Výzva z OP JAK s názvem Šablony pro neformální vzdělávání

Napsal: kancelar | Dne: 3 dubna, 2024

Kategorie: Novinky Projekty

Výzva z OP JAK s názvem Šablony pro neformální vzdělávání

21. 3. 2024 byla zveřejněna dotační výzva z OP JAK s názvem Šablony pro neformální vzdělávání, kde je k dispozici 400 mil. korun pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Kompletní podklady najdete na webu OP JAK:

Příjem žádostí bude spuštěn 8. dubna 2024. Předpokládáme velký zájem o podávání žádostí, doporučujeme tedy přípravu podkladů řešit co nejdříve.

Postup přípravy podání žádosti o dotaci v rámci OP JAK – šablony s podporou RADAMBUKu

-V případě, že budete chtít využít servisu krajské rady při podání žádosti o dotaci a administraci projektu, napište na kancelar@radambuk.cz .

– My vám zašleme formulář plné moci k zastupování a smlouvu o administraci projektu k podpisu a přílohy k podání žádosti, které musíte připravit.

Připravte všechny přílohy dle seznamu potřebné pro podání žádosti o dotaci a zašlete je nakancelar@radambuk.cz.

Co vše krajská rada zařídí?

• konzultaci projektového záměru

• kontrolu podkladů pro žádost o dotaci

• přípravu finančního plánu žádosti o dotaci

• obsahovou přípravu žádosti o dotaci

• podání žádosti o dotaci

• doplnění informací v rámci schvalování žádosti

• přípravu a podání zpráv o realizaci/žádostí o platby

• přípravu a podání žádostí o změny

• závěrečné vyúčtování dotace

• konzultace v rámci účtování projektu

• metodickou pomoc se sběrem a přípravou podkladů pro vyúčtování

• pomoc s případnými kontrolami

Co budete řešit sami?

• přípravu podkladů pro podání žádosti

• realizaci aktivit

• účtování projektu

• sběr a přípravu podkladů pro vyúčtování

Co za to?

20 % z reálně získané dotace

• vzájemný vztah bude formalizován uzavřenou smlouvou (v ní budou popsány

———————————————————————————————————————

Zájemci o podporu a servis  RADAMBUKu (podání žádosti, administrace projektu a vyúčtování projektu) napište na email kancelar@radambuk.cz , na úterý 2. 4. 2024 od 16:00 hod. připravujeme setkání v RADAMBUKu, kde si výzvu společně projdeme, součástí programu setkání bude informování o aktuální podobě pravidel a možnosti využití servisu RADAMBUKu při podání žádosti o dotaci. Následně si dohodneme harmonogram přípravy.

Stručný přehled šablon

Related Images:


Naši partneři