Vzdělávací cyklus pro začínající neziskovky v rámci programu Viadukt „ PRŮVODC E 2 01 6 “

Napsal: kancelar | Dne: 6 listopadu, 2015

Kategorie: Novinky

Vzdělávací cyklus pro začínající neziskovky v rámci programu Viadukt „ PRŮVODC E 2 01 6 “

Nadace Via s podporou Dona Hamera & Marky Bednar
otevírá vzdělávací cyklus pro začínající neziskovky v rámci programu Viadukt „ PRŮVODC E 2 01 6 “
Program Nadace Via poskytuje zejména začínajícím neziskovým, dobrovolnickým organizacím a aktivním jednotlivcům informace o tom, jak se orientovat v neziskovém sektoru.

Komu je cyklus určen?
Místním nevládním neziskovým organizacím, které se snaží reagovat na aktuální problémy ve svých komunitách, ale i neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech, kde působí.
Primárně chceme podpořit začínající a nově vznikající menší organizace fungující na dobrovolné bázi, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kulturního, společenského nebo životního prostředí v jejich okolí.

Co cyklus zahrnuje?
Cyklus proběhne od ledna do září 2016 a tvoří jej úvodní setkání, 7 tematicky zaměřených workshopů nebo seminářů, skillshare a závěrečné setkání.
Společná setkání a workshopy jsou jednodenní a uskuteční se v Praze s 3–4týdenním odstupem.

Jaká budou témata?
V Průvodci se setkáte s lektory, kteří vám předají praktické znalosti k následujícím tematickým okruhům:
Řízení organizace a organizační rozvoj Fundraising Finance a daně Práce s dobrovolníky Projektové řízení Plánování akcí s veřejností, zapojování veřejnosti Vztahy s veřejností, komunikace
Během skillsharu se účastníci věnují sdílení vlastních zkušeností, které v průběhu cyklu získají. Součástí podpory je také možnost konzultovat s odborníky zabývající se některým z tematických okruhů.

www.nadacevia.cz/viadukt

Kolik to stojí?
Cyklus je bezplatný, otevřený 12–15 účastníkům. Hlásit se mohou organizace, které neměly svého zástupce v minulých ročnících cyklu. Jedna organizace může přihlásit jednoho zástupce.

Jak se přihlásit?
Stačí vyplnit přihlášku přes elektronický formulář – http://bit.ly/T6DaXZ.

Uzávěrka příjmu přihlášek je v pondělí 9. listopadu 2015 (do půlnoci).
Prosíme, zvažte už před podáním přihlášky své časové možnosti v období konání kurzu s ohledem na četnost a frekvenci seminářů!

Předpokládané termíny konání workshopů:
úvodní setkání 15. ledna 2016 1. workshop 22. ledna 2016 2. workshop 12. února 2016 3. workshop 4. března 2016 4. workshop 1. dubna 2016 5. workshop 29. dubna 2016 6. workshop 20. května 2016 7. workshop 10. června 2016 skillshare červen 2016 závěrečné setkání září/říjen 2016

Výběr účastníků
Výběr účastníků provede hodnotící komise, která zváží, zda uchazeč spadá do cílové skupiny programu, a posoudí osobní motivaci uchazeče k účasti ve vzdělávacím cyklu. O přijetí do programu budou uchazeči vyrozuměni nejpozději 24. listopadu 2015.
S vybranými uchazeči bude podepsána smlouva o účasti v programu.

Kontaktní informace
Potřebujete-li vaši přihlášku konzultovat nebo máte jiné dotazy k programu, kontaktujte nás prosím:
Tereza Mádlová, tereza.madlova@nadacevia.cz, tel. 604 848 069
Kristýna Járová, kristyna.jarova@nadacevia.cz, tel. 604 515 120

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři