Zpětná vazba či kritické myšlení? Jde to i zážitkem!

Napsal: kancelar | Dne: 10 ledna, 2022

Kategorie: Informace z ČRDM Novinky Vzdělávací akce

Zpětná vazba či kritické myšlení? Jde to i zážitkem!

Se vstupem do nového roku přinášíme novinku v podobě otevřených metodických kurzů, které jsou určené pro veřejnost, pedagogy i pracovníky s mládeží!

Věříme, že témata, která touto formou nabízíme – ať již je to rozvoj sebe i druhých skrz zpětnou vazbu či kritické myšlení – jsou v dnešní době velmi aktuální. Věříme, že tyto dovednosti je třeba ve společnosti posilovat, a proto jsme se rozhodli tomu pomoci tak, jak to umíme, tedy zážitkově.

Pojďte se do toho pustit společně s námi!

Zážitkové učení ve výchově k demokracii
Praha, 25. 1. – 26. 1. 2022

Vyučujete společenskovědní předměty, pracujete jako pedagog volného času či pracovník s mládeží zaměřující se na rozvoj občanských kompetencí? Předávejte demokratické hodnoty prožitkem.

Více informací o kurzu zde.

Zpětná vazba jako nástroj seberozvoje

Praha, 2. 2. 2022
Více informací o kurzu zde.

Brno, 15. 2. 2022
Více informací o kurzu zde.

Rádi byste se naučili využívat zpětnou vazbu v rozvoji sebe i druhých? Dovedli ji dávat i přijímat tak, aby byla užitečná a nezraňovala? Zjistili, kdy je zpětná vazba užitečná a kdy přímo nezbytná?

Kurz doporučujeme vedoucím malých i velkých týmů, pedagogům, volnočasovým pedagogům či pracovníkům s mládeží.

Metodika adaptačních kurzů
Praha, 1. 3. – 2. 3. 2022

Využijte potenciál adapťáku naplno! Naučte se připravit a realizovat adaptační kurz s ohledem na potřebu vaší skupiny či školy. Využijte prvky zážitkové pedagogiky, např. dramaturgii krátkého zážitkového kurzu či reflexi programů, pro tvorbu adapťáku, který bude mít opravdový přínos jako pro žáky, tak i učitele.

Více informací o kurzu zde.

Zpětná vazba jako nástroj učení
Brno, 15. 3. 2022
Více informací o kurzu zde.

Praha, 20. 4. 2022
Více informací o kurzu zde.

Hledáte způsob, jak účinně pomáhat druhým učit se a rozvíjet? Dobře nabídnutá zpětná vazba může být tím správným a efektivním výukovým nástrojem, ať už jej využijete ve formativním hodnocení, mentoringu či vedení týmů.

Kurz je určen učitelům, ředitelům, sociálním i volnočasovým pedagogům, lektorům a mentorům, dobrovolníkům pracujícím s dětmi a mládeží, vedoucím menších i větších týmů.

Kritické myšlení zážitkem
Praha, 30. 3. – 31. 3. 2022

Poznejte základní myšlenková zkreslení a zjistěte, kdy a jak vás ovlivňují. Vyzkoušejte si konkrétní nástroje, kterými můžete kritické myšlení podporovat u sebe i druhých. Naučte se, jak využívat kritické myšlení v pedagogické praxi a jak podporovat u studentů a mladých lidí zdravý kritický přístup.

Kurz je otevřený veřejnosti, pedagogickým i volnočasovým pracovníkům, pracovníkům neziskových organizací či skupinám pracujícím v neformálním vzdělávání.

Více informací o kurzu zde.


Naši partneři