Mládež kraji – kraj Jihočeský

Mládež kraji - kraj Jihočeský

 

6. ročník projektu –  Mládež kraji – Jihočeský kraj 2020

Dne 14.4.2020 rozhodla komise o podpoře podaných projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský pro rok 2020, bylo podpořeno celkem 14 mládežnických projektů částkou 200 000 Kč z dotace MŠMT a 23 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

1. Charitativní jarmark pro dětskou onkologii – Charitativní jarmark vánočních a adventních výrobků.Výtěžek bude věnován spolku HAIMA z.s. pro děts. onkologii Nemocnice Č.B.

2. Dobrodružství s Vikingy – Zážitková akce, kdy se děti a mládež seznámí se severskou mytologií a životem Vikingů. 

3. Halloween- Víkendová akce, kdy se děti a mládež seznámí s původem a zvyky svátku Halloween. 

4. Rafťáci – Splutí řeky Vltavy, kdy se účastníci naučí vodácké dovednosti a zásady bezpečného chování na vodě. 

5. Zálesáckou stezkou – Cílem víkendové akce je, aby se děti naučily různé zálesácké dovednosti a jak se chovat se v přírodě. 

6. Divadlo – Návštěva  divadelního představení. 

7. Vodní hrátky – Výlet do  aquaparku pro děti a mládež. 

8. Pohádková stezka- Pohádková stezka lesem pro děti se stanovišti, kde děti budou plnit úkoly.Tématem budou zvířátka.

9. Léto se zvířaty- 2 zábavné soutěžní akce na téma příroda, živočichové a výtvarná dílna.

10. Staň se na den informatikem- Workshopový den pro žáky a studenty středních škol JčK na aktuální témata z oblasti informatiky. 

11. Zábavné dny v Řepici- Akce pro děti a mládež o letních prázdninách v obci Řepice – rafty, Laser aréna…

12. Kde se všude skrývá matematika-  Worskhopový den pro žáky  základních škola a víceletých gymnázií s cílem příblížení matematiky  zábavnou formou.

13. Netradiční den– Den pro děti v Kájově u Českého Krumlova plný netradičního sportu a netradičních her. 

14. Koloběžky – Koloběžkové závody pro děti a mládež

Nápady můžete registrovat na webu:

https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/zaregistruj-napad

Důležité termíny:

3.3.2020 do 12,00 hodin           – registrace nápadů na webu

– 4.3.2020                                            – Projektový seminář pro uchazeče o finanční podporu – účast na semináři je nezbytná pro schválení dotace!!!

10.4.2020 do 12,00 hodin         ukončení příjmů projektových žádostí

– do 30.4.2020                                  –  obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů

– do 30.11.2020                                – dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů

– do 4.12.2020                                 – odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

4.3.2020 – Projektový seminář Mládež kraji – Jihočeský kraj 2020

5. Zálesáckou stezkou

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-zalesackou-stezkou-30-3152020-106

O víkendu 30. – 31. 5 .2020 jsme odjeli s 30 dětmi do přírody, kde se v rámci projetu Zálesáckou stezkou učily přespat v přírodě, postavit si přístřešek, vařit na ohni, pracovat s pilou a sekerou a další zálesácké dovednosti. Účastníci si během víkendu zahráli hry na louce, v lese a také noční bojovku. Akci připravilo 5 organizátorů.

11. Zábavné dny v Řepici-

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/13-7-19-8-2020-projekt-zabavne-dny-v-repici-107

5. ročník projektu –  Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019

Celkem do 13 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2019 zapojeno 1 875 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí) a 600 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT a 20 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme.

 

——————————————————————–

Dne 16.4.2019 rozhodla komise od podpoře projektům MLádež kraji – kraj Jihočeský 2019. Podpořeno bude 13 projektů celkovou částkou 200 000 Kč z dotace MŠMT. Dne 28.5.2019 podpořila komise projekty ještě částkou 20 000 Kč z dotace Jihočeského kraje. 

1. Charitativní den – Charitativní sportovní den, výtěžek bude věnován spolku HAIMA CB, který podporuje dětskou onkologii Nemocnice Č.B.

2. Jak se stát rytířem – Prodloužený víkend pro děti a mládež, kteří seznámí se životem ve středověku, naučíse  rytířským dovednostem, vyrobí si zbroj a obleky, budou pasováni na rytíře. 

3. Kde se všude skrývá matematika? – Přiblížení přírodovědeckých disciplín (matematiky, statistiky, ekonometrie..) žákům základních škol hravou lehce pochopitelnou formou.

4. Koncert Vojta Drahokoupil- Koncert zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou pro širokou veřejnost. 

5. Léto s koňmi – Uspořádání 2 akcí pro děti a mládež – Sportovně jezdecký den a Loučení s létem s tématikou sportovních a jezdeckých soutěží.

6. Neboj a pojď! na Malé inventuře – Aktivní účast dětí z Dětských domovů na organizaci festivalu nového divadla Malá inventura.

7. Podzim v přírodě – Víkend pro děti a mládež, kde se děti seznámí s podzimní přírodou a přípravou přírody na blížící se zimu. 

8. Pohádková cesta s lesními zvířátky – Lesní stezka s úkoly pro děti na téma „Zvířátka lesa“.

9. Poznáváme přírodu – Víkendový pobyt v přírodě pro děti a mládež s poznáváním přírody.

10. Staň se informatikem – Den plný hravých worshopů pro studenty středních škol na témata z oblasti informatiky (např. virtuální realita, kryptografie, šifrování, steganografie, bezpečnost a ochrana dat….)

11. Survival – Víkend, kde si účastníci vyzkouší přežít se základním vybavením do přírody, rozdělávat oheň, vařit na ohni, stavět přístřešky a další dovednosti. 

12. Tančíme 2019 – Uspořádání Tančírny – tanečního odpoledne pro veřejnost, příprava vlastní choregrafie na festivalu Tanec Praha v Českých Budějovicích. 

13. TTT – Koncert skupiny The TAP TAP z Jedličkova ústavu pro veřejnost. 

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Pro zájemce o podporu je realizován projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise projekty, mezi které rozdělí částku dotace od MŠMT a JčK. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací.

Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace.

Místem realizace musí být Jihočeský kraj. 

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a vyúčtování projektu

Nápady můžete registrovat na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad

Důležité termíny:

3.3.2019 do 12,00 hodin            – registrace nápadů na webu

– 5.3.2019                                            – Projektový seminář pro uchazeče o finanční podporu – účast na semináři je nezbytná pro schválení dotace!!!

10.4.2019 do 12,00 hodin          – ukončení příjmů projektových žádostí

– do 30.4.2019                                   –  obhajoby projektů, schválení podpory projektů, podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů

– do 30.11.2019                                 – dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů

– do 5.12.2019                                   – odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy

Projektový seminář Mládež kraji – kraj Jihočeský 5.3.2019

 

1. Charitativní den – 1.12.2019

Charitativní den jsme pořádali v neděli 1.12.2019 v Českých Budějovicích v rámci projektu MŠMT Mládež kraji v  pronajatých prostorách M-centra pro mladou rodinu na sídlišti Máj. Cílem sportovní charitativní akce s doprovodným programem a  řemeslným trhem bylo přispět spolku HAIMA CB na nákup pomůcek pro dětskou onkologii Nemocnice v Českých Budějovicích. Spolku HAIMA CB jsme předali výtěžek 17 000 Kč a další výtěžek z výrobků, které budeme prodávat po celý advent ještě předáme. Předpokládáme další výtěžek ve výši cca 4 000 Kč. Behem dne proběhlo celkem 645 minut cvičebních lekcí a 6 doprovodných vystoupení dětských kolektivů s tanečními, cvičebními, pěveckými vystoupeními a klavírní koncert. Akci připravovalo 25 dobrovolníků a zúčastnilo se jí 72 návštěvníků. Děkujeme všem, že přispěli na dobrou věc. 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-charitativni-den-1122019-95

2. Projekt Jak se stát rytířem – 1.- 4.8.2019

Projekt Jak se stát rytířem jsme připravili v termínu 1. – 4.8.2019 na táborovou základnu v Žalticích u Velešína. 40 účastníků akce jsme rozdělili do 4 rytířských družin. Děti si zažily středověk na vlastní kůži, učily se rytířským dovednostem, čestnému chování, vyráběly rytířské obleky, meče, štíty a helmy, skládaly různé rytířské zkoušky, zúčastnily se rytířských klání a na závěr byly slavnostně králem pasovány na rytíře. Akci připravovalo 10 dobrovolníků.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/1-482019-projekt-jak-se-stat-rytirem-91

3. Kde se všude skrývá matematika?- 15.11.2019

Projektu Mládež kraji – Kde se všude skrývá matematika, který jsme realizovali v pátek 15.11.2019 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,  se zúčastnila  stovka žáků z pěti základních škol z Českých Budějovic a Vodňan. Na personálním zajištění přednášek a workshopů se podíleli zaměstnanci Katedry aplikované matematiky a informatiky, studenti a koordinátor projektu bývalý absolvent Jan Pech. Spektrum jednotlivých témat bylo velice rozsáhlé. Na některých přednáškách žáci skládali flexagony, na jiných řešili matematické paradoxy, hlavolamy, šifrovali či například optimalizovali různé geometrické tvary.  Při workshopu „Plánování projektů a matematika“ či „Kreslení grafů jedním tahem“ jsme nenápadnou formou zabrousili do oboru diskrétní matematiky, během přednášky „Archimédovy stroje a matematika“ zase do fyziky. Největší zájem byl o přednášku „Procházka ostrovem poctivců a padouchů“, která pravděpodobně přitáhla žáky už jen svým názvem. I přesto, že se jednalo o poměrně nelehkou výrokovou logiku, byli žáci i s učiteli do tématu aktivně zapojeni a účastnili se soutěží v odhalování padouchů a poctivců. 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/15112019-kde-se-vsude-skryva-matematika-93

