Stanovy, logo

Stanovy, logo

16. Valné shromáždění schválilo stanovy v tomto znění: 

stanovy_radambuk-schvalene-vs-3-11-2016

 

VS hlasováním procedurou per rollam schválilo úpravu stanov týkající se Kontrolní komise 14.1.2017

Platné Stanovy RADAMBUK: Stanovy_RADAMBUK schválené VS 14.1.2017

 

Related Images:


Naši partneři