – včetně třeba e-mailu či sociálních sítích.

ČRDM nepodceňuje rizika a nebezpečí, které internet pro děti může představovat a bohužel také občas přináší. Nicméně i z praxe bylo zřejmé, že velká část dětí je na sociálních sítích mnohem dříve i než od možných 13 let v souvislosti s implementací evropské GDPR i pravidly některých sociálních sítí.

Proto chtěla ČRDM tímto aktuálním šetřením přinést do veřejné diskuze i reprezentativní pohled dětí na situaci a také lepší pochopení reálné situace českých dětí na sociálních sítích. Nicméně cílem nebyl komplexní výzkum, spíše rychlé odpovědi, na které stačily omezené možnosti.

ČRDM tak chce napomoci i naplňování práva dětí být slyšet a být zastoupen v otázkách, které se jich týkají, jak vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte, a to i v celospolečenských a legislativních otázkách. Občanský zákoník i ve vztahu k rodičovské odpovědnosti má o dítěti starším dvanácti let za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit, k čemuž pak musí přihlížet třeba i rozhodování soudů.

Nechť tedy i zjištění z tohoto šetření napomohou kvalifikovanému rozhodování a lepšímu pochopení dnešní mladé generace.

Celý proces sběru dat koordinovala a zajišťovala agentura KANTAR Millward Brown. Náklady spojené s šetřením byly minimalizovány velkorysou partnerskou spoluprací KANTAR Millward Brown a hrazeny z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na chod Analytického centra České rady dětí a mládeže.


Naši partneři