 

 1. Projekt Koncert Vojta Drahokoupil – 24.5.2019

 Na pátek 24.5.2019 jsme  na českobudějovické Výstaviště pozvali širokou veřejnost na koncert zpěváka Vojty Drahokoupila s kapelou. Zpěvák je známý ze soutěže TV NOVA Tvoje tvář má známý hlas a jako zpěvák muzikálů Tři mušketýři, Muž se železnou maskou….Vstup na koncert byl zdarma. Vojta fanoušky rozezpíval a roztančil. Na závěr koncertu jsme uspořádali pro fanoušky autogramiádu. Zpěvák podepsal fanouškům fotografie, se všemi zájemci se vyfotil a s kapelou poseděl do večerních hodin s organizátory, kteří připravili pohoštění. Koncertu se zúčastnilo cca 700 návštěvníků zejména z řad dětí a mládeže a zorganizovalo ho 5 dobrovolníků. Rozšířili jsme tak nabídku trávení volného času pro děti a mládež. https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-koncert-vojta-drahokoupil-ceske-budejovice-2452019-86

5. Projekt Léto s koňmi – 28.6.2019 a 30.9.2019

V rámci projektu Mládež v kraji – kraj Jihočeský proběhly dvě akce pro děti  na statku ve Skřidlech. Dne 28. 06. 2019 Zábavné odpoledne (Narozeninová párty), při kterém si děti zasoutěžily, společně se postaraly o koně i další zvířata na statku, připravily pro ně dárky k narozeninám a také je s nimi oslavily. Dne 30. 09. 2019 proběhla další část projektu a akce pro děti Zábavné odpoledne (Loučení s Létem). Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, ve sportovních, poznávacích, vědomostních i dalších disciplínách s různou zvířecí tématikou a na závěr pohoštění. Akce  připravili 4 dobrovolníci a zúčastnilo se jich 30 dětí. 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-leto-s-konmi-2862019-3092019-89

6. Neboj a pojď! na Malé inventuře

V rámci projektu Neboj a pojď na Malé inventuře  byli  děti a mládež z dětských domovů v Horní Plané a Písku realizačním týmem regionální verze mezinárodního festivalu nového divadla Malá inventura. Festival se odehrál ve dnech 1. – 3. 11. 2019, kdy každý večer proběhlo jedno divadelní představení nového divadla JANA, A ODKUD JSTE DOOPRAVDY a ONE NIGHT STAND UP. Realizátoři projektu byli součástí produkčního týmu, součástí  příprav před festivalem i koordinace ve dnech konání, dostali  se do přímého kontaktu s herci, byli plnohodnotnou součástí produkčního týmu a vyzkoušeli  si, jaké to je být v roli divadelního technika, či organizátora festivalu. Festival byl audiovizuálním zážitkem, který je v Jižních Čechách ojedinělý.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-neboj-pojd-na-male-inventure-1-3112019-97

7. Podzim v přírodě

V termínu 4. – 6. 10. 2019 jsme v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský pozvali děti do Šumavské přírody do obce Kvilda. Skupina 30 účastníků se i přes nepřízeň počasí vydávala na výpravy do přírody a strávila víkend poznáváním podzimní přírody nejen prostřednictvím soutěží, her, ale také aplikací v tabletech a  mobilních telefonech. Děti se naučily pracovat s aplikací mapy.cz, orientovat se v přírodě a naplánovat si trasu výpravy. Na výpravách fotily přírodu a určovaly druhy stromů, rostlin, využívaly on-line atlasy hub a rostlin např. naHoubach.cz, Plant.id nebo PlantNet. Vyhlášena byla také fotografická soutěž a vítězové jednotlivých kategorií obdrželi odměny. V neděli jsme navštívili Informační návštěvnické centrum národního parku Šumava v Kvildě, jehož expozice jsou zaměřeny na horský les národního parku. V promítacím sálu jsme shlédli 3D film o šumavské přírodě „Den v horském lese“. Akci, která obohatila děti o nové poznatky a zážitky v přírodě připravili 4 dobrovolníci. Děti poznaly, že nemusí s tablety a mobilními telefony sedět jen doma, ale mohou je využít venku v přírodě, k jejímu poznávání.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-6102019-projekt-podzim-v-prirode-94

8. Pohádková cesta s lesními zvířátky

V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali v Branišovském lese za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích akci Pohádkovou cestu s lesními zvířátky. Akce se zúčastnilo 42 dětí s rodiči a připravilo jí 14 dobrovolníků. Děti procházely jednotlivá stanoviště a plnily vědomostní a pohybové aktivity. V cíli si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a za splněnou křížovku a úkoly ze stanovišť obdržely balíček s odměnami a špekáček s pečivem, který si opekly na připraveném ohni a zazpívaly si s kytarou.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/2162019-pohadkova-cesta-s-lesnimi-zviratky-88

9. Poznáváme přírodu 4.-6.10.2019

Cílem projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský z názvem Poznáváme přírodu bylo připravit aktivní víkend v přírodě. 17 účastníků akce jsme pozvali o víkendu 4. – 6.10.2019 do šumavské Sušice, kde prožili víkend plný pohybu v krásné šumavské podzimní přírodě. Akci jsme zahájili bowlingovým turnajem v centru Sušice, kde se účastníci akce seznámili a sobota byla již ve znamení sportu – pěší výstup na rozhlednu Svatobor, na terénních koloběžkách sjezd dolů a po obědě lanové centrum Offparku. Rozhledna Svatobor leží na vrcholu 845 metrů vysokého Svatoboru. Kamenná rozhledna je vysoká 31,6 m a má 182 dřevěných schodů a krásný kruhový výhled. Na večerním programu byla sušická úniková hra a v neděli jsme zakončili pobyt návštěvou Aquacentra v Sušici. Domů odjížděli všichni účastníci příjemně unaveni a plni nových zážitků.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-6102019-poznavame-prirodu-92

10. Staň se informatikem

Dne 29. 11. 2019 se v rámci projektu Mládež kraji konala na Jihočeské univerzitě akce nazvaná Staň se na den informatikem. Akce byla určena zejména studentům středních škol z Jihočeského kraje. Na programu byla aktuální a zajímavá témata z oblasti informatiky, a protože se jednalo o workshop, účastníci si měli možnost vše hned sami vyzkoušet. Měli tak možnost najít cestu z bludiště pomocí svého naprogramovaného kódu, navrhnout a vymodelovat na 3D tiskárně vlastní výrobek, zašifrovat data pro bezpečný přenos k adresátovi nebo přežít ve virtuálním světě. 37 studentů a 4 vyučující si pod vedením 9 dobrovolníků vyzkoušeli příslušné informatické techniky doslova tzv. „na vlastní kůži“.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/29112019-projekt-stan-se-na-den-informatikem-96

11. Projekt Survival 7.-9.6.2019

Ve dnech 7.-9.6.2019 jsme zorganizovali víkendovou akci pro děti a mládež s názvem Suvival. 21 účastníků akce si vyzkoušelo přežít se základním vybavením v přírodě. Vyzkoušeli si vařit na ohni, rozdělávat oheň, postavit přístřešek na spaní, přelézat lanovou lávku, noční orientaci v přírodě a další dovednosti. 3 soutěžní týmy získávaly za splnění jednotlivých úkolů různé potřebné nástroje  asuroviny na vaření. Na konci prodlouženého víkendu jsme vyhodnotili nejúspěšnější tým. Všichni účastníci si vyzkoušeli na vlastní kůži, že dokáží v přírodě přežít.

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/7-962019-survival-87

12. Projekt Tančíme 2019 – 14.6.2019 České Budějovice

V rámci projektu Tančíme 2019 jsme se podíleli produkčně i performersky na regionální verzi mezinárodního festivalu Tanec Praha v Českých Budějovicích. Byli jsme součástí představení SOMA choreografa Martina Talagy v prostorách Dominikánského kláštera, kterému předcházel intenzivní worskshop, kde jsme se choreografii učili. Představení shlédlo 43 návštěvníků. Produkčně jsme také spoluzajišťovali taneční událost Tancovačka,kde jsme mimo jiné uvedli i vlastní autorskou choreografii pod vedením tanečnice a choreografky Pavly Vařákové. Na taneční událost dorazilo 90 návštěvníků, kteří společně s námi tančili na střeše Metropolu v Č.Budějovicích do pozdních nočních hodin. Projektu připravilo 15 dobrovolníků. 

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-tancime-2019-1462019-90

13. TTT

https://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-ttt-koncert-tap-tap-repice-u-strakonic-1562019-85

Koncert skupiny The TAP TAP v Řepici, jsme pořádali dne 15.6.2019 v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský.   550 návštěvníků a 19 organizátorů si poslechli skvělou hudbu umělců s handicapem. Bylo to velice příjemné a nevšední setkání.  Atmosféra byla úžasná.


4. ročník projektu –  Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018

MŠMT přidělilo v roce 2018 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve výši 200 000 Kč. Dotace byly poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, dle potřeb projektu.

V roce 2018 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 13 projektů.

Celkem do projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2018 zapojeno 2 166 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí) a 206 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT.

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme.

Dne 13.4.2018 rozhodla komise o podpoře  projektů z dotace MŠMT.

Bradavický turnaj Víkendový pobyt v duchu známých knih o Harrym Potterovi.

Lokální AVON pochod České Budějovice – Pochod na podporu boje proti rakovině prsu. Charitativní akce.

Charitativní akce pro HAIMA Č.B.– 3. ročník charitativního dne pro dětskou onkologii nemocnice v  Č.B.

