Informační centrum pro mládež Č.B.

 ICM ČB logo

Informační centrum pro mládež České Budějovice – ICM Č.B.

Kontaktní adresa: 
Husova 622/45, 370 05 České Budějovice

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Sídlo: 
Husova  tř.622/45, 370 05 České Budějovice

IČO: 26516519

Spisová značka: L 3164 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Registrace u MV ČR Číslo: VS/1-1/45896/01-R, dne 20.3.2009
Číslo b.ú.: 2300816799/2010 – Fio banka

Mobil: 776 34 22 34 Dušan Brodský, 775 644 828 Dana Vitásková
E-mail: icmcb@radambuk.cz, info@radambuk.cz

 

Naše ICM je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz , tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládežhttp://www.nicm.cz/. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org. Hlavní činností je informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech: Vzdělávání v ČR a zahraničí, Práce v ČR a zahraničí, Cestování v ČR a zahraničí, Volný čas, Sociálně patologické jevy, Občan a společnost, Mládež a EU, Regionální informace, Zdraví a Ekologie. Všechny naše služby týkající se informací a poradenství podáváme bezplatně v elektronické podobě nebo v tištěné formě v prostorách ICM Č.B.

 

Otevírací doba:

Pondělí:   10.00 – 18.00 hodin

Úterý:       10.00 – 16.00 hodin

Středa:      10.00 – 16.00 hodin

Čtvrtek:     10.00 – 18.00 hodin

Pátek:        10.00 – 16.00 hodin

Lze domluvit i individuální návštěvy v požadovaných časech návštěvníka.

http://www.icmcb.cz/

– 13. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje rozhodlo o založení Informačního centra pro mládeže České Budějovice, jehož zřizovatelem bude Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, sídlo v přízemí v budově Pionýra, Husova  tř.45, Č.B.

– Otevření ICM Č.B. – březen 2013

známka kvality ICM průhledné

V ICM České Budějovice proběhla kontrola dodržování Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb v ICM. V rámci procesu národní certifikace a na návrh Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež bylo v srpnu 2014 schváleno náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědným za sport a mládež JUDr. Petrem Hulinským, PhD, udělení certifikace ICM České Budějovice na období čtyř let, tj. do 31. 12. 2018.
Po tuto dobu je ICM oprávněno používat známku kvality „ICM certifikované MŠMT“.

 

ICM Č.B. je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM – www.ismcr.cz , tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež – http://www.nicm.cz/. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.

Činnost a služby ICM Č.B.

Ceník služeb ICM Č.B. 8.11.2017

 

Hlavní činností je informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech: Vzdělávání v ČR a zahraničí, Práce v ČR a zahraničí, Cestování v ČR a zahraničí, Volný čas, Sociálně patologické jevy, Občan a společnost, Mládež a EU, Regionální informace, Zdraví a Ekologie. ICM Č. B. vydává 1x týdně elektronicky Infolisty Volný čas v Jihočeském kraji. Všechny naše služby týkající se informací a poradenství podáváme bezplatně v  elektronické podobě nebo v tištěné formě v prostorách ICM Č.B.                     

– Návštěvníci u nás mohou pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce a ročenky, vyhledávat na Internetu, používat e-mailovou poštu.

Vyrobíme placky (buttony) dle dodaného návrhu.

– Vydáváme 1x týdně elektronicky Infolisty Víkendové tipy v Jihočeském kraji.

– Organizujeme  koncerty, semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je pronájem prostor pro tyto akce s bohatým zázemím a technickým vybavením.

– Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží.

– Zajišťujeme předprodej vstupenek v CB systému na kulturní a jiné akce a prodej slevových Evropských karet mládeže EYCA a publikací z nakladatelství Mravenec.

Všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně v elektronické nebo tištěné podobě.

Co je to ICM

Informační centra pro mládež (ICM)  jsou pracoviště docházkového typu, která poskytují dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům bezplatně informace a související doplňkové služby například z oblasti. vzdělávání, práce v ČR a v zahraničí, volného času a dalších oblastí. 

Většina informačních služeb je doprovázena také službami poradenskými.

Národní informační centrum pro mládež

(www.nicm.cz) je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže (www.nidm.cz), které je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí:
vzdělávání v ČR a v zahraničí
cestování
volný čas
sociálně – patologické jevy
občan a společnost
mládež v EU

Evropská mládežnická informační charta

Koncepce_rozvoje_ISM_v_ČR

 

Jihočeská Informační centra pro mládež

 

Informační centra pro mládež fungují v Jihočeském kraji v těchto městech: v Českém Krumlově, Prachaticích, Táboře a Jindřichově Hradci.

Zřizovatelé a zaměstnanci těchto ICM spolu již delší dobu spolupracují a podílejí se na nejrůznějších akcích a produktech tak, aby byl Jihočeský kraj co nejlépe pokryt jejich nabídkou. Od počátku roku 2012 používají tato tři ICM společné logo.

URL: http://www.jicm.cz

E-mail: info@jicm.cz

ICM Český Krumlov

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo založeno roku 1998 jako jedno z projektových pracovišť Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

Kontakt:
Špičák 114, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 712 042
icm@icmck.cz

www.icmck.cpdm.cz

www.facebook.com/icmceskykrumlov

ICM Prachatice

Informační centrum pro mládež Prachatice bylo otevřeno v červnu roku 2009 jako jedno z projektových pracovišť KreBul, o.s. Volary.

Kontakt:
Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
Tel.: +420 388 424 196
GSM: +420 723 123 093
Skype: icmpt1
icmpt@centrum.cz
www.oskrebul.cz/icm

ICM Tábor

Informační centrum pro mládež Tábor o.s. zahájilo svou činnost 1. února 1999 pod zřizovatelstvím Občanského sdružení Táborsko.
Od 7. 12. 2001 je samostatným právním subjektem se statutem občanského sdružení. Je zakládajícím členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.

Kontakt:
Farského 887, 390 02 Tábor
Tel/fax: +420 381 252 416
info@icmtabor.cz
www.icmtabor.cz

ICM Jindřichův Hradec

Klášterská 76, Jindřichův Hradec 377 01
mail info@icmjh.cz  
http://www.icmjh.cz/
 

INFOLISTY JICM

Jihočeská Informační centra pro mládež pro Vás připravují pravidelné elektronické Infolisty zaměřené na informace z různých oblastí.

JICM_Katalog SŠ JČK-2013_ 2014

JICM_Katalog VOŠ-VŠ_JČK_2013-2014

JICM_infolisty nabidka vzdělávacích aktivit icm jck

Aktualizace: 14.11.2017

 


Naši partneři