2. 6. 2023 – seminář ZDRAVOVĚDA NA TÁBORY

Napsal: kancelar | Dne: 8 května, 2023 | Proběhne: 02.06.2023

2. 6. 2023 - seminář ZDRAVOVĚDA NA TÁBORY

29.5.2023 – přihlašování ukončeno, zájemci kontaktujte kancelar@radambuk.cz 

Termín:    pátek 2. 6. 2023 od 16:00 do 20:00 hodin

Místo konání: klubovna RADAMBUKu, Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice

Připravili jsme pro vás praktický seminář z oblasti zdravovědy. Pod vedením lektorek první pomoci získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti, které můžete využít na táborech, výletech nebo výpravách s dětmi a mládeží. Lektorky mají dlouholeté zkušenosti z táborů a dětských kolektivů, kde působí jako zdravotnice a vedoucí.

Seminář je vhodný pro instruktory, vedoucí dětských kolektivů, vedoucí na pobytových a příměstských táborech  ve věku od 15 let.  Úraz se může stát kdekoliv a kdykoliv.

Legislativa neukládá povinnost mít proškoleného zdravotníka zotavovacích akcí (akreditovaný kurz MŠMT) na příměstském táboře nebo ostatní akci pro děti, ale právě proto je důležité mít na akci proškolené vedoucí v laické první pomoci.

(Ostatní akce pro děti není upravena Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Povinnosti pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme v okamžiku, kdy je mu dítě svěřeno, je samozřejmě odpovědný za zdraví dítěte.)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s názvem „Zdravověda na tábory“.

Témata:

  • Jak se zachovat pokud se stane úraz?
  • Tři kroky – postup, který poskytuje jistotu při poskytování první pomoci.
  • Vybraná témata z první pomoci u dětí.
  • Co se hodí do lékárničky a jak ji použít v praxi?

S sebou: dobrou náladu a pohodlné oblečení, které se může ušpinit, pití

Účastnický poplatek:

členské organizace RADAMBUKu  – 450 Kč

ostatní účastníci 550 Kč

Přihlášky na webu https://www.radambuk.cz/akce/2-6-2023-seminar-zdravoveda-na-tabory/

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme.

Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – https://www.radambuk.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-akce-kurzy/ ,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora. Čestně prohlašují, že nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin a není proti nim v současné době vedeno trestní stíhání.

Related Images:


Naši partneři