Aktuální výzvy – granty a příspěvky Jihočeského kraje – listopad 2012

Napsal: kancelar | Dne: 9 listopadu, 2012

Kategorie: Novinky

Aktuální výzvy – granty a příspěvky Jihočeského kraje - listopad 2012

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS

Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2013

Vyhlášené podprogramy pro rok 2013: podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů, podpora talentované mládeže a soutěží, podpora mezinárodní spolupráce.

Termín ukončení: 04.12.2012 , do 14:00 hodin

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2013

Vyhlášené podprogramy pro rok 2013: příspěvek na rekonstrukce a obnovu vybavení sportovišť, podpora veřejně přístupných sportovních aktivit převahou zaměření na mládež, příspěvek na činnost sportovních gymnázií, příspěvek na organizaci přeborů, podpora aktivit handicapovaných sportovců, příspěvek na mezinárodní aktivity v oblasti sportu.

Termín ukončení: 04.12.2012 , do 14:00 hodin

Dotační program JčK pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže v roce 2013

Dotační program podpory přehlídek a soutěží 2013 je zaměřen na projekty soutěží skupiny „A“, „B“, „C“, které vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních oblastech (loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské, scénické divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod.) nevyjímaje kulturní přehlídky dospělých. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Termín ukončení: 05.12.2012 , do 14:00 hodin

Dotační program JčK pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013

Dotační program v oblasti kultury 2013 má účinným a motivujícím způsobem pomoci realizovat formou neinvestičních prostředků projekty, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu, fotografie, řemeslné a výtvarné dílny a ostatních souvisejících témat.Důraz bude kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje. Součástí těchto podpor je i mapování zájmů o jednotlivé kategorie kultury a podporu v jednotlivých oblastech v rámci Jihočeského kraje. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu

Termín ukončení: 05.12.2012 , do 14:00 hodin


Naši partneři