Hlavní vedoucí dětského tábora 24. – 26. 3. 2023

Napsal: kancelar | Dne: 23 listopadu, 2022 | Proběhne: 24.03.2023

Hlavní vedoucí dětského tábora 24. - 26. 3. 2023

13.3.2023 přihlašování ukončeno, zájemci o kurz kontaktujte kancelar@radambuk.cz 

Pozvánka HVDT 2023

Termín: 24. – 26. 3. 2023

Pátek:             17 – 21 hodin

Sobota:             8 – 21 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd)

Neděle:              8 – 18 hodin (od 12 do 13 hodin přestávka na oběd), ukončení závěrečným písemným testem, předání osvědčení.

Místo konání: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.

Program: Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.

Věk účastníků: od 18 let.

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba).

Cena kurzu:       Členské organizace RADAMBUK               1 400 Kč.

                                   Ostatní účastníci                                             2 000 Kč

Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/hlavni-vedouci-detskeho-tabora-2023/

Počet míst je omezený.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. https://www.radambuk.cz/12-2018-rvp-ze-dne-25-9-2018-smernice-o-platbach-kurzu-akci-2/

Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – https://www.radambuk.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-akce-kurzy/ ,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora. Účastníci čestně prohlašují, že nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin a není proti nim v současné době vedeno trestní stíhání.

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři