30.11.2017 – Cena Přístav za rok 2017 zná své držitele

Napsal: kancelar | Dne: 4 prosince, 2017 | Proběhne: 01.12.2017

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kalendář akcí Kronika akcí 2017 Novinky

30.11.2017 - Cena Přístav za rok 2017 zná své držitele

Autor: ČRDM – Soňa Polak 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

 

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková – náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Do Pražské křižovatky si na večer spojený s udílením výročního ocenění ČRDM našlo cestu zhruba sto padesát pozvaných hostů (foto Marek Krajči)Vlasta Vasková – vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku. Již 15. rokem je zastupitelkou města Hrádek, členkou Rady města, tři roky je místostarostkou, vede komisi pro mládež.
Mgr. Miroslav Hrdina – vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje. (nominován RADAMBUKem)
Josef Šusta – statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. V současnosti je zastupitelem města Varnsdorf.
Tiskárna Printo, spol. s r.o.

Cena Přístav je ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Je symbolickým výrazem uznání představitelům veřejné správy a samosprávy, často na místní či regionální úrovni, ale také firmám za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy.

Udílení cen se odehrávalo v magickém prostředí Pražské křižovatky (foto Jiří Majer)Udílení cen se odehrávalo v magickém prostředí Pražské křižovatky (foto Jiří Majer)Setkání zástupců ČRDM s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky. Hosté setkání se stali pobavenými diváky světelné hry (foto Marek Krajči)Hosté setkání se stali pobavenými diváky světelné hry, kterou sami vytvářeli pomocí barevných svítících tyčinek, užívali si fantaskní videopříspěvky z dílny Janka Jiříčka a v závěru tleskali i slovenské rapové kapele Modré hory. Kouzlo večera svojí osobitou moderací doladil herec Ondřej Cihlář.

————————————————–

Rádi bychom Vás informovali, že Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se svými členskými spolky nominovala pana Mgr. Miroslava Hrdinu, vedoucího Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje na cenu Přístav ČRDM. Cena Přístav je ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. V roce 2017 bude Česká rada dětí a mládeže udělovat ocenění již po šestnácté. http://pristav.crdm.cz/.

Slavnostní večer spojený s předáním letošních ocenění ČRDM, Ceny Přístav, se uskuteční 30.11.2017 od 18.30 v prostorách Pražské Křižovatky, vchod z ulice Zlatá. 

Rádi bychom tímto Mgr. Miroslavu Hrdinovi poděkovali za spolky dětí a mládeže v Jihočeském kraji za jeho dlouholetou spolupráci se spolky. Díky jeho aktivitě podporuje Jihočeský kraj finančně činnost spolků a Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji a také tradiční akci BAMBIFEST( Bambiriáda) v Českých Budějovicích, každoročně se osobně této akce účastní.

„Když půjdu před tebou, můžu splést cestu.

Když mě necháš jít za sebou, můžu se ti ztratit.

Když půjdeme vedle sebe, společně dojdeme k cíli.“

Tak praví poselství z roku 2002 zdobící dno ručně foukaných trosečnických lahví – Cen Přístav.

Tehdy se zrodila myšlenka ocenit a poděkovat těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Dne 30. 11. 2017 tak učiníme už pošestnácté…

 Česká ráda dětí a mládeže

 

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři