18. valné shromáždění RADAMBUK – 23.10.2018

Napsal: kancelar | Dne: Říjen 24, 2018 | Proběhne: 23.10.2018

Kategorie: Kalendář akcí Kronika akcí 2018 Novinky

18. valné shromáždění RADAMBUK - 23.10.2018

RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se se svými členskými spolky  připojil k oslavám 100. výroční vzniku Československa. Zástupci spolků RADAMBUK se sešli v úterý 23.října 2018 na Valném shromáždění a na jeho začátku v 17 hodin za zpěvu sborů ZŠ Čestice a M-centra pro mladou rodinu z.s. slavnostně zasadili před Divadlem U Kapličky na Husově třídě v Českých Budějovicích Strom svobody – lípu. RADAMBUK dostal lípu v rámci spolupráce s  Českou radou dětí a mládeže darem od Nadace Partnerství . Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenou a oslavit význam svobody a demokracie. Sázení lípy moderoval v dobovém kostýmu pan Miroslav Mareš z Agentury Kultur-Kontakt, který účastníky seznámil s historií sázení stromů svobody a proč je lípa našim národním stromem. Ke kořenům lípy uschoval RADAMBUK časovou schránku s odkazem pro další generace. Po zasazení stromu si všichni zúčastnění společně zazpívali oblíbenou píseň T.G.Masaryka Ach synku, synku a státní hymnu. Strom svobody slavnostně zasadilo 50 dětí a vedoucích ze spolků RADAMBUK. Jednání delegátů Valného shromáždění pokračovalo v klubovně RADAMBUKu až do 19,15 hodin. Na programu jednání byl Plán činnosti RADAMBUK na rok 2019, schválení Výroční zprávy RADAMBUK za rok 2017, schválení účetní uzávěrky za rok 2017 a zprávy Kontrolní komise RADAMBUK za rok 2017. Valného shromáždění se zúčastnilo 16 delegátů z členských spolků RADAMBUK.

———————————————————————————————————–

Milí delegáti valného shromáždění RADAMBUK,

rád bych Vás pozval na 18. valné shromáždění RADAMBUK – Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., které se bude konat v úterý 23. října 2018 od 17,00 hodin v prostorách RADAMBUK, Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice.

Do pátku 19.10.2018 prosíme o potvrzení účasti delegátů na e-mail kancelar@radambuk.cz.

 

Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní zasazení stromu svobody – lípy, touto akcí se zapojíme do projektu www.stromysvobody 1918 – 2018 a připomeneme si významné výročí, které oslaví naše země. Lípu vysadíme společně spolky RADAMBUK s pozvanými hosty z kraje a města Č.B., slavnostní program připraví a bude moderovat Miroslav Mareš z Agentury Kultur-Kontakt. Budeme moc rádi, když se s Vámi tohoto slavnostního okamžiku společně zúčastníme.

 

 

 


Naši partneři