Malá energetická akademie

Malá energetická akademie

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla organizátorem soutěže Malá energetická akademie od roku 2008 do roku 2014.

——————

Pořadatelem soutěže je E.ON Česká republika, s.r.o.

Organizátorem soutěže v Jihočeském kraji je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času mladé generace. Soutěž rozšiřuje nabídku trávení volného času dětí a mládeže, kdy snahou je populárně vědeckým způsobem rozšířit jejich vědomosti, zručnost, komunikaci, mediální schopnosti i týmovou spolupráci. A to jak dětí organizovaných (oddíly, družiny, třídy), nebo neorganizovaných (jednotlivec, rodina, parta kamarádů).

Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:

  • Jednotlivec,
  • Malá skupina,
  • Třídní kolektiv,
  • Velká skupina.

Soutěž Malá energetická akademie má 5 stupňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol. Vítězové jednotlivých stupňů soutěže jsou vyhlašováni postupně v průběhu školního roku v měsících září až duben. V měsících květnu se završí celý průběh soutěže a vyhodnotí se celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích – zpravidla na akci Bambiriáda.

Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 6.000,– Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodůvyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodůvyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč.

Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektivs druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektivtřetím největším počtem bodůvyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč.

Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupinas druhým největším počtem bodůvyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupinas třetím největším počtem bodůvyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč.

Více informací na webu www.soutezmea.cz

Projekty: 

 projekt Malá energetická akademie 2013 – 2014 – volnočasová část.

 projekt Malá energetická akademie 2012 – 2013 – volnočasová část.

  projekt Malá energetická akademie 2011 – 2012 – volnočasová část.

– projekt Propagace soutěže Malá energetická akademie na akcích členských sdružení  v roce 2012 – Propagace soutěže Malá energetická akademie – závěrečná zpráva

 projekt Malá energetická akademie 2010 – 2011 – volnočasová část.

  projekt Malá energetická akademie 2009 – 2010 – volnočasová část.

 projekt Malá energetická akademie 2008 – 2009 – volnočasová část.

Malá energetická akademie 2011 – 2012 – výsledky výběrového řízení společnosti E.ON. V souladu se závěry hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku „Malá energetická akademie (MEA) – volnočasová část“, rozhodl zadavatel – E.ON Česká republika, s.r.o., že nabídka RADAMBUKu byla vyhodnocena jako nejvhodnější a RADAMBUK bude i v dalším ročníku hlavním dodavatelem soutěže.  Subdodavateli soutěže budou v jednotlivých krajích tyto krajské rady: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, Jihomoravská rada dětí a mládeže, SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje.

Harmonogram akcí MEA 2013 – 2014

Zahájení 2.10.2013  – První led (vítání zimní sezóny) – Budvar aréna Č.B.

Vyhodnocení 1. stupně – 30.11.2013 – divadelní představení Pohádková rezervace – Chaloupka na mýtince – Divadlo u Kapličky Č.B.

Vyhodnocení 2. stupně – 22.-23.1.2014 – výstava Giganti doby ledové – Výstaviště Č.B.

Vyhodnocení 3. stupně – 5.3.2014 – Hopsárium – Č.B.

Vyhodnocení 4. stupně – 7.-11.4.2014 – Objevárium Č.B.

Vyhodnocení 5. stupně a celkových vítězů – 23.5.2014 Bambiriáda 2014

Prezentace MEA 2013 – 2014 RADAMBUK akce

Prubezna zprava c.3 MEA 2013-2014

Prubezna zprava c.2 MEA 2013-2014

Prubezna zprava c.1 MEA 2013-2014

Závěrečná zprava MEA 2013-2014

Harmonogram akcí MEA 2012 – 2013

Zahájení 6.10.2012  – Hřiště BezBot

Vyhodnocení 1. stupně -1.12.2012 –  Pohádková rezervace

Vyhodnocení 2. stupně -16.1.2013 – Hopsárium

Vyhodnocení 3. stupně -27.2.2013 – Návrat dinosaurů

Vyhodnocení 4. stupně – 6.4.2013 – Lanový park

Vyhodnocení 5. stupně a celkových vítězů – 24.5.2013 – Bambiriáda 2013

Závěrečná zpráva MEA 2012 – 2013

Průběžná zpráva č. 3 MEA 2012 – 2013

Průběžná zpráva č. 2 MEA 2012 – 2013

Průběžná zpráva č.1 MEA 2012 – 2013

Harmonogram akcí MEA 2011 – 2012

Zahájení 2.9.2011 – Konec prázdnin s RADAMBUKEM

Vyhodnocení 1. stupně – 30.11.2011 – Objevárium

Vyhodnocení 2. stupně – 11.1.2012 – Karneval

Vyhodnocení 3. stupně – 29.2.2012 – Hopsárium

Vyhodnocení 4. stupně – 28.3.2012 –  Techmánia

Vyhodnocení 5. stupně a celkových vítězů – 25.5.2012 – Bambiriáda 2012

Harmonogram akcí MEA 2010 – 2011

Zahájení  – 1.9.2010 – Než zazvoní

Vyhodnocení 1. stupně – 17.11.2010 – Drakiáda

Vyhodnocení 2. stupně – 12.1.2011 – Karneval

Vyhodnocení 3. stupně – 23.2.2011 – Hřiště BezBot

Vyhodnocení 4. stupně – 6.4.2011 –  Kuličkiáda

Vyhodnocení 5. stupně a celkových vítězů – 27.5.2011 – Bambiriáda 2011

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři