M – tes – kroužky 2012 – 2013

Napsal: kancelar | Dne: 6 září, 2012

Kategorie: Činnost členských spolků

M - tes - kroužky 2012 - 2013

M-tes České Budějovice nabízí celou řadu zájmových kroužků z různých odborností. Soustředíme se především na kroužky se zaměřením na přírodu, hry, počítače, tancování, modeláře, výtvarné kroužky, jazykové kurzy a další. Kroužky otevíráme v různých variantách podle stupně pokročilosti a zájmu dětí. Na kroužky navazují příměstské tábory o jarních a letních prázdninách s obdobným zaměřením. V průběhu roku pořádáme pro členy kroužků různé soutěže a akce.

Více info na http://www.m-tes.cz/index.php/krouky.

Informace

 • Vyučovací hodina je 45 minut.
 • Místo konání kroužků: Není-li uvedeno jinak, probíhají kroužky v sídle M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
 • Všechny zahajovací hodiny, kromě železničních modelářů probíhají v sídle M-tesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
 • Není-li uvedeno jinak, je minimální počet účastníků pro kroužky cvičení 10 dětí, v ostatních kroužcích je 7 dětí.
 • Úhradu kroužků proveďte do 30. září 2012, při pozdějším přihlášení do 10 dnů ode dne přihlášení:

a/ hotově v kanceláři M-tesu
b/ převodním příkazem na účet u KB Č. Budějovice,  č.ú. 51-8930280287/0100

 • Jako variabilní symbol uveďte číslo kroužku.
 • Vrácení kurzovného – v případě dlouhodobé nemoci dítěte (nutno doložit potvrzením od lékaře) se vrací poměrná část snížená o 20%. V ostatních případech se kurzovné nevrací.
 • Pozvánku na zahájení neposíláme, v nabídce jsou uvedeny termíny zahájení.
 • V případě většího počtu přihlášených dětí se snažíme nabídnout další kroužek ve stejném termínu. Pokud to prostorové možnosti nedovolují, pak nabízíme jiný termín. Toto vše se řeší na zahajovací hodině.
 • Změna termínů a míst konání kroužků z technických a prostorových důvodů vyhrazena.
 • Kroužky končí po odučení uvedeného počtu hodin. Pokud není stanoven počet hodin nebo termín ukončení, pak maximálně 7. června 2013. O prázdninách a státních svátcích kroužky nejsou. U kroužků, kde je stanoven počet hodin, se započítávají pouze skutečně odučené hodiny.
 • Zájemcům o Školu lyžování a příměstské tábory budou zaslány přihlášky s konkrétními pokyny.
 • Přihlásit se můžete telefonicky, e-mailem, zasláním vyplněné přihlášky nebo na našich www stránkách.
 • Další informace Vám rádi poskytneme v M-TESU, U Výstaviště 1429, České Budějovice nebo na telefonním čísle: 385310201,385310202,389603935
 • S dotazy se můžete obrátit na naší e-mailovou adresu: info@m-tes.cz

LETNÍ TÁBORY

 • Pořádáme letní pobytové a letní příměstské tábory. Nabídka bude k dispozici v lednu 2013.

Related Images:


Naši partneři