Jednání Výkonných orgánů

2024

27.2.2024 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin,  Husova 45, ČB. Přijaté nové členské organizace:  Tábor, co hledá jméno z.s. , Vášeň ke čtení, z.s. Schválené dokumenty:   Rozpočet RADAMBUKu na rok 2024.

14.6.2024 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin, Husova 45, ČB. Přijaté nové členské organizace:   Vladykův dvůr, z.s., Táborníci Radomyšl, z.s., Jihočeský studentský parlament, z.s.               

2023

13.5.2023 – Předsednictvo RADAMBUK – od 10 hodin, Sportovní hala ČB. Přijaté nové členské organizace: Lump, z. s. Předsednictvo vzalo na vědomí: Výroční zprávu RADAMBUKu za rok 2022, účetní závěrku za rok 2022, Rozpočet RADAMBUKu na rok 2023.

15.6.2023 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin, Husova 45, ČB. Přijaté nové členské organizace: Spolek Šárkonice Dobřejovice, BUDE CIRKUS, z.s. a Attavena o.p.s.

11. 10.2023 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin, Husova 45, ČB. Přijaté nové členské organizace: Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO, z.s., Rodinné centrum Trhováček, z.s. a Svobodný prostor Na Větvi, z.s. 

19.12.202323. Valné shromáždění RADAMBUK -16,45,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí  dokumentů: Plán činnosti RADAMBUK na rok 2024,  Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2022, účetní závěrka za rok 2022 a Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2022. Výše členského příspěvku na rok 2024 500 Kč organizace za rok.

2022

18.3.2022 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin, Husova 45, ČB. Přijetí nové členské organizace: Sportovní taneční klub 6dance, z.s., Lesní soušky, z.s.

11.10.2022 – Předsednictvo RADAMBUK – od 10 hodin, Husova 45, ČB. Přijetí nové členské organizace: Vodní záchranná služba ČČK ČB.

1.12.2022 – Předsednictvo RADAMBUK – od 16 hodin, Husova 45, ČB. Přijetí nové členské organizace: Temperi o.p.s.

1.12.202222. Valné shromáždění RADAMBUK -17,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí  dokumentů: Plán činnosti RADAMBUK na rok 2023,  Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021 a Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2021. Výše členského příspěvku na rok 2023 500 Kč organizace za rok. 

 

2021

25.5.2021 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin, Husova 45, ČB. Přijetí nové členské organizace: Kolem dokola ČB- škola kola, z.s., Domovy KLAS o.p.s. a Do lesa z.s.

25.10.2021 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9 hodin, Husova 45, ČB. Přijetí nové členské organizace: eLaborka, z.s., schválení Rozpočtu RADAMBUKu na rok 2021.

8. – 14.11.2021- Hlasování per rollam Valné shromáždění RADAMBUK – Přijetí  dokumentů: Plán činnosti RADAMBUK na rok 2022,  Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020 a Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2020. Výše členského příspěvku na rok 2022 500 Kč organizace za rok. 

2020

25.2.2020 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nové členské organizace: Budweis Bigfoots z.s., Four Elements, z.ú., Karštejn z.s., MC Hluboká nad Vltavou, z.s. a Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s.

20.10.2020 –  Předsednictvo RADAMBUK – od 9,00 hodin, Husova 45, Č.B.Přijetí nové členské organizace: Taneční klub Blueberry, z.s. a T. O. NOvá Dvojka, z.s.

10. – 16.12.2020- Hlasování per rollam Valné shromáždění RADAMBUK – Přijetí  dokumentů: Plán činnosti RADAMBUK na rok 2021,  Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2019, účetní závěrka za rok 2019 a Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2019. Výše členského příspěvku na rok 2021 500 Kč organizace za rok. 

2019

12.2.2019 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nové členské organizace: Baby club Šikulka, z.s.

7.5.2019 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nové členské organizace: CB Dragons z.s., Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi.

17.9.2019 – Předsednictvo RADAMBUK – od 9,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nové členské organizace: Mateřské centrum Mirotice, z.s. a Rozcestí o.p.s.

11.12.2019- 19. Valné shromáždění RADAMBUK – 16,30 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí  dokumentů: Plán činnosti RADAMBUK na rok 2020,  Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2018, účetní uzávěrka za rok 2018 a Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2018. Volba předsednictva a kontrolní komise RADAMBUK.