Dětská párty v Řepici – Akce   pro děti v obci Řepici  – kouzelník, střelnice s lukem..

Koncert zpěváka Milana Peroutky a kapely Perutě 

Hry bez hranic a neb nauč se hrát v týmu – Víkendová akce pro děti a mládež s  netradičními týmovými hrami v přírodě i v místnosti .

S vodou trochu jinak – Projekt se bude skládat ze 2 částí. Akce pro děti a mládež – splutí řeky Otavy na raftech, aquazorbing.

Jezdecký den – Projekt se bude skládat ze 2 částí : Sportovní den a Zábavný jezdecký den pro děti a s tematikou jezdeckých soutěží na koních.

Kde se všude skrývá matematika – Představení žákům a studentům zajímavé oblasti aplikované matematiky.

Strašidlohraní – Akce pro děti k svátku Halloween.

Na vodě – Akce pro děti a mládež – splutí řeky Vltavy na lodích s výukou vodáctví.

Pohádkový les – Akce pro rodiny s dětmi v lese za sídlištěm Máj v Č.B. – Pohádkový les na téma večerníčky.

Děti slaví svátek výlet do Housova Mlýna a ZOO Tábor ke Dni dětí.


26.10.2018 a 1.12.2018 -Strašidlohraní

Projekt Strašidlohraní měl 2 části. Pro děti Základní školy Větřní a Kájov jsme připravili akce zaměřené na oslavu svátku Halloween. S dětmi jsme si na úvod akcí vyprávěly o zvycích a rozdílech v oslavách anglosaského a našeho slovanského svátku. V ZŠ Větřní u Českého Krumlova jsme připravili 26. 10. 2018 výtvarnou dílnu, kde si děti vyráběly různé dekorace a masky. Výtvarnou dílnu navštívilo 50 dětí. Druhou akci – Turnaj se strašidly ve florbalu, baseballu a turnballu jsme zorganizovali ve spolupráci s pedagogy na ZŠ Kájov u Českého Krumlova 1. 12. 2018. Turnaje, kde rozhodčími byly strašidelné postavy se zúčastnilo 40 dětí, 4 vedoucí a celkem projekt připravilo 6 dobrovolníků.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/26-10-2018-1-12-2018-strasidlohrani-79

18.11.2018 – Charitativní akce pro HAIMA Č.B.

Dne 18.11.2018 proběhl již třetí ročník charitativní sportovní akce pro spolek HAIMA České Budějovice, který pomáhá dětským pacientům a jejich rodinám léčících se na hematoonkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice.Po celý den probíhal sportovní program, mezi jednotlivými cvičeními byl připraven doprovodný program – taneční a sportovní vystoupení, pěvecký sbor atd. Zároveň byl připraven řemeslný trh, kde si mohli všichni, kteří naši akci navštívili koupit adventní a vánoční výrobky a i tak přispěli na dobrou věc. Výtěžek v částce 15.058-, který jsme předali spolku HAIMA. Akci připravilo 35 dobrovolníků a zúčastnilo se jí 258 návštěvníků, lektorů, cvičenců a vystupujících. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/18112018-charitativni-akce-pro-haima-cb-ceske-budejovice-78

9.11.2018 – Kde se všude skrývá matematika – JU Č.Budějovice

V pátek 9.11. 2018 jsme na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity již počtvrté realizovali projekt „Kde se skrývá matematika“. Cílem projektu je ukázat žákům, že matematika je nedílnou součástí života,  tudíž je potřebná. Žáci si vyzkoušeli a odvodili, jak díky matematickým algoritmům lze vyhrát například i počítačovou hru, přijít na princip šifrování či poskládat parketáže. Největší zájem byl o přednášku „K čemu Einstein potřeboval Pythagorovu větu“, přičemž si jí žáci nejdříve sami odvodili. Celé akce se zúčastnilo cca 100 žáků z pěti základních škol, 10 přednášejících a 16 dobrovolníků.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/9-11-2018-projekt-kde-se-vsude-skryva-matematika-76

2. – 4.11.2018 – Hry bez hranic a neb nauč se hrát v týmu

O víkendu 2. – 4.11.2018 jsme pro 30 dětí připravili víkendový pobyt na základnu Zátoň u Českého Krumlova. Pro účastníky připravilo 5 dobrovolníci různé netradiční soutěže a aktivity, které musel každý tým společně splnit. Účastníci pochopili, že není důležité vždy zvítězit, ale také se dobře bavit a strávit víkend s partou kamarádů.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/2-4-11-2018-hry-bez-hranic-77

9.9.2018 – Na vodě

V neděli 9. 9. 2018 jsme realizovali projekt Mládež kraji s názvem Na vodě. Pro děti a mládež jsme připravili splutí řeky Vltavy na raftech a kánoích. Začátek trasy byl u jezu ve Zlaté Koruně, cíl v Boršově nad Vltavou. Účastníci si osvojili základní pravidla vodáctví, bezpečnosti při sjíždění řek, správnou techniku pádlování, vodáckou terminologii, základy záchrany tonoucího a první pomoc. Na dobu odpočinku jsme připravili různé hry na souši, střelbu z luku a občerstvení. Splutí řeky Vltavy se zúčastnilo 25 dětí a mládeže, 2 vodáčtí instruktoři a 3 dobrovolníci.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/992018-projekt-na-vode-74

 

30.8.2018 a 6.10.2018 – Jezdecký den – Skřidla u Velešína

Dne 30. 8.2018 se uskutečnila první část projektu Jezdecký den s názvem Loučení s létem. Akce se konala na statku ve Skřidlech u Velešína a celkem se jí zúčastnilo 14 dětí, které si zasoutěžily a změřily své síly v různých jezdeckých disciplínách – trail s koněm na ruce, jízda zručnosti a parkur. Na závěr dne si děti upekly na grilu buřtíky. Dne 6. 10. 2018 proběhla druhá část projektu Jezdecký den – akce Sportovní den na statku ve Skřidlech u Velešína. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, které procvičily nejen jejich rychlost, obratnost, fyzickou zdatnost, ale i paměť, slovní zásobu a řadu dalších dovedností. Krásný den jsme společně zakončili odpoledním programem: canisterapií, tvořením, hraním stolních her, táborákem a opékáním buřtů. Akce Sportovní den se zúčastnilo 15 dětí a projekt realizovalo 6 dobrovolníků.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-jezdecky-den-3082018-73

17. – 24.7.2018- S vodou trochu jinak – Řepice u Strakonic

Projekt S vodou trochu jinak, který jsme realizovali ve dnech 17.7. – 24.7.2018 , byl rozdělen do třech částí. V první části  jsme ve skupině 55 osob vyrazili na sjezd řeky Otavy ze Sušice do Střelských Hoštic. Celá akce děti nadchla a počasí nám také přálo. V druhé části byl od firmy pronajat aquazorbing a děti si vodu užily z vnitřní strany velké koule. Za dva dny se zde vystřídalo kolem 90 dětí. Opravdu netradiční zábava dětem přinesla spoustu nových zážitků. Náš sponzor jako doprovodný program připravil promítání kina a večerní opékání buřtů u ohně. Třetí část byly opět rafty. Tentokrát se na plavbu ze Sušice vydalo 72 vodáků. Celý projekt nám pomohl navázat nové přátelství a zažít nevšední zážitky. Celkem se projektu zúčastnilo 217 dětí a mládeže a 20 organizátorů.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/177-2472018-s-vodou-trochu-jinak-71

 

Bradavický turnaj 2. – 5.8.2018 – Velešín

Projekt Bradavický turnaj jsme realizovali v termínu 2. – 5. 8. 2018 na táborové základně nedaleko Velešína. Účastníci akce se přesunuli do kouzelnické školy v Bradavicích, kde byli rozděleni kouzelným kloboukem do jednotlivých kolejí – soutěžních týmů (Nebelvír, Havraspár…). Každá kolej měla svou barvu pláště, který studenti kouzelníci získali a nosili na sobě po celou dobu akce. Na Famfrpálový turnaj si museli vyrobit létající košťata, turnaj probíhal v několika soutěžních kolech, vítězná kolej získala odměny a pohár. Malí kouzelníci se učili o kouzelných tvorech, základy magie, vyráběli si kouzelnické hůlky, u společné tabule oslavili své úspěchy a prefekti a učitelé kouzelnické školy jim předali absolventské listy. Akce se zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 – 18 let a připravilo jí 10 dobrovolníků. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/2-582018-bradavicky-turnaj-72

Pohádkový les 8.6.2018 – České Budějovice

V pátek 8.6.2018 jsme uspořádali pro rodiny z Českých Budějovic v lese za sídlištěm Máj akci Pohádkový les. Na připravené stezce v lese na 10 stanovištích měli rodiče s dětmi plnit připravené úkoly, téma celé akce byly Večerníčky, za splnění úkolu děti dostaly drobné odměny. V cíli byl připraven táborák a špekáčky na opečení. Všichni přítomní si mohli zazpívat s kytarou. Akce se zúčastnilo 67 dětí s rodiči a připravilo jí 20 organizátorů. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/862018-pohadkovy-les-70

 

Koncert zpěváka Milana Peroutky a kapely Perutě – 25.5.2018Výstaviště Č.B. 17,00 hod.

Na pátek 25.5.2018 jsme na českobudějovické Výstaviště pozvali širokou veřejnost na koncert zpěváka Milana Peroutky a kapely Perutě. Všichni návštěvníci si koncert užili i přes kapky deště, které na ně padaly. Milan Peroutka fanoušky rozezpíval a roztančil. Na závěr koncertu jsme uspořádali pro fanoušky autogramiádu. Zpěvák podepsal fanouškům fotografie a se všemi zájemci se vyfotil. Koncertu se zúčastnilo cca 700 návštěvníků.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-koncert-milana-peroutky-kapely-perute-2552018-68

3.6.2018 -Děti slaví svátek výlet do Housova Mlýna a ZOO Tábor ke Dni dětí.

