13. 5. 2023 – jednání předsednictva RADAMBUKu

Napsal: kancelar | Dne: 10 května, 2023

Kategorie: Kronika akcí 2023 Novinky

13. 5. 2023 - jednání předsednictva RADAMBUKu

V sobotu 13. 5. 2023 se sešlo předsednictvo RADAMBUKu na jednání ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. Předsednictvo přijalo nový členský spolek Lump, z.s. Dalšími body jednání byly připravované vzdělávací akce, předsednictvo vzalo na vědomí Rozpočet RADAMBUKu na rok 2023, účetní závěrku za rok 2022 a Výroční zprávu RADAMBUKu za rok 2022.


Naši partneři