10.3.2015 – 14. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

Napsal: kancelar | Dne: 12 března, 2015 | Proběhne: 10.03.2015

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2015 Novinky

10.3.2015 - 14. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

Zástupci 29 členských spolků se sešli v úterý 10.března 2015 v 18 hodin v sále Divadla U Kapličky Jihočeské krajské organizace Pionýra. Na programu jednání byla příprava nových Stanov RADAMBUK, směřování činnosti RADAMBUK v dalších letech, volba členů Předsednictva a Revizní komise. Valné shromáždění schválilo Účetní uzávěrku RADAMBUK za rok 2014 a Zprávu o činnosti RADAMBUK za rok 2014. Jednání končilo ve 23,00 hodin.

———————————-

Pozvánka na 14. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje

Rád bych Vás pozval na 14. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, které se bude konat v úterý 10. března 2015 od 18,00 hodin v prostorách Rady dětí a mládež Jihočeského kraje, Husova 45, 370 05 České Budějovice.

Návrh programu jednání:

 • Prezence delegátů VS
 • Zahájení VS
 • Schválení programu VS
 • Volba Mandátové komise, Návrhové komise, Volební komise
 • Zpráva Revizní komise
 • Roční zpráva RADAMBUK za rok 2014
 • Účetní uzávěrka RADAMBUK za rok 2014
 • Stanovy RADAMBUK dle NOZ (Nový občanský zákoník)
 • Směrování činnosti RADAMBUK v dalším období
 • Strategie RADAMBUK na období 2015-2020
 • Volby na doplnění Předsednictva RADAMBUK
 • Volby na doplnění Revizní komise RADAMBUK
 • Usnesení
 • Závěr

Do pátku 6.3.2015 prosíme o potvrzení účasti s počtem osob za spolek a návrhy osob do Předsednictva a Revizní komise na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Petr Novák, předseda


Naši partneři