V neděli 3.6.2018 oslavilo 40 dětí svátek Den dětí na akci v Táboře, kde v dopoledních hodinách navštívily Housův Mlýn a po obědě rozhlednu Hýlačku a ZOO Tábor. 

 V Housově mlýně pro ně byly připraveny husitské hry, molitanová bitva, povídání o husitských zbraních a prohlídka filmové zbrojnice. Po obědě děti zdolaly schody rozhledny Hýlačka, odměnou jim byl krásný výhled na město Tábor a daleké okolí. Odpoledne strávily děti v ZOO Tábor, kde jim průvodkyně komentovala jednotlivá zvířata a shlédly komentovaného krmení medvědů a surikat.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/362018-deti-slavi-svatek-tabor-69

 

2.6.2018 – Dětská párty v Řepici – Akce   pro děti v obci Řepici  – kouzelník, střelnice s lukem..

Akce Dětská Párty v Řepici 2.6.2018 by se dala nazvat jedním slovem BOMBA! Samozřejmě na tom mělo velkou zásluhu počasí, které nám velmi přálo, ale na celém dni nebyla nejmenší chybička. Program pro děti byl tak bohatý, že při vstupu samou radostí nevěděly čím začít. Připravily jsme pro ně plno atrakcí. Největším lákadlem byl dle předpokladu aquazorbing, který jsme si jako pořadatelé užili organizačně dostatečně, díky frontě celé odpoledne. Ale to nadšení dětí bylo úžasné. Dále mohly shlédnout dětské divadlo, kouzelnické vystoupení, mohly se nechat učesat v kadeřnickém salónu, vytvořit dárky v kreativních dílničkách a mnoho dalších aktivit. Jsme rádi, že se akce povedla a ohlasy byly jen a jen pozitivní. Akci pomáhalo organizovat 35 dobrovolníků, kteří připravili program pro 300 dětí.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-detska-party-v-repici-262018-67

16.6.2018 – Lokální AVON pochod České Budějovice – Pochod na podporu boje proti rakovině prsu. Charitativní akce.

Náplní projektu bylo uspořádání 2. ročníku lokálního pochodu AVON na podporu boje proti rakovině prsu a umožnit tak místním obyvatelům se pochodu účastnit bez nutnosti jet do Prahy. Dále jsme chtěli aktivně přispět, sami se pochodu zúčastnit a vybrat co nejvíce peněz na prevenci a léčbu nemoci. Vybrali jsme  částka 79.227,-Kč a pochodu se zúčastnilo více než 250 účastníků. V cíli byl zajištěn program – vystoupení hudební skupiny Koníček, pěveckého souboru JČU zdravotně sociální fakulty, Dog dancing, tetování na obličej a tělo pro děti,  vystoupení dětí z kroužků aerobiku,ve stáncích pak bylo možno si u spolku Mamma help vyzkoušet samovyšetření prsů. Akci organizovalo 21 dobrovolníků. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-lokalni-avon-pochod-ceske-budejovice-64

——————————————————————————————————————–

Pozvánka seminář MK 2018

4. ročník projektu MK 2018

Loga ke stažení: Projekt Mládež kraji – loga ke stažení

Formuláře vyúčtování: Formuláře k vyúčtování dotací Mládež kraji

Závěrečná zpráva projektu: Závěrečná zpráva o projektu_ MK

7.3.2018 – Projektový seminář Mládež kraji – Jihočeský kraj 2018

Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017 – 3. ročník

Mládež kraji – Jihočeský kraj 2017 – závěrem

V roce 2017 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 12 projektů. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT.Více informací o jednotlivých projektech získáte na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/ .

Celkem do projektů bylo v roce 2017 zapojeno 2784 účastníků a 221 dobrovolníků.

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj 2017. Vaší činnosti si velmi vážíme.

 

Schválené projekty:

1. Vystoupení dětských souborů a koncert Sebastiana

2. Avon pochod proti rakovině prsu

3. Třídím, třídíš, třídíme, my to všechno zvládneme aneb s odpady hravě

4. Děti Dětem

5. Keltský samhain

6. Indiánskou stezkou

7. Kde se všude skrývá matematika III.

8. Sportovní den

9. Charitativní akce pro HAIMA CB

10. Zábavný den pro děti

11. Malá inventura České Budějovice – festival nového divadla pro děti a mládež

12. Koncert Pavel Callta

———————————————————

Z realizace projektů:

Projekt 18.11.2017 Charitativní akce pro HAIMA CB

Charitativní akci pro HAIMA CB jsme uspořádali s cílem přispět spolku HAIMA CB na nákup pomůcek pro dětskou onkologii Nemocnice v Českých Budějovicích. Charitativní akce se konala v sobotu 18.11.2017 v pronajatých prostorech Mateřského centra Máj, akce měla bohatý doprovodný program a řemeslný trh. Stěžejním bodem celé akce bylo cvičení,  během dne proběhlo celkem 9 45 min. lekcí a následně po lekcích 9 doprovodných vystoupení. Vystupovali dětské kolektivy s tanečními a cvičebními vystoupeními, taneční páry, karate, dospělí s taneční choreografií a 2 pěvecké soubory. Zapojili se také sestřičky a lékaři z  dětské onkologie, hlavní lékař pak uspořádal krátkou přednášku o této nemoci pro zúčastněné.  Výtěžek v částce 22 387 Kč  jsme předali spolku HAIMA. Do organizace akce se zapojilo 33 dobrovolníkům, 170 vystupujících, cvičenců a lektorů a akci přišlo podpořit 100 návštěvníků. 

 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/18112017-charitativni-akce-pro-haima-cb-ceske-budejovice-56

Kde se všude skrývá matematika III.

Projekt Kde se všude skrývá matematika se konal 10.11.2017 v prostorách učeben Jihočeské univerzity. Cílem bylo vzbudit zájem u žáků o matematiku a další přírodovědecké obory a představení různých matematických problémů (např. problém obchodního cestujícího) srozumitelnou formou.  Snažili  jsme se žákům ukázat, že matematika nemusí být jen nudné počítání, ale řeší i zajímavé problémy, se kterými se člověk setkává denně a ani neví, že jsou řešeny matematicky.  Ve třech učebnách běžely tři programy, na kterých se střídali různí přednášející a přednášeli žákům gymnázií a základních škol připravená témata. Žáci si mohli vybrat témata, která je zajímala. Na akci odprezentovalo 7 přednášejících 16 témat. Žáci byli do přednášek zapojeni formou různých soutěží a vítězové získali odměny. Projektu se zúčastnilo 100 žáků ze 7 základních škol a gymnázií, 7 přednášejících a 46 organizátorů.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/10112017-kde-se-vsude-skryva-matematika-ceske-budejovice-58

Projekt Keltský Samhain – 3.-5.11.2017 v Zátoni u Českého Krumlova

Nejdůležitějším svátkem keltského roku byl svátek Samhain, který byl pro Kelty začátkem nového roku a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. V anglosaské kultuře se tento den slaví jako Halloween. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o‘-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. I tento svátek má ale původ u Keltů. Podle starých Keltů sídlí duch člověka v hlavě, proto zapalovali symbolicky svíčku ve vydlabané dýňové hlavě. Tento zvyk se postupně rozšířil na západ a následně i do Ameriky. Lidé se také převlékali do starých cárů a malovali si obličeje, aby se uchránili před zlými duchy. Bylo zvykem například prostírat u večeře i pro zesnulé příbuzné, u kterých se čekalo, že přijdou rodinu navštívit, nebo vystavovat za oknem zapálenou svíčku, často ve vyřezané řepě, která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na jejich cestu. Aby děti poznaly historii a zvyky Keltského samhainu, uspořádali jsme na základně Zátoň víkendový pobyt. Během víkendu si děti prožily na vlastní kůži oslavu starého keltského svátku, vyráběly si obleky, malovaly obličeje, dlabaly dýně, připravili jsme výtvarnou dílnu a noční strašidelnou hru. Akci pro 30 dětí připravovalo 8 dobrovolníků. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/3-5112017-keltsky-samhain-zaton-57

Projekt 13.-14.10.2017 Malá inventura  České Budějovice – festival nového divadla pro děti a mládež – České Budějovice a Malovice

Cílem festivalu Malá inventura bylo prezentovat jedny z nejúspěšnějších projektů na poli nového divadla a konstruktivně zhodnotit aktuální dění na divadelní scéně v rámci živého umění. Festival se konal v Českých Budějovicích a Malovicích ve dnech 13.-14.10.2017 – z pražské nabídky jsme uvedli 3 představení, z regionální pak představení jedno. Program jsme doplnili tvůrčími workshopy pro děti, při kterých se děti mohly aktivně podílet na tvorbě loutek a zkusit si tak umělecké řemeslo a získat vztah k divadlu skrze osobní zážitek. A také jsme připravili velice zajímavou příležitost profesionálům v divadelním oboru diskutovat o problémech v oblasti kulturního managmentu s profesionály z organizace Nové Sítě z.s. Projektu se zúčastnilo 135 osob  a organizovalo ho 8 dobrovolníků.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/13-14102017-projekt-mala-inventura-ceske-budejovice-festival-noveho-divadla-pro-deti-mladez

