13.10.2017 – pozvánka na seminář Voda nás spojuje- Semenec o.p.s.

Napsal: kancelar | Dne: Září 14, 2017 | Proběhne: 13.10.2017

Kategorie: Činnost členských spolků Kalendář akcí Novinky

13.10.2017 - pozvánka na seminář Voda nás spojuje- Semenec o.p.s.

Vážení,

srdečně vás zveme k účasti na semináři Voda nás spojuje, který pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví a Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou.

 

KRAJINA – VODA – VZDUCH – PŮDA – ROSTLINY – POČASÍ – LIDÉ – V SOUVISLOSTECH

Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech a vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody.

 

Seminář není akreditovaný MŠMT, ale účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán v hotovosti na místě (bude využit pro zajištění občerstvení).

Koná se v pátek 13. října 2017 od 9.00 do 16.00 hodin
v MDK Sokolovna, Tyršova 424, Týn nad Vltavou, praktická část v Přírodovědném muzeu Semenec, Týn n. Vlt. (www.muzeumsemenec.cz) a na Vodním biotopu Hlinky, Týn n. Vlt.

 

Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas.

Uzávěrka příjmu přihlášek je v pátek 6. října 2017.

Přihlásit se můžete odesláním přiložené návratky na e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz

Přihláška se stává závaznou po potvrzení Ing. L. Jozkovou (tel. 386 720 803).

 

 

Program semináře:

8:30 – 9:00         Prezence, káva

9:00 – 9:30         Zahájení, úvodní prezentace (Ing. Jaroslav Šíma, DiS., Semenec, o.p.s.)

9:30 – 10:15       Půda základ života (Prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., Doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity)

10:20 – 11:00     Klimatické zařízení v krajině (Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. Třeboň)
11:00 – 11:30     Přestávka

 

11:30 – 12:15     Fotosyntéza a její souvislosti (Ing. Jaroslav Šíma, DiS., Semenec, o.p.s.)

12:20 – 12:50     Zemědělská praxe (Štěpán Netík, soukromý zemědělec)

12:50 – 13:15     Diskuze

 

13:15 – 13:45     Přestávka s přesunem do Přírodovědného muzea Semenec

 

14:00 – 15:00     Praktická část s pokusy

15:00 – 16:00     Exkurze Vodní biotop Hlinky, Týn nad Vltavou

 

Podrobnosti a přihláška v příloze, těšíme se na Vás.
 

Barbora Šímová
Semenec, o.p.s.

Semenec 846

375 01 Týn nad Vltavou

tel.: 385731804

mobil: 604626894

e-mail: semenec.ops@gmail.com

web: www.muzeumsemenec.cz
www.facebook.com/muzeumsemenec

Přiložené soubory


Naši partneři