Jednání předsednictva RADAMBUKu 11. 10. 2023

Napsal: kancelar | Dne: 12 října, 2023

Kategorie: Kronika akcí 2023 Novinky

Předsednictvo RADAMBUKu, které se sešlo 11. 10. 2023 na svém posledním letošním jednání, přijalo 3 nové členské organizace – Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO, z.s., Rodinné centrum Trhováček, z.s. a Svobodný prostor Na Větvi, z.s. Zástupci organizací představili předsednictvu svou činnost ve prospěch dětí a mládeže. RADAMBUK zastřešuje 76 členských organizací. https://www.radambuk.cz/clenska-sdruzeni-2/

Dalšími body jednání byly připravované akce projektu 72 hodin, BAMBIFEST 10. – 11. 5. 2024, vzdělávací kurzy podzimu 2023 a roku 2024, Valné shromáždění 19.12.2023 a Vánoční setkání dětí v Divadle U Kapličky 10.12.2023. Předseda P. Padúch na závěr informoval předsednictvo o jednání Komory Krajských rad dětí a mládeže, kterého se zúčastnil.

——————————————————–

Rád bych pozval předsednictvo RADAMBUKu na jednání, které svolávám na středu 11. 10. 2023 v klubovně RADAMBUKu, Husova tř. 45, České Budějovice  od 9 hodin.

Program:

1. Přijetí nových členských organizací

2. Akce

3. Různé

Těším se na setkání.

 Ing. Peter Padúch

Related Images:


Naši partneři