Dotace 2013 – Statutární město České Budějovice

Napsal: kancelar | Dne: 17 ledna, 2013

Kategorie: Novinky

Dotace 2013 - Statutární město České Budějovice

Dotace – volnočasové aktivity

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/dotace/volny-cas/stranky/oblast-volnocasovych-aktivit.aspx

ROK 2013

Na základě Směrnice č. 5/2012 (129 kB)Obsah se otevírá do nového oknaPoskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel (762,9 kB)Obsah se otevírá do nového oknabyla zpracována:

„Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2013“. (62,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě podání více žádostí, stačí přidat přílohu č. 1, 2, 3 a 7 pouze k jedné formou neověřené kopie; přílohy č. 4,5,6 a 8 musí být vždy přiložené u každé žádosti v originále (značení příloh – dle čl. 7.2. Pravidel)! Každá žádost je samostatná, proto musí být předložena v samostatné obálce.

V ý z v y

Opatření č. 1 – příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 – příspěvek na jednorázové akce

Opatření č. 3 – příspěvek na putovní, příměstské a jiné tábory (43,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

P ř í l o h y

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK (40,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ (24,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna(povinné u každé žádosti)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI (26,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna(povinné u každé žádosti)

VZOR PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ (24,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna(je-li předmětné, je povinné u  každé žádosti)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE DE MINIMIS (28,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna(povinné u každé žádosti)

V  p ř í p a d ě   z í s k á n í   d o t a c e :

VZOR SMLOUVY (31,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

FORMULÁŘ KONEČNÉHO VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU (52,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

Dotace – oblast životního prostředí

Datum vyhlášení dotačního programu: 16. ledna 2013

Výzva k předkládání žádostí do Dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí 2013:

Opatření č.1 (53,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti

Opatření č.2 (51,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna Podpora včelařství

Opatření 1 a 2 vyhlašujeme formou příspěvku na celoroční činnost.

Veškeré potřebné informace k Dotačnímu programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2013 jsou uvedeny v Pravidlech (171 kB)Obsah se otevírá do nového okna Dotačního programu odboru ochrany životního prostředí pro rok 2013.

Formuláře potřebné pro podání žádosti:

Žádost (52,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna o příspěvek do 50 tis.

čestné prohlášení (7,2 kB)Obsah se otevírá do nového oknak podpoře de minimis

čestné prohlášení (25,9 kB)Obsah se otevírá do nového oknao bezúhonnosti

čestné prohlášení (24,3 kB)Obsah se otevírá do nového oknao spolufinancování

prohlášení (7,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna o partnerství

Vzor smlouvy (30,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna, která bude uzavřena s příjemcem grantu.

Formulář konečného vyúčtování nákladů projektu

 

Administrátor dotačního programu :

Ing. Martina Růžičková
odbor ochrany životního prostředí
náměstí Přemysla Otakara II. č.1,2, PSČ 370 92
Magistrát města České Budějovice
tel.: 386 801 114
e-mail : ruzickovam@c-budejovice.cz

 

Dotace v oblasti sportu – rok 2013

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 16.1.2013 schválila usnesením č. 17/2013 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu (104,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Obecná pravidla (762,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Směrnice

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti (49,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce (48,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí (47,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 4: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (52,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5: Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů (51,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna


FORMULÁŘE:

Žádost k opatření č. 1 (288,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 2 (103,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna, Rozpočet akce (povinná příloha č. 1 k žádosti) (46,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 3 (93,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna, Rozpočet investice (povinná příloha č. 1 k žádosti) (44,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 4 (100,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 5 (100,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor smlouvy (35,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (27 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Čestné prohlášení o spolufinancování (25,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Čestné prohlášení o partnerství
(24,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Čestné prohlášení k podpoře „de minimis“ (27,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování (71,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna, tabulková část vyúčtování (48,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna
OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA – použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací (39,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže (60,4 kB) (63 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Formulář: Žádost (126,5 kB) (160,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Related Images:


Naši partneři