Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech

Napsal: kancelar | Dne: 23 května, 2024

Kategorie: Kronika akcí 2023 Novinky

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech

Novela vstoupila v platnost 1. 7. 2023. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.

Ještě během června nebylo zřejmé, zda novela zákona o veřejném zdraví projde celým legislativním procesem tak, aby byla schválena a vstoupila v účinnost před prázdninami. Nebylo tak možné předem avizovat, že potravinářské průkazy již nebudou na letošní tábory potřeba.

Změna se promítla do §11 a §19 zákona, z nichž vypadla právě zmínka o potravinářském průkazu.

Novela zákona o veřejné zdraví byla 16. 6. publikována ve Sbírce zákonů, účinnost je nastavená 15 dní od publikace, tedy právě od 1. 7. 2023.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/23-167.htm

Related Images:


Naši partneři