XVII. ročník reklamní autorské soutěže nakladatelství Mravenec v oboru ETAPOVÝCH a CELOTÁBOROVÝCH HER

Napsal: kancelar | Dne: 7 ledna, 2014

Kategorie: Novinky

XVII. ročník reklamní autorské soutěže nakladatelství Mravenec v oboru ETAPOVÝCH a CELOTÁBOROVÝCH HER

V tomto ročníku budou hodnoceny etapové hry vydané naším nakladatelstvím od 1. 1. 2014 do 30. 12. 2014

Podmínky soutěže:
1) Autor zašle hru (viz osnova) a další doplňky (fotografie, kresby, diplomy, grafy, tabulky…) nakladatelství nejlépe na CD nebo pomocí služby Úschovna.cz v textovém editoru MS Word, ….., (hra nemusí být upravena, poněvadž stejně bude prováděna tisková úprava pro tisk)
2) Autor souhlasí s vydáním nakladatelstvím Mravenec v případě umístění v soutěži (autorská smlouva bude zaslána)
3) Budou dodrženy základní body osnovy dané nakladatelstvím
4) Počítáme s náplní cca 48 – 72 stran A5, včetně obrázků a fotografií
5) Autor zašle cca 1 stranu o oddíle, skupině, klubu….
6) Zaslané příspěvky vracíme pouze po vyžádání autora
7) Do soutěže mohou být přijaty hry doručené do 30. 11. t.r., vítězové budou vyrozuměni po vyhodnocení, výsledky budou zveřejněny Rychlým poslem všem zákazníkům a zveřejněny na webových stránkách www.mravenec.cz
CENY nakladatelství Mravenec

1. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím
v hodnotě 3 000,- Kč
2. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím
v hodnotě 2 000,- Kč
3. cena publikace a tiskoviny vydané naším nakladatelstvím
v hodnotě 1 000,- Kč

Ceny budou udělovány na základě rozhodnutí poroty jmenované nakladatelstvím.
Jde o reklamní soutěž (proto nebudou ceny zdaňovány).

Všem autorům, jejichž hra bude vybrána k otištění, zašle naše nakladatelství po podepsání smlouvy autorem autorský honorář 1 500,- Kč (honorář se zdaňuje 15%) na jeho účet. Po vytištění hry zašleme spolu s 5 autorskými výtisky dalších 5 publikací vydaných naším nakladatelstvím dle výběru autora.
Osnovu ke zpracování hry pro nakladatelství Mravenec hledejte na http://www.mravenec.cz/shop/osnova-?utm_source=SendMails&utm_medium=email&utm_campaign=201401posel.

Related Images:


Naši partneři