2018

24.1.2018Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací: Cedems z.s.. Přijetí nových dokumentů: Spisový a skartační řád RADAMBUK, Platový řád RADAMBUK. 

24.4.2018 Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin , Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských spolků: Lesní klub U tří soviček z.s., Rybářský spolek Rybařík, Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2017.

25.6.2018Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. – Přijetí nového členského spolku: Think Yoga. Předsednictvo vzalo na vědomí Výroční zprávu RADAMBUK za rok 2017.

25.9.2018Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. – Přijetí nového členského spolku: Komunitní základní škola Starhill, z.s. Přijetí nových dokumentů: Rozpočet RADAMBUK na rok 2018, Ceník ICM Č.B. ze dne 25.9.2018, Směrnice č. 12/2018 – Směrnice o platbách kurzů, akcí.

23.10.2018 – 18. Valné shromáždění RADAMBUK – Přijetí nových dokumentů: Plán činnosti RADAMBUK na rok 2019,  Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2017, účetní uzávěrka za rok 2017 a Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2017, výše členských příspěvků stanovena na 500 Kč za rok za spolek na rok 2019.

2017

9.-14.1.2017Valné shromáždění RADAMBUK – hlasování per rollam – počet členů Kontrolní komise 3, volba 3. člena Kontrolní komise

26.1.2017Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací:  Svět Fantazie, z.ú. a Do světa z.s. , přijetí nových dokumentů: Směrnice o proplácení příspěvků na úhradu cestovních výdajů, Směrnice o platbách kurzů a akcí, Organizační směrnice RADAMBUK a novelizace Směrnice o hlasování procedurou per rollam.

29.3.2017Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací: Jazykové centrum Let’s flow, Semenec, o.p.s., RODIČE V AKCI o.p.s. a Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s. 

22.6.2017Předsednictvo RADAMBUK – od 16,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijetí nových členských organizací: HUGO divadelní klub z.s., Rodinné centrum Budíček, z.s., Rodinné centrum Pomněnka , z.s., Spolek Devatenáctka. Přijetí nových dokumentů: Rozpočet RADAMBUK na rok 2017, Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2016.

3.10.2017 – Předsednictvo RADAMBUK – od 16 hodin, Husova tř. 45, Č.B. –  Přijetí nových členských organizací: SALI CB z.s. a Family of move z.s. Přijetí nových dokumentů: Jednací řád Kontrolní komise RADAMBUK, Jednací řád předsednictva RADAMBUK, Jednací řád Valného shromáždění RADAMBUK a Volební řád RADAMBUK. 

10.10.2017 – 17. Valné shromáždění – od 17 hodin, Husova tř. 45, Č.B.- náhradní VS od 17,15 hodin. Přijetí nových dokumentů: Výroční zpráva RADAMBUK za rok 2016, účetní uzávěrka RADAMBUK za rok 2016, Zpráva Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2016, výše členských příspěvků stanovena na 500 Kč za rok za spolek od 1.1.2018.

 

2016

2.2.2016  – Předsednictvo RADAMBUK – od 15.30 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: nový název spolku: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

22.4.2016Předsednictvo RADAMBUK – od 10,00 hodin, Husova 45, Č.B.

5.5.2016Výkonná rada RADAMBUK – od 16,30 hodin, Husova 45, Č.B. – Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK na rok 2016. Přijaty nové členské spolky: Okrašlovací spolek Komařice, Bude sport z.s. a Energy Centre České Budějovice, z.s.

3.11.2016 16. Valné shromáždění – od 17 hodin, Husova tř. 45, Č.B.- náhradní VS od 18 hodin – Volba výkonných orgánů RADAMBUK, volba Kontrolní komise RADAMBUK. Schválené dokumenty: účetní uzávěrka za rok 2015, Zpráva o činnosti za rok 2015, Stanovy RADAMBUK.

22.11.2016Předsednictvo RADAMBUK – od 14,00 hodin, Husova 45, Č.B.

 

2015

7. Předsednictvo – 13.2.2015 – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Koncepce ICM Č.B. na roky 2015 – 2020.

14. Valné shromáždění  – 10.3.2015 – od 18.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Výkaz zisků a ztrát RADAMBUK 2014, Rozvaha RADAMBUK 2014, Zpráva o činnosti RADAMBUK za rok 2014. Volba členů do Předsednictva a Revizní komise.

