Zahraniční účastník na táboře

Napsal: kancelar | Dne: 28 března, 2017

Kategorie: Dokumenty Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky Tábory členských spolků

Zahraniční účastník na táboře

Množí se nám dotazy, jak postupovat, když se na tábor přihlásí zahraniční účastník. 

Pro zahraničního účastníka platí stejná pravidla jako pro účastníka z ČR. Vzhledem k tomu, že zákon o veřejném zdraví stanovuje jako podmínku účasti na zotavovací akci posudek zdravotní způsobilosti, je nutné tento posudek doložit i u účastníka ze zahraničí. Aby byl tento posudek akceptovatelný, například při kontrole hygienické stanice, je zapotřební aby byl úředně přeložen do českého jazyka. Vzor lze stáhnout zde

Přeložený formulář posudku v úředním jazyce země pobytu dítěte (v této fázi není nutný úředně ověřený překlad) donese rodič k praktickému lékaři dítěte. Ten, pokud bude ochotný, vyplní položky. Pak rodič zajistí úřední překlad do ČJ.

 V čem by mohl být problém? Ve dvojím možném výkladu zákona, z jehož formulace není zřejmé, zda nutností podrobit se „stanovenému očkování (..)“ se rozumí

(a) povinnost očkování stanovená relevantním (např. portugalským) právním řádem pro konkrétní dítě (např. obyvatele Portugalska), či zda

(b) se (nerealisticky) podmínka pro přijetí na zotavovací akci má vztahovat i na ty, na něž se očkovací povinnost podle českého předpisu obecně nevztahuje.

Ačkoliv výklad (a) by působil v podobných situacích absurdně a diskriminačně, nelze s jistotou vyloučit, že by se ho příslušné hygienické orgány držely.

Konkrétně jsme reagovali na dotaz z Portugalska a Německa. V obou těchto zemích je podobné schválené očkovací schéma. Porovnat v rámci EU je možné zde rozdíl je ale v povinnosti očkovat. Většina očkování v Německu a Portugalsku je pouze doporučená. Stav z roku 2010 je možné prohlédnout zde.

Mgr. Petr Pavlok

http://poradna.crdm.cz/tabory-letni-tabory-cizinec-na-tabore/pravidla-ucasti-na-tabore-pro-zahranicni-ucastniky-321

 

Na zahraničního účastníka – dítě i na vedoucího se vztahuje pojištění ČRDM sjednané s Kooperativa pojšťovnou úrazové a pro vedoucí odpovědnost na škodu (musí být člen spolku nebo být připojištěn za 55 Kč za rok jako dobrovolník) . Ale pozor je třeba rozlišovat úrazové a cestovní pojištění. 

Pokud by někdo od nás cestoval do ciziny, tak se na něho naše úrazové pojištění vztahuje, pokud je to na akci pojištěné organizace, ale nenahrazuje či nezahrnuje to cestovní pojištění. To si musí sjednat zvlášť. A stejně je to pro cizince, který cestuje k nám. Bude pojištěn naším úrazovým pojištěním, protože bude účastníkem na akci pojištěné organizace, ale nenahradí mu to cestovní pojištění. Měl by si tedy ve své zemi před vycestováním sjednat i cestovní pojištění.

Rozdíl mezi cestovním a úrazovým pojištěním je v tom, jaké náklady jsou z něho kryté viz článek na našich stránkách http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/rozdil-mezi-urazovym-a-cestovnim-pojistenim/

Zdroj: kancelář ČRDM

Related Images:


Naši partneři