Projekt Sportovní den 28.9.2017 Skřidla u Velešína

Cílem projektu byla realizace Sportovního dne pro děti s tématikou sportovních a jezdeckých soutěží, který se uskutečnil 28. 09. 2017. Náplní tohoto dne byly různé hry a soutěže, které procvičily nejen rychlost, obratnost, fyzickou zdatnost, ale i paměť, slovní zásobu a řadu dalších dovedností. V průběhu dne děti soutěžily v různých disciplínách – překonání parkuru s koněm, překonání překážkové dráhy, židličkovaná, slovní fotbal a paměťový závod. Soutěže budou doplněny odpoledním programem – svezení na koních, tvoření (výroba pamlsků pro zvířata, tvoření z korálků, malování, aj.), hraní stolních her, prohlídka statku a seznámení se se zvířaty na statku a táborákem. Účastníci soutěžili v kategoriích jednotlivci a skupiny. Vítězové jednotlivých kategorií byli odměněni věcnými cenami, diplomy za účast.  Do projektu se celkem zapojilo a Sportovního dne se zúčastnilo celkem 20 dětí, 2 dobrovolníci a 4 realizátoři projektu.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/2892017-sportovni-den-skridla-u-velesina-54

Projekt Zábavný den pro děti 1.-2.9.2017 Řepice u Strakonic

Na páteční večer 1.9.2017 bylo naplánováno letní kino na louce. Z důvodu špatného počasí se  muselo kino přesunout do místní tělocvičny. Na programu byl film Špunti na vodě. Návštěvnost byla vysoká a přišlo celkem 150 dětí s rodiči. Na sobotní odpoledne a večer 2.9.2017 jsme připravili akci Pohádkový les. Od 14:30 postupně přicházeli návštěvníci a vyráželi na okruh pohádkovým lesem, kde je čekali pohádkové postavy s pohádkovými úkoly.  Celkem 305 registrovaných účastníků postupně prošlo celou trasou, kde se skvěle bavili. Po návratu je čekal doprovodný program a opékání buřtů. Akce připravilo 46 dobrovolníků.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-zabavny-den-repice-u-strakonic-1-292017-53

 

Projekt Třídím, třídíš, třídíme, my to všechno zvládneme aneb s odpady hravě 24. a 27.7.2017 Roseč

Projekt byl realizován ve dvou dnech a to v pondělí 24. 7. a ve čtvrtek 27. 7. 2017,byl zaměřen pro děti od 4 – 10 let, s hlavním cílem dětem přiblížit jak se nakládá s odpady, jakým způsobem třídění odpadu pomůže v ochraně naší planety.Děti pochopily, že třídit odpad by mělo být na denním pořádku každé rodiny. Nejen, že se naučily třídit odpad, ale dozvěděly se, jakým způsobem probíhá recyklace. Celý projekt byl vytvořen zajímavou, naučnou formou přizpůsobeno věku a schopností dítěte. V projektu děti měly zajištěné menší občerstvení, pitný režim a sladké odměny. Na konci dne si odnášely domů výrobky a certifikát, s tím, že se stávají odborníky v třídění odpadu.Projektu se zúčastnilo 39 dětí a 4 dobrovolníci.

 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-tridim-tridis-tridime-my-vsechno-zvladneme-aneb-s-odpady-hrave-24-2772017-51

Projekt Indiánskou stezkou 4.-6.8.2017

O víkendu 4.-6.8.2017 jsme připravili pro děti víkendový pobyt na táborové základně u Velšína, kde jsme účastníky prožitkem seznamovali s životem indiánských kmenů a jejich zvyky. Děti si vyráběly obleky indiánů, členky, lapače snů, indiánské náramky, spaly v teepee, kde připravovaly slavnostní ohně, střílely z luku, házely tomahavkem, hrály různé indiánské hry, vyzkoušely si lanové aktivity a také noční bojovou hru, střílely ze vzduchovky a vrhaly nožem. Akce se zúčastnilo 30 dětí a 10 dobrovolníků. 

   

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/4-682017-indianskou-stezkou-52

Projekt Děti dětem 27.5.2017 Řepice

V sobotu 27.5.2017 jsme zorganizovali zábavný den pro děti v v obci Řepice (Strakonice). Objednali jsme horolezeckou stěnu, lukostřelbu, laserovou střelnici, výrobu buttonů, na hřišti jsme postavili skákací hrad, pískování obrázků a v 15 hodin vystoupil kouzelník. Děti si prošly soutěžní disciplíny a spolu s rodiči a prarodiči strávily příjemné odpoledne plné zábavy v obci Řepice. 

 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-deti-detem-2752017-47

Projekt Koncert Pavel Callta 19.5.2017 České Budějovice

V pátek 19.5.2017 jsme zorganizovali pro veřejnost v Českých Budějovicích u Sportovní haly  koncert zpěváka Pavla Callty s kapelou. Na koncert byl vstup zdarma, po jeho ukončení, následovala podpisová akce a focení dětí se zpěvákem. Koncert navštívilo 700 návštěvníků a organizovalo ho 10 dobrovolníků. 

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-koncert-pavel-callta-1952017-48

Vystoupení dětských souborů a koncert Sebastiana 27.5.2017 Řepice

V sobotu 27.5.2017 jsme uspořádali v obci Řepice kulturní odpoledne pro rodiny s dětmi. Po zahajovacím krátkém divadelním vystoupení  v podání dětí z Řepice pokračoval soubor Tlaminy a následně sbor ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích. Před vystoupením zpěváka Sebastiana zahrála dětská skupina Ádh Mor ze ZUŠ Strakonice. Vrcholem programu byl koncert zpěváka Sebastiana s kapelou a autogramiáda. Akce se i díky dobrému počasí vydařila a navštívilo jí asi 380 lidí.

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-vystoupeni-detskych-souboru-koncert-sebastiana-50

Projekt Avon pochod proti rakovině prsu 24.6.2017 České Budějovice

Náplní projektu bylo uspořádání lokálního pochodu AVON na podporu boje proti rakovině prsu a umožnit tak místním obyvatelům se pochodu účastnit bez nutnosti jet do Prahy. Dále jsme chtěli aktivně přispět, sami se pochodu zúčastnit a vybrat co nejvíce peněz na prevenci a léčbu nemoci. Vybrali jsme částku 42 074 Kč, pochodu se zúčastnilo 200 účastníků. Další ročník si zapište do diářů na 16.6.2018!!!

http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/projekt-avon-pochod-proti-rakovine-prsu-2462017-ceske-budejovice-49

——————————————————-

Vyplněné formuláře projektů  zašlou žadatelé o podporu na e-mail kancelar@radambuk.cz do úterý 9.5.2017 do 12 hodin.

Projekt Mládež kraji – formulář rok 2017

Projekt Mládež kraji – loga ke stažení

Závěrečná zpráva o projektu_ MK

Formuláře k vyúčtování dotací Mládež kraji

V pátek 28.4.2017 se konal v prostorách RADAMBUK Projektový seminář – Mládež kraji – kraj Jihočeský 2017. Zúčastnili se ho žadatelé o podporu 12 zaregistrovaných projektů, kteří budou žádat o podporu z projektu MŠMT. Celkem 18 účastníků. Do úterý 9.5.2017 do 12 hodin odevzdají v kanceláři RADAMBUK vyplněnou žádost o dotaci.

Pozvánka Projektový seminář pro žadatele podpory 28.4.2017 https://www.radambuk.cz/pozvanka-projektovy-seminar-pro-zadatele-podpory-projektu-mladez-kraji-kraj-jihocesky-28-4-2017/

Registrace nápadů 3. ročníku projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský spuštěna!!! http://jihocesky.mladezkraji.cz/clanek/registrace-napadu-3-rocniku-2017-spustena-40

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje podala MŠMT žádost o dotaci na projekt Mládež kraji – Jihočeský kraj 2017. Na projekty udělilo MŠMT dotaci 200 000 Kč.

 

————————————————————–

Mládež kraji – kraj Jihočeský 2016 – 2. ročník

Závěrečná zpráva MK 2016 RADAMBUK

Celkem do projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2016 zapojeno 992 účastníků a 111 organizátorů akcí.

Zrealizované projekty v roce 2016
1. Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou
2. Zábavný den
3. Studentské přednášky
4. Kde se všude skrývá matematika II. 
5. Malá inventura – doprovodný program
6. Za jeden provaz
7. Famfrpálový turnaj 2016
8. S lesem jsme kamarádi – poznáváme, pomáháme
9. Vodácký výcvik na Vltavě
10. Kájovský koloběžka cup
11. Kájovský střelecký trojboj
12. Milda Dubulík 
13. Outdoor adrenalin akademie

Více o projektech na : http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/projekty/schvalene-projekty/

Z realizace projektů v roce 2016

Kájovský koloběžka cup

Závody, které se konaly 5.12. a 17.12.2016  v Kájově, byly organizovány jako jízda na koloběžce přes různé překážky, slalom, závod na rychlost, porovnání  rychlosti jízdy na koloběžce s rychlostí modelu aut na vysílačku a v neposlední řadě hraní her s dopravní tematikou, kde si děti ověřovaly a získávaly nové vědomosti o silničním provozu a jeho pravidlech. Děti se obeznámily s koloběžkou, jízdou na ní a uvědomily si, že pokud s koloběžkou jezdí po silnici nebo chodníku, tak pro ně platí dopravní předpisy, které je potřeba dodržovat a že musí dbát na bezpečnost svojí i ostatních účastníků silničního provozu. Turnaje se zúčastnilo 40 dětí a 4 organizátoři.

