Česká rada dětí a mládeže vyhlašuje ve spolupráci s Nadačním fondem Abakus na podporu vzdělávání a integrace ukrajinské mládeže

Napsal: kancelar | Dne: 8 prosince, 2022

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Česká rada dětí a mládeže vyhlašuje ve spolupráci s Nadačním fondem Abakus na podporu vzdělávání a integrace ukrajinské mládeže
Vážení přátelé v organizacích, posíláme Vám informace o nové výzvě, kterou Česká rada dětí a mládeže vyhlašuje ve spolupráci s Nadačním fondem Abakus na podporu vzdělávání a integrace ukrajinské mládeže, která se v současné době nachází na území České republiky.  
ČRDM stanovilo několik modelových aktivit, které budou finančně podpořeny v případě realizace dle stanovených kritérií. Realizátor si může vybrat z těchto modelových aktivit: Doučovací aktivita Skupinová aktivita Projektový den Tandemová aktivita Další modelové aktivity je možné po vzájemné domluvě s ČRDM podpořit. Finanční míra podpory bude vyplývat z časové a obsahové náročnosti aktivity a dle jejího dopadu na ukrajinskou mládež.   Kdo je cílová skupina? Cílovou skupinou je neškolní ukrajinská mládež ve věku 15–19 let. Osoba podpořená tímto projektem musí doložit čestným prohlášením skutečnost, že má ukrajinské občanství a v tuto chvíli nenavštěvuje formální vzdělávání v rámci vzdělávacího systému ČR, krom modelu Tandemová aktivita, kde je možné podpořit i ukrajinské žáky navštěvující české školy.   Realizátor aktivit může být právnická osoba (spolek, pobočný spolek), která projeví zájem o výkon podpořených aktivit s cílovou skupinou. Realizátor bude povinen realizovat aktivity dle stanovených pravidel a dokládat výstupy z nich. V případě doložení výstupů realizátor aktivit získá finanční podporu dle stanovených pravidel modelových aktivit. Realizátoři a lektoři budou uzavírat s ČRDM DPP na lektorskou činnost.  
Možná doba realizace je od 1. února 2023 do 30. června 2023. (Začít je možné už v lednu.)
V případě zájmu o nabízenou podporu a realizaci vytyčených modelových aktivit neváhejte sdělit svůj zájem na vzdelavacky@crdm.cz  
Další podrobnosti včetně přihlašovacího formuláře najdete na webu projektu  
Mladých Ukrajinců, kteří nenavštěvují české školy, je až 20 000! Pomozme jim vzdělávat se a lépe se integrovat.
  Ondřej Šejtka, ředitel Kanceláře ČRDM

Related Images:


Naši partneři