Vzdělávací kurzy Instruktor vodní turistiky 2023 – BP Sport

Napsal: kancelar | Dne: 10 srpna, 2023 | Proběhne: 14.09.2023

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2023 Novinky Vzdělávací akce

Vzdělávací kurzy Instruktor vodní turistiky 2023 - BP Sport

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím střediskem BP Sport kurz druhý letošní kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu se zúčastnily dvě vedoucí z členských organizací RADAMBUKu (Koníček o.p.s. a Vodná záchranná služba ČČK CČB). Vedoucí získaly znalosti a dovednosti k vedení vodáckých kurzů. Akreditovaný kurz MŠMT se konal na řece Vltava a v Českém Vrbném v Českých Budějovicích ve dnech 22. – 25.6.2023.

——————————————————————————————

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím střediskem BP Sport kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu se zúčastnil 1 vedoucích z RADAMBUKu. V termínu 11. – 14. 5. 2023 získal pracovník s dětmi a mládeží znalosti a dovednosti k vedení vodáckých kurzů. Kurz se konal na řece Vltava a v Českém Vrbném v Českých Budějovicích.

—————————————————————–

Místo konání: Vltava

Termíny:                    

11. – 14.5.2023

22. – 25.6.2023

14. – 17.9.2023

Cena kurzu: 3400,- Kč (cena zahrnuje ubytování v kempu, účastnický poplatek a zapůjčení lodí, vest, pádel a sudů). Členové RADAMBUKu budou mít zvýhodněnou cenu od BP Sportu.

V kurzu pro instruktory vodní turistiky poskytneme účastníkům mnoho možností k získání kvalitních znalostí a dovedností k vedení vodáckých kurzů. Kurzy instruktora vodní turistiky probíhají jako školení o prodlouženém víkendu a jsou pro ně vybírány různé terény od snadno sjízdných po náročné.

Výstup z kurzu

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor vodní turistiky (platnost licence je časově neomezená). Získané osvědčení lze využít pro komerční, školská a zájmová zařízení. Vzdělávací středisko Mgr. Lukáš Binter – BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT. S licencí Instruktor vodní turistiky lze vyučovat po dovršení 18 let a využití ve věku 15 – 17 let se podléhá zvláštním pravidlům, která jsou vysvětlena v dalších informacích níže.

Výuka vodní turistiky je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku vodního sportu, metodu výuky a didaktiku (to vše se naučí na kurzu). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat kanoistiku, kajak, rafting. Z hlediska výkonnosti v jízdě na vodních plavidlech, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité manévry na klidnější vodě. Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti, tak aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor vodní turistiky nemusí být jezdcem, který zvládá velmi náročné vodní terény.

Obsah kurzu

Výstroj a výzbroj (typy lodí a pádel, údržba), historie a vývoj, disciplíny, bezpečnost, jihočeské řeky a orientace v kilometráži vodních toků. Praktická část- praktická výuka vodáckých disciplín probíhá na klidné vodě, na jezech a dalších vodních terénech. Pro náročné také na vodním kanále.

Přihlášky: Vyplněnou přihlášku zašlete do na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme.

Zasláním přihlášky dávají účastníci kurzu organizátorovi kurzu souhlas se zpracováním osobních údajů – Souhlas se zpracováním osobních údajů – akce,kurzy RADAMBUK,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora kurzu. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUKu.

 Na základě přihlášky vám budou s přiměřeným časovým předstihem před akcí zaslány podrobnější informace o kurzu.

Podmínky pro účast na kurzu instruktora vodní turistiky

Přijetí do kurzu není vyjma věku nijak omezeno. Kurz instruktor vodní turistiky může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci instruktor vodníturistiky. Osvědčení je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence instruktor s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence Instruktor vodní turistiky, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor vodní turistiky.

Program kurzu instruktora vodní turistiky

Kurz se z hlediska praktického výcviku skládá ze dvou částí. Splouvání řeky a pro náročnější – technika jízdy na vodním kanále, pro méně náročné – technika manévrů na klidnější vodě. Většinou se splouvá Vltava v úseku Český Krumlov – Boršov nad Vltavou u Č. Budějovic. Vzhledem k tomu, že kurz zpravidla probíhá formou prodlouženého víkendu, tak splouvání Vltavy je časováno na pátek a sobotu dopoledne. V tomto úseku a v těchto dnech řeka nebývá přelidněná. Zbytek kurzu probíhá na vodním kanále v Českém Vrbném u Č. Budějovic. Náročnější účastníci cvičí přímo ve slalomové dráze. Ostatní procvičují manévry na klidné vodě nad kanálem.

Kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení praktické části pak výuka pokračuje přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. V teoretické části je zařazena přednáška vodního záchranáře, dále přednáška o organizaci vodáckých kurzů a výstroji, výzbroji a její údržbě, dále přednáška – technika a metodika výuky jízdy na vodních plavidlech – kánoe, kajak a raft, právní a bezpečnostní problematika. V praktické části jsou pak zařazeny základní manévry na kánoích a raftech. Ubytování je zajištěno v kempech, které jsou vybrány na základě našich zkušeností.

Related Images:


Naši partneři