7.6.2021 – Vláda ČR – Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

Napsal: kancelar | Dne: 8 června, 2021

Kategorie: Novinky

7.6.2021 - Vláda ČR - Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

7.6.2021

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf


Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirode-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf
 (109,45 KB)

Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf (191,67 KB)


Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf
 (245,92 KB)

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdf

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

28.5.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-28–kvetna-2021-188649/

24.5.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24–kvetna-2021-188532/

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

21.5.2021

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19

17.5.2021

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

h) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob,

iii) provozu zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než uvedených v bodu

 ii), nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je provozována daná služba nebo činnost, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením poskytování služeb:

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-0471.pdf

https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

MŠMT-  ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké školy, podmínkou jsou rozestupy 1,5 metru.

Výuka v základních uměleckých školách bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Střediska volného času pak mohou mít 10 osob bez testu, s testem pak až 50 osob uvnitř, 100 venku.

10.5.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-10–kvetna-2021-188265/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-zitrka-mohou-do-lazni-i-samoplatci–v-pondeli-se-otevrou-zahradky-restauraci-a-rozbehne-se-kulturni-zivot–odsouhlasila-vlada-188281/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

6.5.2021

Může jít o obrázek text, kde se píše Zmeny vládních narízení od 10. kvetna Venkovní činnost bude povolena ve všech krajích Skupiny détí se zvétšuji z 20 na 30 osob Déti do 6 let nemusí dokládat vysledek antigenního testu
Může jít o obrázek one or more people a people standing

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-6–kvetna-2021-188163/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Od 10. května vstoupí v platnost další změny vládních nařízení. Některá se týkají i naší venkovní oddílové činnosti.

Skupiny dětí se zvětšují z 20 na 30 osob

Venkovní činnost bude povolena ve všech krajích

Děti do 6 let nemusí dokládat výsledek antigenního testuVíce o změnách z 6. května 2021 na https://www.vlada.cz/…/aktualne/maloobchody-0438.pdf

Může jít o obrázek map a text

3.5.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-3–kvetna-2021-188115/

změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května

Může jít o obrázek text

29.4.2021

Testování ve firmách bude pokračovat celý červen, rozhodla vláda

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3304709-predstavte-scenar-dalsiho-testovani-ve-firmach-vyzval-vladu-svaz-prumyslu?fbclid=IwAR16khu52-Ceen8h9f2vmd4lBhgdp6VPVA7NNxHIn5MqFMctd_LT2GffZyI

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

26.4.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26–dubna-2021-187977/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-3–kvetna-se-otevrou-kadernictvi-a-dalsi-sluzby-pece-o-telo–ve-trech-krajich-se-vrati-do-skol-dalsi-zaci-188003/

23.4.2021

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

22.4.2021

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota-187921/

Není k dispozici žádný popis fotky.
https://www.facebook.com/uradvlady/photos/10158999495175390
Není k dispozici žádný popis fotky.

12.4.2021

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-MZd-0375.pdf

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12–dubna-2021-187680/

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

16. zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby,

7.4.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-6-dubna-2021-187550/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-pondeli-se-s-koncem-nouzoveho-stavu-uvolni-cast-restrikci–do-skol-a-skolek-se-vrati-prvni-deti-187560/

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

26.3.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni-187460/

23.3.2021

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/

22.3.2021

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav

27.2.2021

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27-unora-2021-final.pdf

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

15.2.2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-na-zadost-hejtmanu-vyhlasila-nouzovy-stav-na-14-dnu-186652/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni–od-soboty-bude-narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu-186265/

22. 1. 2021 

Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14. února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 vláda Andreje Babiše.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0057.pdf

Nouzový stav v České republice měl skončit 22. ledna. Vláda ale na základě přetrvávající nepříznivé epidemické situace požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho opětovné prodloužení o 30 dnů. Poslanci nakonec rozhodli, že nouzový stav může být vyhlášen vládou do 14. února. Ke stejnému datu pak vláda rozhodla prodloužit i platná krizová opatření, která mají pomoci utlumit šíření nemoci covid-19.

K drobné úpravě vláda přistoupila v krizovém opatření omezujícím maloobchod a služby, když nově umožnila činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu. I toto opatření má platit do 14. února.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22–ledna-2021-186143/.

———————————————————————————————————-

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vlada-prodlouzila-do-22-ledna-i-omezeni-provozu-skol-40347136#dop_ab_variant=1&dop_req_id=7TUvQj2Nc92-202101071342&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021, MŠMT ČR

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 (ZDE).

Od 11. do 22. ledna 2021 rovněž dochází k upřesnění “školského” krizového opatření, a to následovně:

  • u vysokých škol bude možná účast na přijímacích zkouškách za účasti nejvýše 10 osob a stejně tak účast na individuálních konzultacích (1 student +1 akademický pracovník),
  • u vyšších odborných škol je pak možné konání zkoušek do 10 osob.

Přiložené soubory


Naši partneři