VÝZVY Č. 077 A 078 „PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ“ – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (MPSV)

Napsal: kancelar | Dne: 12 června, 2017

Kategorie: Dokumenty Novinky

VÝZVY Č. 077 A 078 „PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ“ – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (MPSV)

 

Uveřejňujeme stanovisko projektového manažera k oprávněnosti žadatelů a partnerů, ze kterého vyplývá, že v projektech z daných výzev mohou být i školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

 

„Vzhledem k faktu,  že definice oprávněného žadatele je shodná s definicí oprávněného partnera, není důvod se obávat, že by postupování partnera dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, mimo aktivity projektu by bylo důvodem k vyřazení žádosti. Na druhou stranu konkrétně středisko volného času (na rozdíl od školní družiny a školního klubu) nemůže vydat Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ s 1. stupněm, a tedy naplnit primární důvod, aby se stalo oprávněným parterem v projektu.“

 

Případným zájemcům doporučujeme zkonzultovat přípravu žádosti o podporu s pracovníky MPSV.

Na níže uvedeném odkazu najdete podrobné informace o zaměření daných výzev a kontakty na pracovníky spravující dané výzvy.

  

https://www.esfcr.cz/vyzva-077-opz

https://www.esfcr.cz/vyzva-078-opz

Related Images:


Naši partneři