8. Předsednictvo – 24.3.2015 – od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B.

14.4.2015 – Výkonná rada – od 17,00 hodin, Husova 45, Č.B. – Přijat nový členský spolek: Laser game club Písek. Příprava akce Bamboška 2015, Zpráva Revizní komise RADAMBUK za rok 2014.

5.5.2015 – Předsednictvo – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B.

16.6.2015 – 15. Valné shromáždění – od 18.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK na rok 2015, Vyúčtování akce Bamboška 2015, změna sídla RADAMBUK na adresu: Husova 45, 370 05 České Budějovice.

19.10.2015Předsednictvo – od 15,15 hodin, Husova 45, Č.B.

23.11.2015Výkonná rada – od 16,30 hodin, Husova 45, Č.B – Přijaty nové členské spolky: Kredance o.s. a Doma v lese.

2014

4. Předsednictvo – 27.1.2014 – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B.- příprava akcí 1- 6 /2014.

6. Výkonná rada – 18.2.2014- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Zpráva o hospodaření RADAMBUK za rok 2013, Rozpočet RADAMBUK na rok 2014, nové logo RADAMBUK. Přijaty nové členské spolky:

Spolek

Město

Spolek TUMBA Strakonice
Klub PAVUČINA Vodňany Vodňany
Spolek Medvědí šlápoty-Tábor Tábor
Občanské sdružení KOUMÁK Holubov
Kocanďáci Protivín
KELTOVINY Zaluží
Kamínky Křemže
Turistický oddíl Ježci České Budějovice
ABECEDA – Centrum volného času Písek
Spolek Tábornický Táborák, z.s. Tábor
Spolek Přátel Pávku Planá nad Lužnicí
Spolek T.K. Písek Písek

7. Výkonná rada – 14.4.2014- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Úprava rozpočtu RADAMBUK na rok 2014 ze dne 14.4.2014, Výroční zprávu RADAMBUK za rok 2013, Rozvahu a výkaz zisků a ztrát RADAMBUK za rok 2013, Přiznání k dani z příjmů právnických osob, Pravidla vyúčtování příspěvku RADAMBUK na akci Bambiriáda 2014 pro členské spolky. Přijaty nové členské spolky: Poutníci Kaplice o.s., Spolek Karvánek

8. Výkonná rada – 17.6.2014- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Vyúčtování Bambiriáda 2014, Vyúčtování příspěvku RADAMBUK spolkům Bambiriáda 2014.  Přijaty nové členské spolky: 14. Přední hlídka Royal Rangers, 29. Pávkovský spolek, Sedmička Planá nad Lužnicí.

5. Předsednictvo – 24.9.2014 – od 9.00 hodin, Husova 45, Č.B.- příprava akcí, projektů 9-12/2014.

6. Předsednictvo – 14.10.2014 – od 16.00 hodin, Husova 45, Č.B.- příprava akcí, projektu na rok 2015, rozpočet 2015.

9. Výkonná rada – 14.10.2014 – od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijat nový členský spolek: Tvor, o.s.

2013

1. Předsednictvo – 24.1.2013- od 16, 00 hodin , Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Smlouva ČRDM – RADAMBUK Bambiriáda 2013, Přihláška za člena Asociace pro podporu ICM ČR s hlasem poradním, Smlouva o pronájmu prostor pro kancelář a ICM od JčKOP.

1. Výkonná rada – 14.2.2013- od 17.00 hodin, Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Výroční zpráva RADAMBUK 2012, Skartační řád RADAMBUK.

2. Předsednictvo – 4.4.2013- od 16, 00 hodin , Husova 45, Č.B. Schválené dokumenty: Organizační řád ICM Č.B., Provozní řád ICM Č.B., Ceník služeb RADAMBUK ( Půjčovna, ICM Č.B.).

2. Výkonná rada – 11.4.2013 – od 18,00 hodin , Husova 45, Č.B. Přijata nová členská sdružení: Aktivity, o.s., Hudební škola Vojtěch, o.p.s., Slavonická renesanční, o.p.s. Schválené dokumenty: Skartační řád RADAMBUK ze dne 11.4.2013, Výroční zpráva RADAMBUK 2012 včetně účetní uzávěrky, Rozpočet Bambiriáda 2013, Rozdělení příspěvku RADAMBUK pro sdružení Bambiriáda 2013.

