Jihočeský kraj – dotační program 2024- Podpora práce s dětmi a mládeží

Napsal: kancelar | Dne: 4 prosince, 2023

Kategorie: Novinky

Jihočeský kraj - dotační program 2024- Podpora práce s dětmi a mládeží

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-2-1-2024-podpora-prace-s-detmi-a-mladezi-mimo-oblast-sportu

DATUM VYHLÁŠENÍ: 2.1.2024 PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ (MIMO OBLAST SPORTU)

CHARAKTERISTIKA

Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

KONTAKTY

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 , formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Opatření č. 1, 3, 4, 5: Bc. Jiří Anděl, tel.: 386 720 933, e-mail: andel@kraj-jihocesky.cz; Opatření č. 2: Mgr. Marcela Soukupová, Tel. 386 720 934, soukupova2@kraj-jihocesky.cz.

HARMONOGRAM

Datum zveřejnění: 1.12.2023
Datum vyhlášení: 2.1.2024 od 00 hodin
Datum ukončení: 22.1.2024 do 12 hodin

SOUBORY KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Příprava a odeslání žádosti (Portál občana)
Podrobnosti a tiskopisy (zip)
Rozpočet opatření 1 (xlsx)
Rozpočet opatření 2 (xlsx)
Rozpočet opatření 3 a 4 (xlsx)
Rozpočet opatření 5 (xlsx)

Related Images:


Naši partneři