Kdo jsme

Kdo jsme

Logo čáp barvy webu RADAMBUKKDO JSME

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. (dále RADAMBUK) je dobrovolným, demokratickým spolkem organizací pracujících s dětmi a mládeží s působností v Jihočeském kraji reprezentujícím jejich zájmy.

RADAMBUK byl založen 26.1.2001 jako občanské sdružení s registrací u Ministerstva vnitra ČR. V současné době je registrován u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve Spolkovém rejstříku pod č.j. L 3164, IČ 26516519.

RADAMBUK-kdo-jsme-2023

https://youtu.be/qJ8AfYCo4MM

Společně dokážeme víc.

 

Cílem RADAMBUK je:

– sdružovat členy na základě suverenity a rovnoprávnosti a za předpokladu plného respektování práv a zájmů organizací působících nebo majících sídlo na území Jihočeského kraje;

– ve spolupráci se všemi členy RADAMBUK a orgány veřejné správy prosazovat podmínky pro práci organizací působících v oblasti práce s dětmi a mládeží;

– podporovat demokratické a rovnoprávné vztahy mezi těmito organizacemi a jejich spolupráci;

– aktivně se zapojit do mezinárodní spolupráce;

– obhajovat zájmy všech dětí a mládeže v Jihočeském kraji;

– mediálně podporovat a propagovat aktivity zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže;

– organizovat vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží za účelem zkvalitnění jejich práce ve prospěch dětí a mládeže, a organizovat další semináře a kurzy,

– realizovat činnosti zaměřené na kvalitní využití volného času dětí a mládeže.

Hlavní činnost RADAMBUK:

– aktivity směřované do členské základny RADAMBUK i mimo členskou základnu;

– podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost;

– vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové prostřednictvím orgánů RADAMBUK uložili a zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím;

– pořádání vzdělávacích akcí – jednodenní a pobytové přednášky, semináře, krátkodobé i dlouhodobé kurzy, exkurze;

– účast na jednáních pracovních skupin, komisí, ve správních řízeních a dalších jednáních týkajících se volnočasových aktivit dětí a mládeže;

– konzultace a poradenství ve prospěch organizací působících v oblasti volnočasových aktivit dětí  a mládeže;

– pořádání aktivit pro děti, mládež a dospělé v regionu jižních Čech. Aktivitou se rozumí přímá i nepřímá práce s dětmi a mládeží.

– publikační činnost – vydávání periodických i neperiodických publikací;

– informační činnost – vyhledávání a předávání informací pro organizace působící v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže;

– propagační a popularizační činnost – pořádání výstav, kulatých stolů, mediálních kampaní a realizace dalších aktivit zaměřených na propagaci volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Působnost a sídlo

  • Působnost RADAMBUK se vztahuje na území Jihočeského kraje.
  • Sídlem RADAMBUK je  Husova tř. 622/45, 370 05 České Budějovice.

Kdo může být členem

Členství v RADAMBUK je kolektivní.

Členem RADAMBUK se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která:

– má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMBUK;

– pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže,

– má sídlo v Jihočeském kraji,

-má volené orgány. 

Historie RADAMBUK

V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  – RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001.

Od té doby jsme ušli pořádný kus cesty k vytyčenému cíli, kterým je především servis spolkům dětí a mládeže.

Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu Jihočeského kraje spočívá v reprezentativním zastoupení spolků dětí a mládeže kraje. RADAMBUK je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže.

Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE.

RADAMBUK k datu 20.9.2021  vystupuje jako zástupce 70 organizací,  tedy 7 084 registrovaných členů. https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/ 

Pojištění členů

Další výhodou v RADAMBUKu je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu sjednané ČRDM s Generali pojišťovnou. Dále možnost připojištění za velmi příznivé ceny.

Významné projekty RADAMBUK:

BAMBIFEST – květen- České Budějovice – jsme regionálním koordinátorem a pořadatelem největší přehlídky organizací nabízejících využití ve volném čase dětem a mládeži. Zviditelněte se také na akci, která má několika tisícovou návštěvnost.

72 hodintři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouštějí do aktivit, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Koordinátorem v Jihočeském kraji je právě RADAMBUK. www.72hodin.cz

Vzdělávací středisko MAJÁK– organizování vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé https://www.radambuk.cz/vzdelavani/

Jihočeské táborywww.jihocesketabory.cznejkomplexnější nabídka táborů a táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatelé akcí. Pořadatelé táborů, majitelé, provozovatelé základen a tábořišť si mohou své nabídky registrovat zdarma a sami si je aktualizovat.

Informační centrum pro mládež České Budějovice– hlavní činností je informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech: Vzdělávání v ČR a zahraničí, Práce v ČR a zahraničí, Cestování v ČR a zahraničí, Volný čas, Sociálně patologické jevy, Občan a společnost, Mládež a EU, Regionální informace, Zdraví a Ekologie. Všechny naše služby týkající se informací a poradenství podáváme bezplatně v  elektronické podobě nebo v tištěné formě v prostorách ICM Č.B. ICM Č. B. vydává 1x týdně elektronicky Infolisty Volný čas v Jihočeském kraji. Návštěvníci mohou v ICM Č.B. pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce a ročenky, vyhledávat na internetu, používat e-mailovou poštu. Organizujeme  koncerty, semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je pronájem prostor pro tyto akce s bohatým zázemím a technickým vybavením. Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků. V nabídce je předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce (CB system a Ticketportal) a prodej Evropských karet mládeže – EYCA. Novinkou v naší nabídce je výroba placek a klíčenek o průměrech 25mm, 37 mm, 50 mm a  58 mm.  V Informační centru Č. B. si můžete prohlédnout a objednat téměř všechny publikace z nakladatelství Mravenec. Od 3.10.2013 je ICM Č.B. regionálním partnerem Eurodesk. V roce 2014 a  získalo ICM certifikaci MŠMT.

Souhrn výhod členství v RADAMBUK

Snadný a bezplatný přístup k informacím,

– informační servis ke grantům a dotacím,

-pomoc při získávání dotací,

-sleva na vzdělávací kurzy pořádané RADAMBUKem, ČRDM, BP Sportem

poradenská služba (založení a řízení spolků, dotace, vzdělávání, právo, pojištění..)

– informace z oblasti vzdělávání,

– aktualizované legislativní zpravodajství,

– ověřené a aktuální informace přímo do Vašeho e-mailu,

– prezentace na  akcích RADAMBUKu,

propagace Vaší organizace prostřednictvím webů a sociálních sítí RADAMBUKu, 

propagace táborů na webu www.jihocesketabory.cz  

-možnost zapůjčení materiálu z Půjčovny, Knihovny RADAMBUKu,

-možnost zapojení do nejrůznějších projektů a aktivit (často spojených s finanční podporou),

-zprostředkované členství v České radě dětí a mládeže (členové RADAMBUKu jsou automaticky členy ČRDM),

-možnost zapojení do celostátních projektů ČRDMhttps://www.radambuk.cz/projekty-crdm-pro-cleny/

zastupování zájmů dětských organizací na úrovní krajské samosprávy a státní správy;

– bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu, možnost připojištění za příznivé ceny.

Jsme členem České rady dětí a mládeže a Komory krajských rad ČRDM

https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/
https://krajskeradymladeze.cz/

Aktualizace 17.5.2024

Related Images:


Naši partneři