VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ- seminář pro žadatele 26.3.2019

Napsal: kancelar | Dne: Březen 28, 2019 | Proběhne: 26.03.2019

Kategorie: Kronika akcí 2019 Novinky

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ- seminář pro žadatele 26.3.2019

V úterý 26.3.2019 se sešlo 12 zástupců dětských organizací na semináři k vyhlášené výzvě MŠMT – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Zájemci o partnerství s finančním plnění projektu RADAMBUKu vyslechli aktuality ze semináře MŠMT, kterého se pracovníci RADAMBUKu zúčastnili v Praze, probrali jednotlivé volitelné aktivity a začali připravovat společný projekt.

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd.
Řada malých organizací, které pracují s dětmi a mládeží nemá dostatečné kapacity, ať už personální nebo finanční, aby se mohla zapojit do velkého projektu z vyhlášených operačních programů. Nyní se to však mění. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, která je určena právě pro malé organizace.Cílem aktivit této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání – tedy volnočasové práce s dětmi a mládeží – a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků nestátních neziskových organizací. Cílem je zaměření na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.Pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, jak získat podporu z evropských zdrojů na svou činnost.

Spolky, které mají zájem o realizaci aktivit vyhlášené výzvy, kontaktujte kancelář RADAMBUK na emailu kancelar@radambuk.cz do 20.3.2019.
Odkaz na vyhlášenou výzvu a související dokumentaci:
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm

RADAMBUK připravuje a koordinuje podání projektu v Jihočeském kraji.

Cílem je zapojit do projektu co největší množství organizací. Proto RADAMBUK připravil seminář, na kterém bude zájemce informovat o možnostech zapojení.

A kdy a kde se seminář konná?

V úterý 26.3. 2019 v 16 hodin – klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice

Informace na webu


Naši partneři