 

Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou – 9.12.2016

 Projektem Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou jsme se zapojili  do celorepublikové akce Českého Ježíška.  Součástí akce byla mikulášská pro zúčastněné děti s rodiči, kteří plnili mikulášské, čertovské  a andělské úkoly na cca 6 stanovištích. Za splnění úkolů dostaly děti odměny.  Součástí akce bylo i tvoření pro rodiče a děti. Každé dítě si samo nebo s rodičem  vyrobilo výrobek s mikulášskou a čertovskou tématikou. Nedílnou součástí akce byly vstupy anděla na chůdách a vrcholem ohňová show, která přilákala mnoho lidí i z veřejnosti. Vypuštěno bylo 320 balónků s přáními k Ježíškovi, akce se zúčastnilo přibližně 250 rodičů a dětí.

img_7967 imgp1734imgp1701 imgp1705 imgp1724 imgp1732 imgp1785 imgp1821 imgp1888 imgp1907 imgp1957imgp1859

 

Studentské přednášky

V rámci projektu Studentské přednášky jsme zrealizovali sérii 3 přednášek – Korupce v Česku, Sexuální vztahy a Taiwan pro studenty Jihočeské univerzity  i pro širokou veřejnost. Přednášky byly zaměřeny na příběhy z praxe, osobní rozvoj a další zvyšování dovedností mladých lidí. Kromě 3 hlavních přednášek byla ještě připravena malá přednáška, na kterou byli pozváni účastníci a organizátoři z organizací AISEC České Budějovice a Studentské unie JU. Tato přednáška měla ukázat, jak spolu přednášky souvisí a jak navazují na program OSN – Sustainable Development Goals. Přednášek se zúčastnilo celkem 159 mladých lidí. 

plakat-korupce-off plakat-radim-uzel-ver4 taiwan15397875_1388327594511836_1117100377_o img_3836 img_3891 img_3896 img_3902img_3894

Travel evening – Stážistka na Taiwanu

Radim Uzel – Sexuální vztahy, prevence obtěžování a násilí

Mgr. Libor Michálek, MPA – Korupce v Česku

Zábavný den 28.9.2016

Dne 28. 09. 2016 jsme na statku ve Skřidlech uspořádali pro děti Zábavný den. V průběhu dne děti soutěžily v různých disciplínách – vyzkoušely si, jaké je to být koňmi a zaběhly si parkur na čas. Mezi další soutěže patřila židličkovaná a házení podkov na terč z jedoucího koně. Svoji zručnost si děti potrénovaly při „dojení“ gumové rukavice a mozkové buňky potrápily v menším všeobecném kvízu.  Program byl doplněn Mini školičkou práce s bičem , tvořením a výrobou pamlsků pro zvířata, prohlídkou statku a seznámení se se zvířaty na statku a ukončen společný opékáním buřtů. Do projektu se zapojili celkem 4 realizátoři a Zábavného dne se zúčastnilo celkem 20 dětí. 

14441209_10153696032445194_2366901380482971212_n 14448944_10153696031530194_3159129186688036855_n 14479743_10153696033085194_5741484165496652431_n 14502690_10153696031415194_5489158391086855776_n14484714_10153696031365194_2536035365806841633_n 14519738_10153696032075194_6128949146091930049_n

Kájovský střelecký trojboj

První kolo trojboje – paintballový závod uskutečnil 30.10. 2016 za účasti deseti mládežníků ve věku 14 – 19 let.  Střílení z laserové vzduchovky a pistole pak proběhlo 5.12. 2016 a ve 3. kole 17.12.2016  střílely děti ze vzduchové pistole. Projekt jsme realizovali v Kájově. Děti i mládež jsme obeznámili s jednotlivými druhy zbraní a poučili o bezpečnosti jejich užívání. Projekt organizovali 4 organizátoři, trojboje se zúčastnilo 30 dětí a 10 mládežníků.

  

Kde se všude skrývá matematika 11.11.2016

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům ZŠ zajímavé oblasti matematiky a tím vzbudit jejich zájem o tuto disciplínu. Přednášky  se konaly 11.11.2016 ve 3 učebnách Jihočeské univerzity. Jmenujme názvy přednášek – Flexagony, Matematické hříčky a hlavolamy, Zlatý řez, Matematika a náhoda, Aplikace ve finančníé matematice  a další…V závěru proběhlo vyhlášení vítězů soutěží, kteří získali odměny. Akce se zúčastnilo 120 žáků z 5 ZŠ a gymnázií. 

kde-se-vsude-skryva-matematika-ii

dsc_7666 dsc_7681 dsc_7682 dsc_7684 dsc_7699 dsc_7717 dsc_7718 dsc_7728 dsc_7754

Milda Dubulík

Projekt se snažil prožitkem představit dětem školního věku tradiční svátky, jejich zvyky, jídla a tradice – Halloween a Vánoční svátky. Uspořádali jsme pro děti 2 víkendové pobyty na Šumavě, kde je dubový panáček jménem Milda Dubulík se svátky seznámil, připravil jim různé úkoly, aktivity a hry. Na Halloweenský víkend si děti připravily kostýmy, dlabaly dýně, hrály noční hru, otevřeli jsme výtvarnou dílnu, kde vyráběly kostlivce a další dekorace a vařily dýňovou polévku. Vánoční víkend na šumavské Kvildě strávily děti spolu s Mildou Dubulíkem  na horách, slavily Vánoce, zdobily stromeček, rozdávaly dárky kamarádům, zdobily stromeček pro zvířátka, zpívaly v kostele koledy, připravovaly tradiční vánoční jídla a cukroví. Na 3. jednodenní akci si děti zkusily připravit vánoční bramborový salát. Celkem se projektu zúčastnilo 95 dětí a 9 realizátorů projektu.

 

imgp0265 imgp0570 imgp0580imgp0473imgp0512 imgp0754imgp1981imgp2126  imgp2380

Za jeden provaz 8.10.2016

Workshop za jeden provaz – se uskutečnil  8.10.2016 v Jedovarech u Trhových Svinů. Zajistili jsme materiál a odborné instruktory. Na úvod proběhlo seznámení s bezpečností a materiálem. Poté proběhla názorná ukázka uzlů a přípravy nízkých lanových překážek. Po krátké názorné ukázce byli zapojeni všichni účastníci do stavby dalších překážek. Po stavbě překážek proběhlo školení o bezpečnosti na překážkách a následně jejich „testování“. Workshopu se zúčastnilo 10 účastníků, kteří pracují s mládeží či dětmi a získané dovednosti dále využívají při svých volnočasových aktivitách. 

20161008_141658 20161008_14503520161008_141235 20161008_141310 20161008_142612za-jeden-provaz

Malá inventura v ČB 2016 – Doprovodný program – 27.9.-2.10.2016

Projekt Malá inventura v ČB 2016- Doprovodný program doplnil hlavní program festivalu Malá inventura o další zajímavé kulturní počiny. Festival Malá inventura se konal ve dnech 27.9.- 2.10.2016. Během festivalu se konalo několik workshopů (workshop s francouzskými performery Dorky Bouzkové –  sestavení si divadle do krabice apod.), instalovali jsme kavárenskou výstavu „Theatroom“, dále jsme spolupracovali s Ateliérem 3D Jihočeského divadla. V rámci festivalu byla uspořádána interaktivní prohlídka budovy Jihočeského divadla, přizvali jsme k přednášce o práci grafika hlavního grafika Malé inventury Davida Kakalíka. Vytvořili jsme spolu s organizátory bohatý program, který zapadal do koncepce festivalu. Do projektu bylo zapojeno 10 členů organizačního týmu. 

mi1_1 mi1_2 mi1_3 mi1_4 mi1_5plakat2 plakat

Katalog Malá inventura

Vodácký výcvik na Vltavě 10.-12.6.2016

V rámci projektu Vodácký výcvik na Vltavě 10.-12.6.2016 jsme připravili víkend na řece Vltavě pro děti a mládež. Cílem bylo  je seznámit  se zásadami vodáctví a s tradicí vodáctví v ČR. Po následném teoretickém vyškolení bylo hlavní náplní si vše vyzkoušet prakticky pod dohledem vodáckého instruktora. Na závěr víkendu absolvovali účastníci Kurz záchrany tonoucího. Výcviku se zúčastnilo 18 účastníků.

img_5890 img_5899 img_5917 

Famfrpálový turnaj 2016

Cílem projektu bylo připravit pro děti a mládež víkend v kouzelnické škole Bradavice na motivy knihy Harry Potter. Účastníci se rozdělili do jednotlivých družstev – kolejí, které mezi sebou  soutěžili v různých disciplínách, hlavním turnajem byl Famfrpál. Akce se konala v termínu 29.-31.7.2016 na táborové základně v Velešína. Každá kolej měla svou barvu pláště, který účastníci získali a nosili na sobě po celou dobu akce. Na Famfrpálový turnaj si museli vyrobit létající košťata, trunaj probíhal v několika soutěžních kolech, vítězná kolej získala odměny a pohár. Akce se zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 – 18 let a 10 organizátorů.

IMGP5938 – kopie  IMGP6081 IMGP6127 IMGP6212 IMGP6235 IMGP6274

S lesem jsme kamarádi – poznáváme, pomáháme

Cílem projektu bylo připravit branný závod v lese za sídlištěm Máj pro děti a rodiče se stanovišti a úkoly zaměřenými na téma les. Akce se konala 10.6.2016. Pětičlenné hlídky se vydaly na cestu lesem, kde bylo připraveno 10 vědomostních a dovednostních stanovišť – poznávání lesních živočichů, ryb, rostlin, jak se chováme v lese, potravní řetěžce, hod na cíl, druhy ohňů, nízké lanové aktivity,slacklining, v cíli střelba z laserových zbraní, pečení buřtů a zpěv při kytaře. Po splnění všech úkolů (děti sbíraly do startovní karty razítka) získaly v cíli odměnu.  Akce se zúčastnilo 70 dětí, 40 rodičů a 20 organizátorů, kteří na závěr vyčistily les od odpadků.

