Vodní zákon doputoval 31. 5. na podpis k prezidentovi

Napsal: kancelar | Dne: Červen 5, 2018

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky

Vodní zákon doputoval 31. 5. na podpis k prezidentovi

 

Naposledy jsme informovali o tom, že vodní zákon míří do Senátu. Senátoři měli k zákonu připomínky a nakonec ho zamítli a vrátili do Poslanecké sněmovny. Ta ho ovšem rychle projednala a potvrdila své původní stanovisko. Zákon byl pak odeslán prezidentovi k podpisu. Pak už bude čekat jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů.

„Po celou dobu projednávání se objevovaly různé připomínky, žádná však k našemu problému, resp. navrhovanému řešení s pořádáním táborů u vody. Tedy k výjimce ze zákazu činností, které se nesmí konat v tzv. aktivních zónách záplavových území,“ shrnuje situaci Aleš Sedláček.

V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova: „…to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.

„Drobný, ale podstatný detail však tkví v posledním paragrafu, kde se praví, že zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. Tedy jediné, co nám na postižených místech pro letošek zbývá, je argumentovat tím, že už to opravdu příští rok bude jinak,“ dodává předseda ČRDM.


Naši partneři