12. – 15.5.2016 – Vzdělávací kurz Instruktor cykloturistiky

Napsal: kancelar | Dne: 11 listopadu, 2015 | Proběhne: 12.05.2016

12. - 15.5.2016 - Vzdělávací kurz  Instruktor cykloturistiky

Pozvánka Instruktor cykloturistiky 2016

Místo konání: Lipno nad Vltavou – Lesní pezion (www.lesnipension.cz)

Termín: 12. – 15.5.2016

Cena: 2 350 pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 2 900 Kč. Cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi.

Využití licence

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci:Instruktor cykloturistiky BP SPORT (platnost licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT má širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ústavní zařízení). Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.

Program:

Kurzy vedou zkušení lektoři lektorského týmu BP SPORT České Budějovice. Program kurzu lze rozdělit na praktickou a teoretickou část, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

V praktické části jsou zařazeny výjezdy po cyklostezkách a cyklotrasách v okolí Lipenské nádrže. Praktická výuka je časována na dopoledne a odpoledne. Obsahem praktické výuky je zejména technika jízdy na jízdním kole, jízda v pelotonu, orientace v mapě, vedení cyklistického družstva. Za příznivého počasí a zájmu účastníků je do programu zařazena jednodenní cykloturistická vyjížďka na Podunajské stezce. Podunajská cyklostezka je přibližně 60 km od penziónu a doprava autem ke stezce je individuální. Celý půlden z trvání kurzu je věnován servisu a základní údržbě jízdních kol.

Večer výuka navazuje přednáškami. Do teoretické části také patří přednáška člena horské služby, který má zkušenosti s úrazy cyklistů v okolí Lipna, potom přednáška o cyklistickém vybavení, právní a bezpečnostní problematice.

Terény pro výcvik kurzu instruktora cykloturistiky – cyklostezky a cyklotrasy

Výjezdové trasy vedou po cyklostezkách a cyklotrasách. Cyklostezek a cyklotras v okolí vodní nádrže Lipno přibývá. Trasy jsou situovány na komunikace s minimálním či nulovým provozem motorových vozidel. Terén lze označit jako středně členitý. Pochopitelně odlišuje se dle výběru konkrétního družstva. Dané výkonnostní družstvo se tempem jízdy přizpůsobuje těm nejslabším účastníkům. V okolí Lipenské nádrže je zajímavá krajina.

Podmínky pro účast na kurzu instruktor cykloturistiky

Přijetí do kurzu instruktora cykloturistiky není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení Instruktor cykloturistiky je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence cvičitel cykloturistiky s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor cykloturistiky.

Více info na: http://www.kurz-instruktor.cz/kurz-instruktora-cykloturistiky-a-cyklistiky/.

 

 

Related Images:


Naši partneři