IMG_7451 IMG_7435 MARA0542  IMG_7610IMG_7280 IMG_7302 IMG_7326 IMG_7341 IMG_7362 IMG_7393  IMG_7590 IMG_7603

Outdoor adrenalin akademie 2016

Cílem projektu bylo připravit pro děti a mládež víkend outdoorových aktivit. Akci jsme připravili na termín 5.-7.8.2016 na táborovou základnu u Velešína. Soutěžící jsme rozdělili do 5 pětičlenných týmů. Každý tým si zvolil jméno a svého kapitána. Jejich úkolem bylo během víkendu plnit jednotlivé aktivity, které jsme pro ně připravili – nízké a vysoké lanové aktivity, horolezecká stěna, turnaj v minigolfu, střelba ze vzduchovky, luků, praku, házení šipek, poznávání stromů, keřů a bylin, zvířat, mapových značek, uzlování, hra v lese s laserovými zbraněmi, noční hra……. V neděli po obědě bylo na programu celkové hodnocení víkendu. Soutěžící získali drobné odměny – trička, baterky a diplomy. Akce se zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 – 18 let a 10 organizátorů. Účastníci strávili aktivní víkend v přírodě s přáteli, naučili se nové poznatky, získali nové zkušenosti a přátele.

IMGP6307 IMGP6342 IMGP6377 IMGP7324 IMGP7599IMGP8009

 

Projekt Mládež kraji – formulář rok 2016

Připomínáme termín odevzdání projektu – pondělí 13.6.2016 do 16 hodin na e-mail kancelar@radambuk.cz elektronicky s naskenovaným podpisem. Po výběru podpořených projektů komisí, budou úspěšní žadatelé kontaktováni a bude s nimi podepsána smlouva o dílo.

Loga, které prosíme užívat na veškeré tištěné letáčky, plakáty…. týkající se projektů. Ty pak prosíme přiložit k závěrečné zprávě. Projekt Mládež kraji – loga ke stažení

Formulá závěrečná zpráva a vyúčtování dotací. Prosíme přiložit minimálně 3 fotografie na CD a odevzdat do 10.12.2016.

Závěrečná zpráva o projektu_ MK

Formuláře k vyúčtování dotací Mládež kraji

5.6.2016 – Seminář k projektům Mládež kraji 2016

IMG_7245Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zorganizovala pro zájemce o přidělení podpory projektům Mládež kraji 2016 v Jihočeském kraji seminář, který se konal v neděli 5.6.2016 od 8 hodin v prostorách  Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45 České Budějovice. Účastníci získali informace, jak napsat projekt, který mají odevzdat do 13.6.2016 do 16 hodin v kanceláři RADAMBUK, jak projekt zrealizovat, vyúčtovat projekt a napsat závěrečnou zprávu

http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/clanek/seminar-k-projektum-mladez-kraji-2016/132/

Rádi bychom pozvali zájemce o přidělení podpory projektům Mládež kraji 2016 na seminář, který se bude konat v neděli 5.6.2016 od 8 hodin do prostor Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje Husova 45 České Budějovice.

——————————————————————————

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Místem realizace musí být Jihočeský kraj.

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.

Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč.

Projekt bude financován 50% z přidělené dotace MŠMT a 50% od dohodnutého partnera.

Své nápady můžete registrovat na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/muj-napad/.

Důležité termíny:

– do 27.5.2016            – registrace nápadů na webu
– 5.6.2016        – Projektový seminář pro uchazeče o finanční podporu

– do 13.6. 2016           – ukončení příjmů projektových žádostí

– do 17.6.2016            –  obhajoby projektů před komisí, schválení podpory projektů

– do 30.6.2016            – podepsání smluv s realizátory projektů

– do 10.12. 2016         – dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů

– do 15.12.2016          – odevzdání vyúčtování projektu

Projekt realizuje RADAMBUK -Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. s podporou MŠMT.

Mládež kraji – kraj Jihočeský 2015

Mládež kraji prezentace projektu 2015 RADAMBUK JIhočeský kraj

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

Mládežnické iniciativy jsou určené skupinám mládeže ve věku do 26 let. Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Dotaci MŠMT na projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský rozdělovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  v rozmezí 5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb jednotlivých projektů.

Na víkend 12.- 13.9.2015 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje seminář pro uchazeče o finanční podporu z projektu. Náplní semináře byl projektový management.

Dne 30.9.2015 schválila komise projekty, které byly realizované do 10.12.2015.

V roce 2015 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zrealizovala spolu s mládežnickými realizátory 9 projektů.

 

1. Kde se všude skrývá matematika?

2. Elementaria – Strašák (rocková opera)

3. ANIMUJ750

4. Nová lepší klubovna

5. Outdoor adrenalin akademie

6. Nový gotický pulpit do Památníku Petra Chelčického aneb Jak se dříve brkem psalo

7. Pojďme si hrát na indiány

8. Veřejně přístupná dráha pro modely RC Aut

9. Bílá frčí

Více z realizace akcí níže na této stránce nebo na http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/dulezite/z-realizace/.

———————————

Dotazník k projektu

Program Seminář Mládež kraji České Budějovice

Projekt Mládež kraji – formulář

Projekt Mládež kraji – loga ke stažení – loga projektu Mládež kraji, MŠMT, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Smlouva o dílo Mládež kraji RADAMBUK

Formuláře k vyúčtování dotací Mládež kraji

Všechny tištěné materiály (brožury, publikace, mapy atd.) realizované v rámci projektu musí být označeny formulací v následujícím znění:

„Podpořeno z programu Mládež kraji, který realizuje RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.“

 

Zhotovitel – realizátor projektu je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení období realizace projektu objednateli předložit závěrečnou zprávu obsahující informace o projektu za celé období jeho realizace, včetně vyúčtování projektu. Nejpozději však do 10.12.2015.

Plakát Plakát

Náklady projektu jsou oprávněné, pokud:

 • jsou nezbytné pro realizaci schváleného projektu;
 • jsou hospodárně a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům projektu;
 • vznikly v období realizace projektu;
 • jsou doloženy originály příslušných dokladů;
 • jsou uhrazeny, a to nejpozději do předložení závěrečné zprávy.

Neoprávněné náklady projektu jsou:

 • mzdy a ostatní osobní náklady;
 • bankovní poplatky;
 • pokuty nebo úhrady za způsobenou škodu;
 • náklady související s přípravou projektové žádosti, s přípravou informací o projektu a s přípravou závěrečné zprávy a vyúčtování;
 • náklady na alkoholické nebo tabákové výrobky a jiné podobné látky.

Schválené a podpořené projekty pro rok 2015

Outdoor adrenalin akademie Jihočeský kraj

Víkend pro děti a mládež plný tábornických soutěží a outdoorových aktivit. Lezecká stěna, rozdělávání ohňů, střelba ze vzduchovky, luků, nízké a vysoké lanové aktivity, házení nožem a sekerou, bojové hry v přírodě, noční hra a další tábornické dovednosti. Účastníci budou rozděleno do týmů, po každé aktivitě budeme společně hodnotit výsledky a průběh aktivity, natáčet kamerou a situace rozebírat večer při promítání v klubovně.

 

ANIMUJ750 Jihočeský kraj

Jedná se o animační soutěžní přehlídku věnovanou Oslavám 750 let založení města Č.B.

 

Nová lepší klubovna Jihočeský kraj

Projektem bychom chtěli zlepšit prostředí ve fotbalové klubovně, která slouží pro setkávání členů mužstev, k uložení pohárů a medailí.

 

Veřejně přístupná dráha pro RC modely Jihočeský kraj

Spousta kluků, ale i holek dostává od rodičů model RC auta. Z důvodu nedostatku vhodných prostor pro ježdění s těmito modely, dojde většinou k jejich rychlému zničení, případně děti přestane bavit jezdit jen tak kolem domu. Věříme, že pokud by měly k dispozici volně přístupnou dráhu s měřící technikou v dosahu bydliště, tak by se zájem dětí o modelářství zvětšil. Modelářství je jedna z cest, jak vzbudit v dětech zájem o techniku.

 

Pojďme si hrát na indiány Jihočeský kraj

Jak žili indiáni.

 

Bílá frčí! Jihočeský kraj

Rozvíjet kreativitu dětí a mladých.

 

Elementaria – Strašák (rocková opera) Jihočeský kraj

Projekt ELEMENTARIA – Strašák je rocková opera, snažící se probudit v lidech, zejména těch mladých, kulturního ducha, ale také své vlohy pro hudbu, tanec, šerm, či další volnočasové aktivity. Jde o projekt, který dá možnost spolupracovat na nevšedním vystoupení, kde je zapotřebí pomoc od lidí, kteří možná ani netuší, co vše vystoupení obnáší, a že nejde pouze o zpěv a tanec, ale i o grafiku, focení, kostýmy, výpravu a další věci, na kterých se může podílet spousta různě nadaných lidí. Projekt můžu pomoct lidem s trémou, aby se nebáli projevit se před cizími lidmi, ale také s jejich zviditelněním, které jim může otevřít nové cesty.

 

Nový gotický pulpit do Památníku Petra Chelčického aneb Jak se dříve brkem psalo Jihočeský kraj

V obci Chelčice, 3 km vzdáleném od města Vodňany, se nachází velmi zajímavá expozice středověkého myslitele a filosofa Petra Chelčického. Velice ráda bych podpořila tento projekt ve vytvoření vyřezávaného gotického pulpitu (repliky) z mořené olše pro přiblížení doby Petra z Chelčic všem návštěvníků různých cílových skupin. Tento otočný pulpit bude zároveň sloužit jako otočný pro psaní i čtení zároveň. Gotický pulpit bude zde v Památníku sloužit pro čtení i psaní dokumentů. Návštěvníci při interaktivní návštěvě Památníku si mohou exponáty vyzkoušet. S Památníkem Petra Ch. jsem se seznámila již na Gymnáziu ve Vodňanech a historie i expozice Památníku mne velmi zaujala.