3. Výkonná rada – 13.6.2013 – od 18,00 hodin, Husova 45, Č.B. Přijata nová členská sdružení: Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s., Občanské sdružení Tálín dětem, Albrechtický Vltavínek. Schválené dokumenty: Vyúčtování příspěvku RADAMBUK sdružením Bambiriáda 2013.

3. Předsednictvo – 29.8.2013 – příprava akcí na září, říjen 2013

4. Výkonná rada -12.9.2013 – od 19,30 hodin, Husova 45, Č.B. Příprava akcí RADAMBUK 9-10/2013.

5. Výkonná rada – 14.11.2013- od 17,10 hodin, Husova 45, Č.B. Přijata nová členská sdružení: Žabičky Horní Planá, o.s., Větrníci, o.s. a Mateřské a rodinné centrum Homole, o.s. Schválené dokumenty: Úprava rozpočtu RADAMBUK na rok 2013 ze dne 14.11.2013, Jednací řád Revizní komise RADAMBUK. Příprava akcí na rok 2014.

2012

13. Valné shromáždění  – 18.12.2012 – od 18.00 hodin, KD Vltava, Č.B. Přijetí nového členského sdružení: Země – nezemě, o.s. Schválené dokumenty: Strategie činnosti RADAMBUK – střednědobé priority, Strategie činnosti RADAMBUK – krátkodobé priority na roky 2013 – 2014, VS vzalo na vědomí Zprávu Revizní komise, Zprávu o činnosti Předsednictva a kanceláře RADAMBUK v roce 2012.

Předsednictvo –  6.12.2012 – Husova 45, Č. B. – Schválené dokumenty: Organizační směrnice RADAMBUK.

5. Výkonná rada – 8.11.2012 –   od 17.00 hodin v budově M – tes,  U Výstaviště 1429, Č.B.     Přijetí nových členských sdružení: Zážitek i užitek, o.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Schválené dokumenty: Rozpočet na rok 2013 z 8.11.2012.

Předsednictvo – 6.9.2012 – v budově M – centra – MC Máj, A. Barcala 1263/2, Č. Budějovice. Smlouva na zhotovení nové internetové prezentace www.radambuk.cz.

Výkonná rada – 6.9.2012 – v budově M – centra – MC Máj, A. Barcala 1263/2, Č. Budějovice. Přijetí nových členských sdružení: Základní článek hnutí Brontosaurus Forest – Cassiopeia.

Výkonná rada – 14.6.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice. Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK 2012 upravený 14.6.2012, Vyúčtování Bambiriáda 2012 sdružení, Daňové přiznání RADAMBUK 2011 k dani z příjmu právnických osob. Přijetí nových členských sdružení: .Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, Občanské sdružení Bezva prázdniny

Předsednictvo – 14.6.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

Výkonná rada – 24.4.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice – Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK 2012 upravený 24.4.2012, Pravidla vyúčtování příspěvku RADAMBUKu pro sdružení na akci Bambiriáda 2012, Podmínky Půjčovny RADAMBUK. VR přijala nové členské sdružení Občanské sdružení Děti Řepice.

Předsednictvo – 22.3.2012 – v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice. Schválené dokumenty : Upravený rozpočet RADAMBUK 2012 ze dne 22.3.2012, Mzdová tabulka pro pracovní pozice ve sdružení RADAMBUK, Kalendárium RADAMBUK 2012.

Výkonná rada – 25.2.2012 v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice. Přijetí členského sdružení 52. Přední hlídka Royal Rangers. Schválené dokumenty: Rozpočet RADAMBUK 2012, Půjčovna RADAMBUK.

Předsednictvo – 21.2.2012 v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

Revizní komise – 14.2.2012 –v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

Předsednictvo – 18.1.2012 v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, Č. Budějovice.

2011

Předsednictvo –  2. 3. 2011

Výkonná rada – 24. 3. 2011

11. Valné shromáždění – 18. 4. 2011

Výkonná rada – 14. 6. 2011

Výkonná rada – 15. 9. 2011

Výkonná rada – 24. 11. 2011

12. Valné shromáždění –  15. 12. 2011 – zvoleno nové vedení RADAMBUK

Předsednictvo – 18. 12. 2011

Related Images:


Naši partneři