 

Kde se všude skrývá matematika? Jihočeský kraj

Matematika, stejně jako další přírodní vědy nepatří k oblíbeným předmětům a zájem žáků o tyto předměty dramaticky klesá. Přitom je matematika součástí mnoha oblastí života. Zasahuje do peněžnictví, medicíny, ekonomiky, dopravy a mnoha dalších oborů. Zde je třeba zdůraznit, že problematika neznalosti peněžnictví či gamblerství může mít i celospolečenský dopad. Hlavní myšlenkou projektu je představit studentům či širší veřejnosti zajímavé oblasti aplikované matematiky, s kterými se běžně v praxi setkáváme a podpořit hlavně u studentů zájem o tento obor.

 

 

 Realizované projekty

ANIMUJ 750

Projekt Animuj750 nesl podtitul Pověsti a příběhy historických míst Českých Budějovic. Jednalo se o animační přehlídku věnovanou Oslavám 750 let založení města Č. Budějovice. Byla zaměřena na cílovou skupinu teenageru ve věku od 12 -19 let. Studenti pracovali na dílně, která trvala 3 dny. Tam se seznámili s technikou animace a následně vytvořili krátké animované filmy. Vzniklé snímky byli na závěr dílny představeny  na večerní přehlídce v sále Jihočeského divadla. Tato přehlídka byla soutěžní a vyhodnocovala ji odborná porota. Hlavní cenou pro vítěznou skupinu bude mimo věcných cen i uvedení filmu na Mezinárodní soutěžní přehlídce audio vizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let.

prace_ve_skupine prce_na_animaci predavani_cen pri_praci vyherci vyherkyne

Kde se všude skrývá matematika?

Náš projekt se snažil u žáků vzbudit pozornost a ukázat jim matematiku v lepším světle. Na základních a středních školách není vnímána zrovna pozitivně díky způsobu, jakým je vyučována. Často si k ní nakonec vytvoří averzi a později s ní mají problémy. Proto jsme uspořádali přednáškový den a vybrali taková témata, která s matematikou souvisejí, ale jsou více hravá či zajímavá. Pro větší zatraktivnění témat jsme měli připravené soutěžní otázky a ukázky, které si mohli žáci sami vyzkoušet. Nakonec jsme z dotazníků zkoumali smyslupné možnosti dalšího pokračování.

DSC_6419 DSC_6420 DSC_6425 DSC_6428

Nový gotický pulpit do Památníku Petra Chelčického aneb Jak se dříve brkem psalo

Projekt řešil vytvoření scriptoria – dřevěného neogotického pulpitu (olše namořená včelím voskem) do expozice 1. nadzemního podlaží Památníku P. Ch. Na podobném pulpitu (repliku jsme konzultovali s historikem středověké literatury a díla Petra Chelčického, PhDr. Jaroslava Boubína, CSc.) psal, studoval a své myšlenky zanechal pro budoucí generace Petr z Chelčic, zakladatel Chelčických bratří, posléze slavné Jednoty bratrské. Tímto projektem se podařilo dokončit poslední exponát v interaktivní expozici Památnku, kterou navrhl Arch. Petr Kovář. Z realizace tohoto exponátu máme velkou radost, především ze širokého komunikačního záběru lidí podílejících se na tomto projektu i projektu Jihočeského kraje, ze kterých byla realizace pulpitu seskládána.

foto pulpitDSC_0034DSC_0014

Nová lepší klubovna

Obsahem projektu bylo zvelebení naší klubovny. Klubovna FK Vodňany byla naposledy rekonstuována v sedmdesátých letech. Od té doby se s ní nic nedělo. Zdi byly zašlé, poháry stály na polici a padal na ně prach. Chtěli jsme jim dopřát důstojnější místo. Zároveň zařízení celé klubovny bylo v dezolátním stavu a tak jsme se rozhodli z projektu financovat nákup stolů a židlí, abychom se měli kde scházet. Zároveň jsme nechali zhotovit vitríny na poháry a medaile.

IMG_20151208_162459 IMG_20151208_162507

Veřejně přístupná dráha pro modely RC aut

V Jindřichově Hradci vznikla první veřejně přístupná dráha pro RC modely v Jižních Čechách

Na konci měsíce listopadu došlo ke zprovoznění dráhy pro RC modely v areálu Dopravního hřiště v Jindřichově Hradci. Počasí zahájení provozu dráhy moc nepřálo, ale i tak se v areálu Dopravního hřiště sešla hrstka příznivců modelů. Dráha a její vybavení bylo pořízeno z prostředků MŠMT z projektu Mládež kraji. Finanční spolupráci při výstavbě dráhy poskytla firma V-systém Pionýr z.s.. V areálu byla postavena tribuna pro jezdce, vyznačena dráha a na dráze zbudovány překážky. Vstup na dráhu je v provozních hodinách dopravního hřiště zcela zdarma. K dispozici je i měřící zařízení.

 

Na začátku června 2016 bude na dráze závod RC modelů Short course v měřítku 1:10. Závod bude vytrvalostní a doba závodu je 25 hodin.

IMG_20151129_130933IMG_20151129_130901IMG_20151130_193144IMG_20151130_192551

Bílá frčí

Dne 5.11.2015 jsme ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední školou s.r.o., České Budějovice uspořádali kreativně zábavné odpoledne v rámci projektu Mládež kraji. Každý z nás si někdy namaloval něco na sešit nebo na trička. Výrobci sešitů nabízí několik motivů – zvířátka, domečky nebo aktuální komiksové postavičky. Skupinka mladých si v rámci projektu Mládež kraji vymyslela nové motivy. Při kreativním odpoledni se studenti opravdu vyřádili. Akce se zúčastnilo 28 studentů.

bílá frčí plakát obecný VosŠs 5.11.2015 MK DSC_0001 DSC_0002 DSC_0027

Elementaria – Strašák (rocková opera)

Projekt ELEMENTARIA – Strašák je rocková opera, snažící se probudit v lidech, zejména těch mladých, kulturního ducha, ale také své vlohy pro hudbu, tanec, šerm, či další volnočasové aktivity. Jde o projekt, který dá možnost spolupracovat na nevšedním vystoupení, kde je zapotřebí pomoc od lidí, kteří možná ani netuší, co vše vystoupení obnáší, a že nejde pouze o zpěv a tanec, ale i o grafiku, focení, kostýmy,výpravu a další věci, na kterých se může podílet spousta různě nadaných lidí. Mládež ve věku 16-25 let nahrála hudební podklady pro celé vystoupení. Do živého vystoupení pak byl přizván balet, kde tanči již děti školního věku od 8mi let, ale i starší žáci ve věku 13-15. Živá vystoupení, která se chystají i v příštím roce.

Strasak 1. verzeText_final11118116_974135999271719_1075741782_nIMG_6902

Pojďme si hrát na indiány

Cílem projektu Pojďme si hrát na indiány bylo ukázat dětem, jak žili indiáni a připravit různé indiánské dovednosti. Indiánské tradice ukazují, jak by měli lidé ctít přírodu, rodinu a přátele a jak se k přírodě a ostatním lidem chovat. Mnohé děti tráví volný čas u počítačů a mobilních telefonů, nečtou knihy, nemají znalosti o životě indiánů. Na akci některé informace získaly a prakticky si je vyzkoušely.
Projekt jsme připravili na akci Den bez aut na náměstí v Č. Budějovicích.
Po 8. hodině bylo náměstí v Českých Budějovicích plné tisícovky dětí ze základních a mateřských škol. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje postavila na náměstí indiánské teepee a my zapojili děti do indiánských her. Připravili jsme výrobu indiánských čelenek, malování na obličej, střelbu z luku, druhy ohňů, poznávání stop zvířat, indiánské znaky, rybolov a jízdy na koních (koloběžkách). Na závěr si děti vybarvily a vyrobily placku – button s indiánskými motivy.

IMG_6421IMG_6380 IMG_6384 IMG_6389 IMG_6398 IMG_6400 IMG_6403 IMG_6404 IMG_6405 IMG_6408 IMG_6417IMG_6383

Outdoor adrenalin akademie
 
Cílem projektu připravit pro děti a mládež víkend outdoorových aktivit. Účastníci se měli učit jak se chovat v přírodě a ke kamarádům. Mnohé děti tráví volný čas u počítačů a mobilních telefonů a tato akce jim měla ukázat, jaké mohou mít zážitky v přírodě s partou kamarádů. Na akci získaly nové informace, které si i prakticky vyzkoušely.
Akce se zúčastnilo 40 účastníků ve věku 8 – 18 let a 10 organizátorů.
Soutěžící jsme rozdělili do 5 pětičlenných týmů. Každý tým si zvolí jméno a svého kapitána. Jejich úkolem bylo během víkendu plnit jednotlivé aktivity, které jsme pro ně připravili. Do startovní karty jim organizátoři zapisovali výsledky. Úkolem týmů bylo nejen dosáhnout co nejlepšího bodového hodnocení, ale také týmová spolupráce a kamarádství, soutěžení ve stylu fair play. V klubovně jsme na zeď vyvěsili velkou tabulku se jmény účastníků a týmů, kam se zapisovaly průběžné výsledky tzv. „Výsledkovou listinu“. Soutěžící si mohli kontrolovat, jak si na tom stojí, kolik již získali bodů a kdo je lepší a kdo horší. Po každé aktivitě jsme se sešli k hodnocení v klubovně, kde jsme jednotlivé výkony a situace rozebírali na snímcích z videokamery, které jsme promítali dataprojektorem. V neděli po obědě bylo na programu celkové hodnocení víkendu. Soutěžící získali drobné odměny – trička, baterky a diplomy.
IMGP0251 IMGP0296 IMGP0311 IMGP0312 IMGP0317 IMGP0325 IMGP0333 IMGP0347 IMGP0416 IMGP0439 IMGP0462 IMGP0471 IMGP0473 IMGP0525 IMGP0585 IMGP0675 IMGP0699IMGP0373
 

 

 

Related Images:


Naši partneři